Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

6306 sayılı yasaya göre kentsel dönüşüm kredi faiz desteği; Risk Tespit Raporu, bina yıkımı ve binanın yeniden yapımı için verilmektedir.

Krediler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilmektedir.

Kira desteği alanlar bu kredilerden yararlanamazlar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ BİNA TESPİTİ

Risk alanları dışında kalan yapıların riskli bina tespiti öncelikle kat malikleri tarafından yaptırılır. Depreme ve doğal afetlere dayanıklı, sağlıklı ve ekonomik olarak değeri daha yüksek binalara kavuşmak isteyen kat malikleri için kentsel dönüşüm bir fırsattır.

Riskli bina tespiti hangi binalar için yaptırılır?

1-Ekonomik ömrünü tamamlamış binalar,

2-Deprem veya doğal afetlerde yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan binalar,

Riskli bina tespitini kimler yaptırabilir?

1-Yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından riskli bina tespiti istenebilir.

2-Bakanlık riskli bina tespiti yaptırmalarını kat maliklerinden isteyebilir.

3- Bakanlık doğrudan kendisi riskli binaları tespit edebilir.

Riskli bina tespitini kim yapar?

Riskli binaların tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış kurum ve kuruluşlarca yapılır.

Riskli bina tespit raporuna itiraz

Riskli yapı tespit raporu ilgili tapu müdürlüğünce kat maliklerine tebliği edilir. Kat malikleri tebliğden itibaren 15 gün içerisinde  İstanbul, Bursa ve İzmir’de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlükleri’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile tespite itiraz edebilirler.

İtiraz üzerine yapılacak işlem

Yapılan itirazlar bakanlık ve üniversitelerin belirlediği teknik heyet tarafından incelenir. Teknik heyet riskli yapı tespitini uygun bulursa rapor kesinleşir ve bina yıkım süreci başlar, aksi halde süreç sonlanır.

RİSKLİ BİNA YIKIM SÜRECİ

Riskli binanın yıkımı için verilen 60 günlük süre raporun kesinleşmesi ile başlar. Bu sürenin bitiminde kat malikleri yıkım işlemini yapmamış ise idare 30 günlük ek bir süre verir. Bu sürede de bina yıktırılmaz ise yeni bir tebligat yapılarak binanın idarece yıkılacağı belirtilir. Binanın idarece yıkılması halinde masraflar kat maliklerinden tahsil edilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre kat maliklerine ve kiracılara faiz desteği ve bazı banka masraflarından muafiyet tanınmaktadır. Kira yardımını ilk koşulu riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

Kira yardımının süresi 18 aydır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardım tutarlarını her yıl belirlemektedir.

2015 yılı için illere göre belirlenen kira yardım tutarları:

 

2015 YILI İL BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI TUTARLARI
İL ADI HAK SAHİPLİĞİ (Kira Bedeli – TL)
MALİK (Aylık)    KİRACI/AYNİ HAK          SAHİBİ (Defaten)  
Artvin, Bilecik,Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Günüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis 425 850
Amasya, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Riza, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce 480 960
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman 535 1.070
Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyatbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van 590 1.180
Adana, Antalya, Bursa, Konya 640 1.280
Ankara,İstanbul, İzmir 680 1.360
Kentsel Dönüşüm için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: