İşaret ve engel koymama

İşaret ve engel koymama

MADDE 178 – (1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2006/7177

K. 2006/12318

T. 29.11.2006

• YAĞMA ( Sanığın Yakınanın Çantasını Almaya Çalıştığı Vermemek İçin Direnmesi Üzerine Kendisini Yola Kadar Sürükleyip Sapı Kopan Çantayı Alması – Kanıtları Değerlendirme Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• GÖREV ( Sanığın Yakınanın Çantasını Almaya Çalıştığı Vermemek İçin Direnmesi Üzerine Kendisini Yola Kadar Sürükleyip Sapı Kopan Çantayı Alması – Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığını Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendirmesi Gerektiği )

• HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanı Sürükleyerek Sapı Kopan Çantayı Alması – Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığını Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendirmesi Gerektiği )

• KAP KAÇ HIRSIZLIĞI ( Yağma – Sanığın Yakınanı Sürükleyerek Sapı Kopan Çantayı Alması/Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığı Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiği )

5237/m.178,179

ÖZET : Suç tarihinde durakta minibüs beklediği sırada, yanına yaklaşan ve hakkındaki hükmü temyiz etmeyen sanığın, omzunda asılı olan çantayı almaya çalıştığı, vermemek için direnmesi üzerine kendisini yola kadar sürükleyip, sapı kopan çantayı aldığını ve kendisini bekleyen içinde sanıkların olduğu araca binerek kaçtıklarını belirtmesi karşısında; sanıkların eyleminin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışma görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Hırsızlık suçundan sanık Berat Kurtay ve Cüneyt Yalabık haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin İZMİR 5.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13/12/2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 04/04/2006 tarihli tebliğname ile 21/04/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yakınanın 5.10.2005 günlü kolluk ve 17.11.2005 günlü oturumdaki anlatımlarına göre; suç tarihinde durakta minibüs beklediği sırada, yanına yaklaşan ve hakkındaki hükmü temyiz etmeyen sanık Murat Akdemir’in, omzunda asılı olan çantayı almaya çalıştığı, vermemek için direnmesi üzerine kendisini yola kadar sürükleyip, sapı kopan çantayı aldığını ve kendisini bekleyen içinde sanıkların olduğu araca binerek kaçtıklarını belirtmesi karşısında; sanıkların eyleminin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışma görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı yerine duruşmaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Berat Kurtay ve Cüneyt Yalabık savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK.nun 326/son maddesinin gözetilmesine, 29.11.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: