Kamu görevinin terki veya yapılmaması

Kamu görevinin terki veya yapılmaması

MADDE 260 – (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz.

(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2006/4578

K. 2007/8696

T. 1.11.2007

• GÖREVLİYE SÖVME SUÇU ( Ceza Tutanağı Düzenleyen ve Aracına El Koyan Görevliye Sanığın Sizi Perişan Ederim Benden Para İstediler Şeklindeki Sözleri – Eylemin Görevliye Etkin Direnme Suçu Oluşturduğu Görevliye Sövme Suçundan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Tarfik Cezası Kesen Görevlilere Tehdit ve Sövme ile Karşı Koyması – Eylemin Görevliye Etkin Direnme Suçunu Oluşturduğu )

• TEHDİT VE SÖVME İLE GÖREVLİYE KARŞI KOYMA ( Eylemin Görevliye Etkin Direnme Suçunu Oluşturması )

5237/m. 260, 265

ÖZET : Sanığın tehdit ve sövme eylemleri ile görevlilere karşı koyduğunun anlaşılması karşısında, eyleminin görevliye etkin direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, dosya içeriğine uymayan gerekçelerle görevliye sövme suçu ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yakınanların aşamalardaki anlatımları ile 4.4.2003 tarihli olay tutanağına göre, sanığın birinci kez alkollü araç kullanması nedeniyle 2918 sayılı Yasa uyarınca ceza tutanağı düzenleyen ve aracına el koyan görevlilere karşı, “sizi perişan ederim, beni gönderin, bir milyar paramı aldılar, benden para istediler, bunun için işlem yaptılar derim, lan siz ne nankör polislersiniz” diyerek tehdit ve sövme eylemleri ile görevlilere karşı koyduğunun anlaşılması karşısında, eyleminin görevliye etkin direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, dosya içeriğine uymayan gerekçelerle görevliye sövme suçu ile hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanığın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: