HEDEFLER

ADLİ SÜREÇLERDE ETKİN OLMAK

Bugün hapishanelerde yatan çek mağdurları acı bir gerçeğin ayırdındadırlar. İnternet sitelerinden derlenen dilekçelerle yapılan başvuruların acı gerçeği, bu dilekçelerle yapılan başvurularla 20 dosyadan 12 sinde iyi sonuç alan mahküm diğer 8 dosyada yaptığı hatalı başvurular yüzünden içerde kalmağa devam ediyor. Nedir bu yanlışlar?

Uyarlama yerine yeniden yargılama talep etmek,

Eski hale getirme yerine uyarlama talep etmek,

Süreleri  kaçırmak,

İnfazı devam eden dosyaların Yargıtaya gitmesine neden olmak gibi hatalar yüzünden kaybedilen fırsatlar…

KESİNLEŞEN DOSYALAR

Temyiz sürecinden geçmeksizin  kesinleşen kararlar için yapılacak çok şey var; ancak hatalı girişimlerle hak kaybına uğramamak için işi hukukçu bir uzmanla takip etmek gerekir. Uzman derken bu blog’un adminini kast etmiyoruz. Türkiye barolarında kayıtlı aktif 100 binden fazla avukat var. Önemli olan sizlerin doğru seçimi yapmanız. KOSİAD Hukuk Komisyonu’nun farkı dernek üyelerine etkin ve uygun maliyetlerle hizmet vermesidir. Bu derneğin hizmetleri üyeleri ile sınırlıdır.

AVUKATLARIN TEMYİZ AŞAMASINDA YAPACAKLARI

Avukatlar temyiz aşamasında çok şey yapabilirler. İlk ve önemli yapılacak iş tutuklu dosyalarını öne almaktır. Yargıtay’ın bu doğrultuda uygulamaları mevcuttur. Burada yapılması gereken sadece dosyayı doğru bir şekilde takip etmektir. Yargıtay aşaması iki aşamalıdır.

1-      Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcılığı

Bu aşamada eğer müvekkil cezaevinde ise dosyayı öne aldırmak, gerkekli evrakları dosyaya sunarak..

Müvekkil  cezaevinde değilse, Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığı aşamasında dosyayı takip ederek tebliğnameden önce dosyaya açıklayıcı deilekçe ve varsa belge sunmak…

2-      Ceza Dairesi Süreci

Bu süreçte eğer tebliğname beklediğimiz gibi değilse cevab anlamında dosyaya dilekçe sunmak..

AVUKATLARIN YARGITAY AŞAMASINDA ELDE EDECEKLERİ DİĞER SONUÇLAR

Avukatlar karşılıksız çeke verilen cezaya karşı  hukukçularsa  Yargıtay ile ilişkilerde doğru enformasyon ile birçok şeyin mağdurlar lehine çevrilmesinde etkili olabilirler.

AİHM AŞAMASINDA YAPILACAKLARI  “AİHMA SÜRECİ” yazımızda anlattık.

Mağdurların karşı karşıya bulunduğu bir diğer zorluk ise hakmetmedikleri halde “Resmi  Belgede Sahtecilik” ve “ Nitelikli Dolandırıcık                “ davaları ile başlarının dertte olması. Bu davalar TCK kadar TTK yı ilgilendiren davalardır ve piyasa görgüsü isteyen davalardır. Bu nedenlerle hakimler bu davalarda yanlış kararlar verebilmekteler; piyasaların gerçeğini bilmediklerinden, avukatlar ise eksik savunma yapabilmekteler..

BÜTÜN BU ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN, ÇAĞDIŞI CEZALARI TARİHİN MEZARLIĞINA GÖNDERMEK İÇİN ÖRGÜTLÜLÜK ZORUNLUDUR.

Siz olmazsanız olmaz, şöyle düşünmelisiniz:

“Ben olmazsam hareket eksik kalır, başarısız olur.”

Ancak herkes böyle düşünebildiği zaman başarabiliriz. KOSİAD çatısı altında maddi manevi güçlerimizi seferber etmeliyiz. İnsanlar kaçak olarak zor günler yaşarken, bir kısmımız hapishanelerde sevdiklerinden uzak, özgürlüğe hasret yaşarken gün mücadele günüdür.Haydin mücadeleye!..

Ben olmasam da olur demeyin, siz olmazsanız olmaz..Çünkü siz böyle düşününce öteki neden farklı düşünsün ki..Hep beraber..

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI(STK) DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZLARIDIR.

Dernekleşmeye karşı çıkmak için ya cahil olmak, ya da kötü niyetli olmak gerekir. Bugün  yeni bir anayasa yapmaktan bahsedildiği zaman bile STK lar gündeme geliyor. Başarı örgütlü mücadele ile mümkündür. Örgütlenmenin, bir derneğe üye olmanın ilk koşulu aidattır. KOSİAD 120 TL. yıllık aidatı 60 TL ye indirmiştir. Bu ödenecek en düşük aidattır. Elbette dernekler bunun üstündeki aidatları kabul edebilirler, derneklere bağış yapılabilir. Maddi gücü olmayanlar asgari aidatı ödeyeceklerdir. Maddi katkının yanı sıra manevi destek de çok önemlidir.

BAŞARMAK İÇİN BİRLİK OLACAĞIZ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: