(a) Önemli Yargıtay Kararı

10.Ceza Dairesi

Esas No                 : 2011/9960

Karar No              : 2011/4259

Tebliğname No : 10-2011/59599

TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN

YARGITAY KARARI

 

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık …………….. hakkında ANKARA 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 15/12/2006 tarihinde 2006/311 esas ve 2006/1032 karar sayı ile mahkumiyet hükmü verildiği, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 24.02.2010 tarihli uyarlama talebi üzerine, aynı Mahkeme tarafından duruşma açılmaksızın yapılan inceleme sonucu 28.02.2010 tarihli ek karar sayılı ile uyarlama yapılarak “15.12.2006 tarihli hükmün sonuç para cezasının 49.650 TL adli para cezası ve tedbir hükmünün çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına şeklinde değiştirilmesi suretiyle infazına” karar verildiği; bu kararın sanık müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine, aynı Mahkeme’nin temyiz talebinin süre yönünden reddine ilişkin 04.01.2011 tarihli, aynı esas ve karar sayılı ek kararının da sanık müdafii tarafından temyiz edildiği, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılarak esas hükmün bozulmasını isteyen tebliğnamesi ile 26/04/2011 tarihinde dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

15.12.2006 tarihli hükümde, Anayasa’nın 40/2, 5271 sayılı CMK’nın 34/2,231/2 ve 232/6. Maddeleri uyarınca, kanun yoluna başvuru süresinin başlangıcının ve şeklinin açıkça belirtilmemesi nedeniyle; sanık müdafinin 28.12.2010 tarihli dilekçesinin 15.12.2006 tarihli hükme yönelik olduğu kabul edildiğinden 04.01.2011 tarihli ret kararı kaldırılmıştır.

28.12.2006 tarihli 2006/311 esas, 2006/1032 karar sayılı uyarlama hükmünün hukuken geçerli olmadığı kabul edilerek, 15.12.2006 tarihli ilk hükmünün esastan yapılan incelemesinde;

2) 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak ayı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 Sayılı Türk ceza Kanunu’nun 2 ve 7 maddeleri de gözetilerek sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönlerini incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, hükmün kesinleştirilerek infaza verildiği anlaşıldığından İNFAZIN DURDURULMASINA, sanık bu suç nedeniyle cezaevine alınmış ise başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde SALIVERİLMESİNE ve bu konuda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına 29.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.                    Üye                 Üye                 Üye                 Üye

H.Ruhi                       Ö.Yılmaz         Mustafa          M.İsmet          Yüksel

US                               ÇAMLIBEL       KAYA             YÖRÜK         KOCAMIŞ

Karşılaştırıldı.

Yazı İşleri Müd.

H.K

4 Responses to “(a) Önemli Yargıtay Kararı”

 1. kelimeler tükenmeden Says:

  5237 Sayılı Türk ceza Kanunu’nun 2 ve 7 maddeleri de gözetilerek sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

  sanırım kilidi burası açıyor

  • son_umut Says:

   sizce bundan sonraki süreç nasıl işleyecek…

   • rahmiofluoglu Says:

    Bundan sonraki süreçte İktidardan ve meclisten bir şey beklemeyin, bunu hep söyledim. 3167 den mahkum olanların büyük bölümünün cezası hukuki yoldan kalkabilir; yeter ki dosyanızı uzman bir avukat takip etsin..

  • rahmiofluoglu Says:

   Hayır, bizim yaptığımız çalışmaların 5237 nin 2 ve 7. maddelerinin uygulanması ile bir ilgisi yok.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: