İbraz eden hamilin şikayet hakkı

BU KARAR İYİ BİR HABER .. SİZE SUÇDUYURUSUNU YAPAN ÇEKİ BANKAYA İBRAZ EDEN HAMİL DEGİLSE  DAVA DÜŞÜYOR .

 T.C. İZMİR 18. SULH CEZA MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR DÜŞME

DOSYA NO : 2010/1104

KARAR NO : 2011/160

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2010/39212

HAKİM : NESRİN TADIK 35204

KATİP : SANİYE HATİBİN 69311

DAVACI : K.H.KATILAN : TEPE MEDİKAL VE ORTOPEDİ ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. Altıntepe Mh. Doğu Sk. 20/6 Maltepe/ İSTANBUL.

VEKİLİ : Av. CENK ŞATIROĞLU-Av. ALİYE SARICI – 1378 Sk. Cumhuriyet Bulv. Kordon İşhanı K:1

D:102 Alsancak İZMİR

SANIK : FERHAT KARABULUT, Rasim ve Necla oğlu, 24/01/1978 ALAŞEHİR doğumlu, MANİSA, ALAŞEHİR, Soğanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Tepekule Mah. 2084/7.Sok No:4 Kat:2 D:6 Bayraklı/ İZMİR adresinde oturur. İş adresi: Tepekule Mah. 2084/7.Sok No:4 Kat:2 D:6 Bayraklı/ İZMİR. TC Kimlik No:30443122526

MÜDAFİİ : Av. DENİZ GÜLMEZ – Av.CANER DUMANOĞLU

SUÇ,: 5941 Sayılı Çek Yasasına Muhalefet

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 08/02/2010

SUÇ YERİ : İZMİR

KARAR TARİHİ : 26/01/2011

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İzmir C. Başsavcılığının 2010/39212 Esas sayılı ve 30/07/2010 tarihli iddianamesiyle, çek hesabı sahibi tüzel kişilik şirketin yetkili temsilcisi olan sanığın, tüzel kişiliğin Türk Ekonomi Bankası Alsancak Şubesinde bulunan hesabından ödenmek üzere keşide ettiği, 07/02/2010 keşide tarihli ve 21.850 TL tutarlı suça konu çeki keşide ederek müştekiye verdiği, müştekinin yasal süresi içinde çeki tahsili amacıyla bankaya ibraz ettiğinde, banka hesabında yeterli karşılığının bulunmadığının tespit edildiğinden bahisle müsnet suçtan sanık hakkında eylemine uyan 5941 sayılı Yasanın 5/1, 5/2 ve 5/4 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış olup, sanık mahkememizdeki savunmasında ; TEB. Alsancak Şubesine ait 07/02/2010 keşide tarihli 21.850 TL tutarlı çek ve çek altındaki imzanın kendisine ait olduğunu , Teos Medikal ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin eşi ile kendisinin sahibi ve ortağı olduklarını , 2010 yılı Ocak ayına kadar şirketin faal olarak çalıştığını , dava konusu çek dışında da pek çok çekinin bulunduğunu , ancak müşteki firma ile ticari alışverişi kendisinin yapmadığını , ne alındığını bilmediğini, sadece kendisini dolandıran kişilerin imzalı çeklerini bu firmadan aldıkları mal karşılığında kullandıklarını, buna yönelik olarak olarak dolandırıcılık suçundan İzmir C. Başsavcılığına şikayette bulunduğunu ifade ettiği görülmekle , müşteki vekilinin mahkememizde davaya katılma talebinde bulunarak çek bedelinin ödenmediğini ifade ettiği görülmüştür. Mahkememiz dava dosyası incelendiğinde , katılanın çekteki cirantalardan olduğu , çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığı, sanığın üzerine atılı suçun şikayete bağlı suçlardan olup katılanın şikayet hakkının bulunmadığı anlaşılmakla , atılı suçun soruşturma ve kovuşturma koşulu gerçekleşmemekle sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M – Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

Sanık Ferhat KARABULUT hakkında 5941 sayılı Çek Yasasının 5/1-4 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında katılanın çekteki cirantalardan olup, çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığı , şikayet hakkının bulunmadığı, atılı suçun soruşturma ve kovuşturma koşulu gerçekleşmemekle sanık hakkında açılan kamu davasının 5941 sayılı Çek Yasasının 5/1 maddesi gereğince ve 5271 sayılı CMK.nun 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanık, sanık müdafiinin yokluğunda, Katılan Vekilinin yüzüne karşı, katılanın yokluğunda, verilen karara karşı hükmün tebliğ ve tefhiminden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/01/2011

Katip 69311 Hakim 35204

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: