AİHM Sürecini kısaltabiliriz

AİHM’de en önemli aşama kabul edilebilirlik(admissibilty) kararıdır. Bu yazıda AİHM’nin bir ingiliz vatandaşının verdiği kabuledilmezlik(inadmissibility) kararını ele alacağız. Karar tarihi çok yeni, 08.09.2011 dir. Mahkemenin resmi istatistiklerine göre davaların %90 bu aşamada red ediliyor. Bu nedenlerle mahkeme yetkilileri davaların işin ehli olmadan açılmamasını öneriyorlar. 2005-2009 arasında AİHM’de tetkik hakimliği yapan İstanbul Barosu avukatlarından Av. Şefik Karakış  (http://www.turkhukuksitesi.com) daki yazısında şöyle diyor:

“Ancak yukarıda da kısaca açıklamaya çalıştığımız gibi hukuki destek alınarak yapılan bir başvurunun olumlu sonuçlanma şansı daha fazla olacaktır. İstatistikler göstermektedir ki AİHM’e yapılan her 100 başvurudan 90’ı usuli bir takım eksiklikler sebebiyle reddedilmektedir ve bu red kararları da kesindir. Bu 90 başvurudan büyük çoğunluğu da başvurucuların kendilerinin yaptıkları başvurulardır. Dolayısıyla artık son umut kapısı olan bir makama başvururken mümkün olan en üst düzeyde donanımlı olmak gerekir. Mayıs 2010.”

Avukat zorunluluğu konusunda ise Karakış şöyle diyor:

“AİHM’e başvurmak için (ilk başvuru) mutlaka bir avukat tarafından temsil edilmek zorunlu değildir. Buna karşın bir başvuru kabul edilebilirlik aşamasına geldikten ve taraf devlet hükümetine görüş bildirmesi için gönderildikten sonra avukat ile temsil edilme zorunluluğu vardır. Bir diğer zorunluluk da Mahkemenin kabul edilebilirlik kararı vermesi ve bu kararı bir duruşma yaparak alması durumunda ortaya çıkmaktadır. Elbette bu iki kuralın istisnaları vardır.”

Eski AİHM tetkik yargıcı Av. Şefik Karakış Avukat ile başvurunun zorunlu olması düşüncesindedir. Bu öneri 11. protokol imzalanırken tartışılmış, ancak maddi durumu elverişli olmayanların başvuru hakları açısından kabul edilmemiştir.

Bu açıklmalardan sonra AİHM’nin 08.09.2011 tarihli, bir ingiliz vatandaşı için verdiği kabul edilmezlik kararına dönelim. Mahkeme kararının özeti şöyledir:

“Başvuran davacı İngiltere’nin Sudbury şehrinde doğdu ve orada yaşamaktadır.

2004 yılı Eylül ayında, 15 yaşında iken kendi evinde 12 yaşındaki bir kız ile cinsel ilişkiye girer.

Kız olayı arkadaşlarına anlatır ve kendi rizası dışında bu olayın gerçekleştiğini söyler. Konu Polise intikal eder. Polis G.nin 13 yaşın altında bir kıza tecavüz ederek 2003 sayılı yasanın 5. Maddesini ihlal ettiği sonucuna varır. 5. Maddenin düzenlemesi şöyledir:

“Bir kişi vaginal, anal veya oral yolla  13 yaşın altında bir çocuk ile cinsel ilişki kurarsa tecavüz edilenin rizası olsun ya da olmasın, fail çocuğun yaşını bilsin veya bilmesin çocuklara tecavüz suçunu işlemiş olur.”

Kızın kendisine “15 yaşında olduğunu” söylediği, ilişkinin riza ile olduğunun kanıtlanmasına rağmen 20 Mart 2005 tarihinde G. Suçlu bulunur.

08.09 2005 tarihinde 12 aylık tutukluluk ve eğitime mahkum olur. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest kalır.

G. bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunur. Temyiz başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinin 1 ve 2. Maddelerinin (adil yargılanma, masumiyet karinesi) ve 8. Madde ile düzenlenen özel yaşama saygı (right to respect for private life) haklarının ihlal edildiğini ileri sürer.

G. Temyiz Mahkemesinin kararı kısmen kabul ve kısmen ret etmesi üzerine the House of Lords’ a başvurur. 18.07.2008 tarihinde buradan da ret alınca 20.08.2008 tarihinde AİHM’sine başvurur.

AİHM SÜRECİ

AİHM başvurusunda mahkumiyet kararının sözleşmenin 6/1-2 (adil yargılanma, masumiyet karinesi) ve 8.( özel hayata saygı) maddelerine aykırılığı ileri sürer  ” ilişkinin riza ile olduğu, kızın 15 yaşında olduğunu” bildiğini ve cezanın orantısız olduğunu ileri sürer.

SÖZLEŞMENİN 6/1-2 MADDELERİNE İLİŞKİN MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme  not eder ki Birleşik Kırallık’ın(İngiltere’nin) Ceza Hukukunun sözleşmenin 6/1-2. Maddelerine aykırılığı konusunu incelemek mahkemenin temel kurallarına aykırıdır. Birleşik Kırallık Parlamentosu 2003 Sayılı yasa ile çocukları cinsel istismardan ve neticelerinden korumayı amaçlamıştır. Mahkeme kararın sanık yönünden mağdurun 13 yaşında veya üzerinde olduğu veya sanığın böyle bilmesinden ötürü sözleşmenin 6/1-2 maddelerine aykırılığı tartışamaz. Bu nedenlerle G. Nin şikayeti kabul edilebilir(inadmissible) değildir.

MAHKEMENİN SÖZLEŞMENİN 8. MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Mahkeme, olay tarihinde G. Nin 15 yaşında , kızın 13 yaşında olduğu, cinsel ilişkinin rizaya dayalı olduğu gerçeğine göre  gerekçeli kararda G. nin mahkum edildiğini not etmektedir. Bu koşullar altında mahkemenin kararın sözleşmenin 8. Maddesine aykırı olduğunu kabul etmesi talep edilmektedir.

Yargılama süreci göz önünde bulundurulduğunda G. Ye veriline cezanın orantılı olduğu, The House Of Lord 12 yaşında bir çocuğun penetrative sex de ciddi bir hasar göreceğine karar vermiştir. Mahkeme kararda yetkililerin takdir yetkilerinin sınırını hiçbir şekilde aşmadığını değerlendirmektedir. Kararda bütün hafifletici nedenler dikkate alınmıştır. 2003 sayılı yasaya göre sanık mağdurun açık rizasına veya yaşındaki yanılgıya dayanamaz.

Mahkeme bu nedenlerle G. nin şikayetini Madde 8 e göre açıkça sakat ve kabul edilemez bulmuştur.

BİZİM NOTUMUZ

DAVA SÜRESİ

İngiliz yurttaşı G. nin mahkemeye başvuru tarihi 20 Temmuz 2008, dava 08.09.2011 de sonuçlanıyor, 3 yıl sonra..

AİHM SÜRECİNDE İLK ÖNEMLİ ADIM

KABUL EDİLEBİLİRLİK(admissibility)

En önemli aşama davanin kabul edilebilirliği aşamasıdır. Yukarıda açıklandığı gibi davaların % 90 nı bu aşamada ret edilmektedir ve ret edilen davaların büyük bölümü avukatsız başvurulardır.

Mahkeme kabul edilebilirlikte ülke yasalarını denetlememektedir, AİHM bir uluslar arası anayasa mahkemesi değildir. Mahkeme uygulamaların sözleşmeye uygunluğunu yargı konusu yapmaktadır.Buradan çıkacak sonuç şudur:

Salt karşılıksız çeke ceza verilmesi sözleşmeye ve ek protokollere aykırı kabul edilemez. İngiliz yurttaşı G. nin davasındaki kararlar bu kuralın bir uygulamasıdır. Karşılıksız çek karar ve hükümlerinin sözleşmeyi ihlal edip etmediği mahkemenin yargı konusu olabilir.

AİHM YOLUNDA NE YAPILABİLİR?

Önce birlik, amaçlarımız doğrultusunda birlik olmamız gerekir, başarı için bu bir zorunluluktur.

AMAÇLARIMIZ

Karşılıksız çeke cezanın ceza sisteminin dışına çıkarılmalı,

Ev hacizlerinin lüks ve değerli eşya ile sınırlandırılması, buzdolabı, televizyon ve mutfak eşyalarının haczinin İİK 82. Maddeki haczedilmezlik kapsamına alınması,

İşyerlerindeki muhasebe sistemlerinin kurulu olduğu bilgisayarlar ve eklentileri ile esnafın sermaye ağırlıklı olmayan, emek ağırlıklı gelir getiren alet ve edevatı haczedilmezlik kapsamına, İİK 82. Maddeye dahil edilmeli,

Sırf taciz amaçlı haciz baskısı ile, örneğin eve eşyalarının haczi, işyeri bilgisayarlarının haczi gibi tehditlerle imzalanan taahhüdü ihlal cezalarının ceza kapsamının dışında bırakılması,

İİK daki modern ceza prensipleri ile bağdaşmayan bütün cezaların kaldırılması,

Bu amaçlar etrafında bir sivil toplum kuruluşu olan KOSİAD da bir araya gelmek, maddi ve manevi güçlerimizi birleştirmek. Bu büyük birlik sağlanırsa neleri başarabiliriz?

AİHM’ye başvuruları uzman kişilere hazırlatabiliriz,

Böylece hem kabul edilebilirlik aşamasını rahatça geçeriz ve hem de süreyi kısaltabiliriz. Okurlar uzman kişi deyince akla bu blogun sahibi av. Rahmi Ofluoğlu’nu getirebilirler. Hayır, Kast edilen bu değildir. AİHM de görev yapmış avukatlar ( yargıç veya avukat olarak) bizim kast ettiğmiz kişilerdir. Şimdi biz bu kişilere bireysel olarak başvuracağımıza, dernek olarak gitsek alacağımız sonuç çok farklı olacaktır. Dernek bu tür girişimleri organize etmek için en iyi araçtır.

Yargıtaydaki girişimlerimizi daha etkili ve organize yaparız.

Basın ve TV lerde daha etkili çalışmalar yapabiliriz.

Bütün bunlar için KOSİAD a üye olmamız, üye sayısını artırmamız gerekir. İşte Ankara Şübesinin açılmasının maliyeti en az 8000 TL dir.  Uzaktan seyretmek yerine işin içinde yer almanın en güzel eylem biçimi olduğunu düşünüyoruz.

Amaçlarımıza örgütlü mücadele ile kavuşabiliriz. Örgütlülüğe karşı çıkanlar, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan STK lara karşı çıkanlar, ya cahildir, ya da kötü niyetli.

10 Responses to “AİHM Sürecini kısaltabiliriz”

 1. İlkdal çalıklı Says:

  Eyt ile ilgili aihm e başvuruda bulunmak istiyorum yardimci olurmusunuz

 2. Mustafa Says:

  2015 yılında iftira sonucu şahsa söylemediğim bir küfür sonucu 9 yıl hizmet ettiğim özel şirketten tazminat ve haklarımı verilmeden işten atıldım öncelikle yargı ve anayasaya avukatla başvurdum ilgisizlik ve davamın önemsenmeyişinden kaybettim 2017 de aihm avukatı devreden çıkararak kendi başvurumu yolladım bu aşamada nasıl bir yol çizebilirim lakin barkod numarası vs olmadığı için yazmadım bir sıkıntı olur mu saygılarımla

 3. Faruk Says:

  Merhaba 2011 yılında avukat aracılığıyla aihm yolladım fakat ne olumlu nede olumsuz yanıt alamadım bir turlu bi cvp bile gelmedi konu siyasi olduğu icin mi uzun sürüyor cvp verirseniz sevinirim

 4. sami Says:

  Ben ssk emeklisi sade bir vadandaş ım ekonomik durumum yerinde olmadığı için sizden hukuki bir bilgi almak istiyorum.Çevap verirseniz çok sevinirim.Ben eski bir Banka çalışanıyım. Ülkemizde sonradan çıkarılan kanunlar ile mülkiyet ve Adil yargılanma hakkım ihlal edildiğini düşündüğüm için 26.10.2015 tarihinde Ptt ile RR245052673TR Barkod numarası ile AIHM türkçe olarak başvuru Evrakları nı gönderdim. PTT ye açtırdığı Reklamasyon sonucunda Başvurumun 06.11.2015 tarihinde AIHM Teslim edildiğinin bilgisi verildi.AİHM Mahkemesi aradan geçen 1.5 yıla rağmen tarafıma hiçbir bilgi vermedi.1-Açaba Başvurum kabul edilmişmidir. 2-Başvurum işleme konmuşmudur. 3- Eger yardımcı olamıyorsanız hangi STK lar dan bu konuda yardım isteye bilirim.yardımcı olursanız

 5. Hasan özdemir Says:

  İyi günler askeriyede Memurum 5 yıl önce görevde yükselmeye ilgili dava açtım iç hukuk yollarını tükettim.aihm itiraz için avukatım form doldurdu bikaç kere sordum avukatım haber yok dedi ve bişey olursa ben seni ararım dedi aihm dosyamızın durumunu nasıl öğrenebiliriz. Yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim.

 6. Ayten Says:

  Merhabalar 2015 yılının4ünde bir dava için AİHM başvuru yapmış bulunmaktayım tabiki avukatım aracılığı ile ama henüz bir cevap gelmedi bu süre makulmüdür bir dosya no alınmıştır yazısı vs merak etmekteyim Nasıl bir yol izlemem gerekir bu aşamada teşekkürler

 7. ayten Says:

  Merhabalar 2015 te aıhm bir davam için başvuru yaptık ama hala bir cevap alamadım bunun için ne yapabilirim teşekkürler ptt kargo no ile takip etmekteyim ama türkiyede çıkış var teslim alan vs yok gözüküyor hala

 8. İclal Atılgan Says:

  AIHM ,kazanilan tazminat davasınin ödenmesine ne kadar zaman veriyor ( gun Ay yil olarak)
  Tesekkurler ederim

 9. Hasan Says:

  Merhaba askeriyede devlet memuruyum. Görevde yükselmeye ilgili askeri yüksek idari mahkemesine dava açtım. Oy birliği ile red geldi. Anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulundum oradan red geldi. Avukat aracılığı ile avrupa insan haklarına bireysel başvuru yaptım yaklaşık 3 seneyi geçti avukatımı arıyorum bir cevap olmadığını söylüyor benim merak ettiğim bu sürec ne zaman sonuçlanır ve durumunu nereden öğrenebiliriz yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim.

 10. yuksel_aylak Says:

  Ankara kosiad için herkesin desteklerini bekliyoruz


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: