DOLANDIRICILIK SUÇLARI

DOLANDIRICILIK, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK 

Dolandırıcılık suçu TCK’nun “Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar” başlığı altında 157 nci madde ile düzenlenmiştir. TCK’nın 158 nci maddesi dolandırıcılığın nitelikli halini yani Nitelikli Dolandırıcılığı düzenlemektedir.  TCK 159 ncu madde ise dolandırıcılığın daha az cezayı gerektiren halini düzenlemektedir.

Biz dolandırıcılık suçunu piyasalar açısından ele alıp değerlendireceğiz. Bu nedenle dolandırıcılık suçunu genel olarak değerlendirdikten sonra piyasada işadamlarının, daha çok KOBİ düzeyindeki işadamlarının, mağdur, müşteki veya sanık olarak karşılaştığı nitelikli dolandırıcılık suçunu değerlendireceğiz. 

 

DOLANDIRICILIK

MADDE 157.-(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası verilir.(Asliye Ceza)  

Madde, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak başkalarının zararına yarar elde etmeyi suç olarak düzenlemiştir. Burada zarar aldatılan kişi veya üçüncü bir şahsa ait olabilir, yarar da failin kendisine veya başkasının lehine olabilir. Suçun oluşması için  fiilin ustaca yalanlarla, eski kanunda 765 sayılı TCK’n unda olduğu gibi  “Hile ve Desise ”ile işlenmiş olması gerekmektedir. Eski kanundaki “Hile ve Desise” kavramının yerine yeni kanunda “Hileli Davranışlar” almıştır.

SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER

Suç, kişilerin mal varlığını korumanın yanında, kişilerin irade ve karar verme özgürlüğünü de korumaktadır.

SUÇUN KONUSU

Her türlü maddi değer bu suçun konusunu oluşturabilir; taşınır,taşınmaz mallar, alacak hakkı vs… gibi

SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU

a)      Suçun Faili

Suçun faili, gerçek kişiler olabilir. Suçun failinin tüzel kişiler olması hali TCK’nın 158 nci maddesinde Nitelikli Dolandırıcılık olarak düzenlenmiştir.

b)      Suçun Mağduru

Suçun mağduru mal varlığı zarara uğrayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Suçun oluşması için mağdurun belli olması değil belirlenebilir olması yeterlidir; ancak şikâyet hakkının kullanılabilmesi, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması yönünden mağdurun belirlenmesi gerekir. 

DOLANDIRICILIK SUÇU VE BENZERLERİ

 • Dolandırıcılık ve Hırsızlık

Hırsızlık suçu, taşınır bir malın zilyedinin, zilyedin rızası dışında fail tarafından bulunduğu yerden alınması ile oluşur. Bu suçun maddi konusu taşınır mallardır. Dolandırıcılık suçunun konusu ise taşınır, taşınmaz mallar ve maddi değeri olan bütün varlıklardır. Hırsızlık suçundaki kast unsurunda, yararlanma amacının gerçekleşmesi zorunlu değildir, zilyedin rızası dışında, taşınırın yer değiştirmesi yeterlidir. Dolandırıcılıkta ise hileli davranışlarla aldatma, yarar sağlama ve zarar verme bilinç ve iradesi, yani genel kast ile suçun işlenmiş olması gerekmektedir.

 • Güveni Kötüye Kullanma

Güveni kötüye kullanmada hileli davranış ve aldatma yoktur. Özgür irade ile teslim edilen malın iade edilmemesi söz konusudur.

 • Yağma Suçu

Yağma suçunda hileli davranışlarla aldatma yoktur. Aksine cebir, şiddet veya tehdit vardır. Yağma suçunun konusu taşınır mal ve senettir. Dolandırıcılık suçunun ise konusu çok daha geniştir.

SUÇUN MADDİ UNSURU

 • HİLELİ DAVRANIŞ

Hileli davranıştan kasıt, ustaca davranışlarla, ustaca yalanlarla mağduru aldatmak, mağdurun denetleme iradesini ortadan kaldırmaktır.  Basit yalanlar hileli davranış değildir. Hileli davranışların hedefi aldatmadır. Hileli davranışlar mağduru aldatacak kadar ustaca değilse suçun aldatma unsuru oluşmamış demektir. Aldatma ile muhatabın irade özgürlüğü ortadan kalkar.

 • YARAR SAĞLAMA

–          ZARAR

Fail dolandırıcılık suçu ile yarar elde ederken bir başkasının mal varlığı da zarar görmektedir. Bu nedenle aldatma ile failin malvarlığındaki zarar arasında nedensellik bağı şarttır. Zararın aldatılan kişinin mal varlığında oluşması gerekmez, üçüncü bir kişinin mal varlığında oluşan zarar da dolandırıcılık suçunu oluşturur. Duygusal ve manevi zararlar dolandırıcılık suçunu oluşturmaz.

–          YARAR ( Haksız )

Hileli davranışlarla, aldatma fiilleriyle amaçlanan yarar elde etmektir. Burada nedensellik bağı kaçınılmazdır. Elde edilen yararın haksız olması gerekir.

Dolandırıcılık suçunun bir alacağı elde etmek için işlenmiş olması TCK 159 ncu maddede düzenlenmiştir ve daha az bir cezayı gerektirir.

SUÇUN MANEVİ UNSURU

Dolandırıcılık suçunun manevi unsuru genel kasttır. Failin kastının mağduru aldatmaya ve haksız yarar elde etmeye yönelik olması gerekir. Mağdur, kendi fiilinin kendisinin veya başkasının mal varlığında artışa, mağdurun mal varlığında ise azalmaya neden olacağının bilinç ve iradesinde olması gerekir. Eğer mağdur bu kast ile hareket etmemişse suç oluşmamıştır. Mağdur başkasının mal varlığına zarar verme fiilini bilmeli ve istemelidir. Hile ile zarar arasında nedensellik bağının bilincinde olmalıdır.

SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

Suçun tanımına uygun fillerin gerçekleşmesi ile birlikte suçun hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olur.

İŞTİRAK

Dolandırıcılık suçu iştirak yönünden TCK’nun genel hükümlerine tabiidir.

İÇTİMA

Dolandırıcılık suçuiçtima yönünden  iştirakte olduğu gibi TCK’nın genel hükümlerine tabidir. Dolandırıcılık suçu TCK 43. Maddedeki gibi zincirleme suç  olarakta ortaya çıkabilir. 

GÖREVLİ MAHKEME

Dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme 5235 sayılı yasa uyarınca Asliye Ceza Mahkemeleridir. Çocuk suçlarında ise 5395 sayılı yasaya göre Çocuk Mahkemelerinde bakılır.

SUÇUN YAPTIRIMI

Suçun yaptırımı 1-5 yıl arasında hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır.

DAVA ZAMANAŞIMI

Dava zamanaşımı 8 yıldır. Zamanaşı  kesilme nedenleri ile en fazla 12 yıla kadar uzayabilir. 

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.   

AV. Rahmi Ofluoğlu

417 Responses to “DOLANDIRICILIK SUÇLARI”

 1. Muhammet Sefa Saçlı Says:

  Ben de Geçenlerde Sahibinden.com’dan Oyun İçin Karakter Satın Alacaktım 100 TL Gönderdim Sonra Telefon Açtım Adam Dedi Parayıda Karakteride Vermiyorum dedi Bende Gittim Siber Suçlar ‘a Şikayet Ettim Tutanak Falan Tutuldu Herşey Tamamlandı Ama Bundan Sonraki Süreç ne Olur Bu 3 Hafta Önce Olan Olay Parayı Gönderdiğim Gün Şikayet Ettim Bundan Sonraki Süreci Merak Etmekteyim + Tazminat Davası Açabilirmiyim + Açabilirsem ne Kadar Alabilirim ve Karakteride Alabilirmiyim ? Eğer Cevam Verirseniz Çok İyi Olur Şimdiden Teşekkür Ederim…..

  • Cevat Says:

   Hocam afedersiniz ama mallık yapmayın 100 tl için dava açmakmı güldürüyorsunuz beni 1.si devlet böyle küçük şeyler ile uğraşmaz üstelik dava masrafları 100 tl’den fazla tutar boşuna uğraşmayın en az 1.5 sene sürer 100 tl içinmi yapacaksınız bunları :D zarara girersiniz benden söylemesi.

   • Kelebek Says:

    Senin o 100 lira diyr küçümsediğin paraya insanlar 3 gün çalışmakta ve ya 5 gün çalışmakta evine ekmek götürmek için aç kardeşim davanı bende 90 lira için dava açıcam dosya masrafı da umrumda değl ben sadece o şerefsizin cezasını alması için uğraşıcam avukatım ilgileniyor şu an.

  • İlkay Körnes Says:

   Hiç bir masraf yok korkma dava acıldı ise takibini yap paranı alamazsın belki ama 158 / 1 f den yargılanır

 2. meryem Says:

  ben manisa horozköyden yazıyorum.ben dolandırıcı olan bu ailenein komşuduyum.bundan iki yıl önce 16 yaşındaki kızlarını evlendiren şiddetle evlendiren ve yaşı küçük olduğu için mahkeme kararrı ile evlendiren nurdan eroğlu ve zeynep sinek ananesi ve üvey babası ismail eroğlu ve eniştesi ahmet geren zabıta olan ankarada kaçırdıp evlendirmişlerdir.kemal diye biriyle bizlerde uyaramamışızdır.nurdan eroğlu deli olup ne yapacağı belli olmayan hiç ansızın bir gece öldürülmekten korktuğumuz için ondan sonra bu aile kızlarını kullanıp kısa sürede ve kızlarıda ona uyup çocuk yaptırmışlardır.ondan sonra kızları eşiyle manisaya ziyarete geldikten sonra eşi kemal tekme tokat dövüp gönderip ailesi gelsede vermeyip dava açmışlardır.kemal ağzı burnu kan içinde bu ailenin elinden zor kurtulmuştur.bu aile para olup ve bir yaşındaki esma nuru kullanıp para koparmak ondan ziyate anne hatice çocuğa yaptığı zulum bağırma şiddet gördükçe söylemişiz ama korktuğumuzdan mahalle halkı olaraka şikayet edememişizdir.anne çocuğa bağırığ doğüru bakmayıp salıverip kendi haline ve ondan ziyate işimizi paramızı allaım senide vercem babana kemalin öküzü kemalin şeyi ağzım varmayor.ağladığında ellerine bacakları vurup bağıran çocuğa annesi ondan ziyade iki kerede kanepeden düşürülüp elinden bir telefon hastaneye bile kaldırılmamıştır.göçmen olan bu aile manisanın adını kirleten ve de evilik oyun devletin bizle tanıtığı yargı ve kararları kötüye kullanan bu aile manisanın adını ve kızlarımızı kötülemiştir. kemal ulaşamadım aradım ama şimdi burdan yetkililere sesleniyorum.çocuğa şiddet uygulayan ve bakmayan hergün eriyip giden bunları elinde bu çocuğun bakıma alınması ve babasına ulaşılmasını istiyorum.bizler mahalle komşuları olarak bu kadarını bulabildik.herkes korkuyor.bunlardan adliyeye gitmekten ve birgece ansızın öldürülmesinden çünkü bu aile kızlarını kullanıp papa alan bir mafyadır yetkililere sesleniyorum.ömer murat küçük hakimi manisa adliyesi aradaık kapatıverdi hakim anlatırken 02362363310 kemalin avukatınıda misafirlikte gördük kağıtta kapalıydı aradık ama bir türlü ulaşamadık yetkililere bırajkıyoruzkurtarın bu çocuğu elinizi vicdanıza koyup ve bua ailede hakettiği ceza verilsin mehmet emin küçük 05327640720buda avukatı kemalin ulaşamdık yanlış yazılmış anlamadık ama yetkililere bırakıyoruz ellerini vicdanlarına koyup o çacuk melake pislik yuvasından kurtrılsın her gün yüreğimiz sızlıyor bağırmaları aile arası kavagalrı gördükçe birde o çocuğa yapılanları gördükçe biz kendi can güvenliğimizden müdahale edemedik işi yetkililere bırakıyoruz.

 3. kenan Says:

  sizden bir konuda yardım istiyorum bir şirkette yöneticilik yapmakta idim o şirketin sahibi şehir dışındaydı ve müşterinin parası benim hesabıma geldi aralarındaki anlaşmazlık yüzünden kişi beni dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu benim napmam lazım ??? bu dolandırıcılık suçumudur ?

 4. brk Says:

  İyi günler internet üzerinden şikeli maç satıyorum diyerek insanları dolandırıyolar ve bi arkadaşım bu duruma düştü verdikleri maçlar gelmedi arkadaşımızıda engellediler elinde banka dekontu facebook konuşmaları kayıtlı bu konuda ne yapabiliriz

 5. Susan james Says:

  , merhaba
  Bir kredi ihtiyacı vardır? Bir banka veya finansal hizmetler şirketi bir kredi reddetti Eğer varsa? Eğer mali yardım gerekir? Faturaları ödemek ya da bir ev satın almak için kredi ihtiyacım var mı? Siz kendi iş istiyorum ve yardıma ihtiyacım var? Eğer bir öğrenci kredi ihtiyacım var mı? % 3 düşük faizli mali yardım almak için bugün bize ulaşın. . happyloanlink@outlook.com: kredi e-posta almak istemiyorsanız ve görmek

 6. şaban Says:

  sızınle bır konu paylaşmak ıstıyorum şimdık 2 aydır sevdıgılı oldugum ınsan vardı 2 ay beraberdır snra bn maddı olarak sıkıntıya gırdım oda sagolsun yardım ettı ptt havele eddı bır mıktar bes altı 7 yı gectı vede smdk ben ılk basta almak fılan etmedm ama smdk bnı sıkayet edecegını sögluyor ne yapacagımı bılmıyorum ne yapabılırım

 7. Gunay Says:

  Hocam ben yabancı uyruklu olduğum için, (azerb vatandaşıyım) araba almam için eşim bankadan kendi üzerine kredi çekti, fakat paranı babam ödedi, dekontlar mevcuttur.Arabanın borcu bitince eşim söz vermiştir ki arabayı üzerine geçiricem. Biz boşanma davası açtık, eşim arabayı almış saklamış. O arabayı geri alma şansım varmı? Eşime karşı dolandırıcılık ve ya güveni kötüye kullanma gibi bir dava aça bilirmiyim. ne kadar şansım var? Bildiğime göre evlilik zamanı alınan mal varlıkları yarıya bölünmesi gerekir, araba da ozaman alınmıştır. Bu durumda ben kaybedicem yine.. Bana akıl vermenizi rica ederdim. Önceden teşekkürler. Saygılar

  • rahmiofluoglu Says:

   Sorunuza bizim avukatlar ücret karşılığında cevap verebilirler. Bunun için 0507 564 3802 den Senem Hanım ile iletişime geçiniz.

 8. ali demir Says:

  lm BEN 9 AY ÖNCE İNTERNETTE BİR MEDYUM LA TANIŞTIM REKLAMINI VERMİŞTİ BENDE ARADIM SEVGİLİMDEN AYRILDIĞIMI SÖYLEDİM GERİ GETİREBİLİRMİSİNİZ DEDİM O DA BANA KARDEŞİM ALLAH BİLİR BEN ELİMDEN GELENİ YAPARIM SENİ KANDIRAMAM DEDİ.PEKİ ÜCRET NE KADAR ALIYORSUNUZ DEDİM KARDEŞİM DİNDE PAZARLIK OLMAZ DEDİ AMA BAZI MALZEMELER VAR AL GÖNDER BANA DEDİ BENDE SİZ ALSANIZ DEDİM OLUR DEDİ AMA SEN YİNEDE ARAŞTIR DEDİ 250 TL TUTUYOR DEDİ BENDE BAKTIM DOĞRU.VERMİŞ OLDUĞU HESAP NUMARASINA 250 TL HAVELE ETTİM.GERÇEKTEN YAZMIŞ OLDUĞU MUSKALARI VEFKLERİ GÖNDERDİ ALDIM KULLANDIM FAKAT BİR SONUÇ ALAMADIM HER ARADIĞIMDA TELİME CEVAP VERDİ.ŞİMDİ BEN ŞİKAYETCİ OLSAM BU CEZA ALIRMI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLUŞMUŞMUDUR.İSPATLAYABİLİRMİYİM BİLGİLERİNİZE RİCA OLUR.ayrıca ben elazığdayım o istanbulda.

  • rahmiofluoglu Says:

   Bu soruya bizim avukatlar ücret karşılığında cevap verebilirler. Bunun için 0507 564 3802 den Senem Hanım ile iletişime geçiniz.

   • Ysf Says:

    nasıl yani neden soruya cevap için ücret alıyorsunuz, bunu her avukat alırsınız ya da durumu açıklar,

  • Cevat Says:

   sizin suçunuz polis yüzünüze demez ama içinden mal bu der ve yardım etmez bırak nitelikli dolandırıcılığı dolandırıcılığa bile girmez

  • Niyazi Says:

   Siz kendiniz kabul etmissiniz bu ücreti.. bubdan pek birsey cikmaz..

  • İlkay Körnes Says:

   Hic dolandırıcılık ile alakası yok sana birsey göndermemiş olsa yada engellenmiş olsaydın yada hiç bir sekilde iletişime gecemeseydin o zaman olurdu

 9. Aydın samet Medik Says:

  S.a arkadasıma borc para verdim ve sonra bi mıktarını ver geri kalanı vermiyo ve telefonlarımı acmıyo bide engellemis beni aramaman icin eline semet flan yok var bende para aldına dahil facebook ve smslerim var bunun icin de yapmam gerekiyo bide ayrıca paramı alan kisi bursada ben ise sakaryadayım mahkeme versem mahkeme yeri neresi olcak ne yapmam gerekir lutfen yardım edin

 10. sönmez kurnaz Says:

  hocam kolay gelsın ben istanbulda ainol teknık servıs adı altında bır ınternet sıtesıne tamır ıcın tabletımı ptt kargo ıle gonderdım tablet ellerıne ulasınca herzaman konustugumuz tel. 2 gun kapalı kaldıktan sonra kullanıma kapatıldı sımdı hıc bırsekılde ulasamıyorum ne maıl nede tel. hıc haber yok sanırım dolandırıldım ne yapmam gerek sımdıden cok tesekkurler…

  • rahmiofluoglu Says:

   Dolandırıılık suçu var suç duyurusu yapılabilir.. Bizim ofis Biz Hukuk bu konuya bakabilir, iletişimden yetkiliye ulaşabiliriniz

 11. halil Says:

  İNSANLARIN SİZDEN İSTEDİĞİ MADURİYETLERİNİZİRİRSENİN NASIL ÇÖZULECEĞİ HAKKINDA BİLGİDİR KÖŞENİZDE REKLAMMI YAPIYORSUNUZ YOKSA YOLMU GÖSTERİYORSUNUZ PEK ANLAYAMADIM HOCAM AÇIKLIKGETİRİRSENİZ İYİOLUR BİLGİLERİNİZE

 12. hilal doğan Says:

  Hocam internetten bir forumdaki ilandan 2. el bir oyun konsolu aldım ama eve gelince bozuk olduğunu gördüm. satan arkadaşta gayet pişkin senin birşey yapmadığını nerden bilicem diye bağırdı beni rahatsız etme diye telefonbu kapadı . Hocam gerçekten parasında değilim ama bunun bir cezası yok mu? hiç birşey yapamazmıyım .?

 13. ali yılmaz Says:

  02129121212 nolu telefondan arayıp teknomoney.com sitesinin ismini kullanarak insanların faturalarında indirim yapacaklarını söyleyip kart numaralarını alıyorlar para çekiyorlar, sonrada tasarruf ürünü sattıklarını ve bu ürünleri kullanırlarsa indirimi buradan sağlayacaklarını söylüyorlar tamamen hileli sözler ve hileli bir yöntem uyguluyorlar, hileli sözlerle insanları kandırıyorlar yani, vatandaşta bunlarla uğraşamıyor devletin ticaret bakanlığı vatandaş adına şikayette bulunsa Emniyet Teşkilatı ile ortaklaşa takip etseler, çünkü vatandaş bunlarla tek tek uğraşamıyor, polisin teknik takibinde bu dolandırıcıların hileli bir yöntemle satış yaptıkları ortaya çıkarılır, çünkü milleti aldatmak için kullandıkları kelimeler tamda TCK-157 kapsamında olduğunu düşünüyorum sadece takip gerekiyor

 14. erhan Says:

  hocam internet dolandiriciliginda beni ayakci olarak kandirdilar.is vaadinde bulundular hesabima yatan parayi cektim adamlara gonderdim simdi hakkimda dava acilmis ne yapcam yardim edin 05074809852

  • rahmiofluoglu Says:

   Bu soru avukatlık bir soru, randevu alacaksınız, elinizdeki bilgi ve belgelerle geleceksiniz ve avukatlar cevaplayacaklar ve yol gösterecekler veya davayı üstlenecekler.. 0507 564 38 02

 15. ilker Says:

  Hocam iyi akşamlar benim başımdan bir olay geçti evlilik sitesinden tanıştığım birini para gönderdim buraya gelmesi için fakat dün dolandırdırıldığımı anladım ne olur yardımcı olun para gönderdiğim kişi romanyadan internette yazışmalarımız var resimleri var telefon numarası var ne yapmalıyım.

 16. Ercan Says:

  Hocam merhaba yaklaşık 2 kadar önce bir emlakçı ile satılık bir daire konusunda anlaşmıştık sözleşme ve 10 000 tl lik senet yaptık fakat konut kredisini çekebilmem için gerekli olan maaş bordrosu gibi evrakları iş yerim 1 aylık sigortamın dolmadığı gerekçesiyle vermeyince vazgeçmek zorunda kaldım Emlakçı ise ya evrakları getirirsin yada senedi geri iade etmem diye bir nevi tehdit ediyor Savcılığa suç duyurusunda bulundum ama yinede mağdur olurmuyum cevap verirseniz çok sevinirim hocam Saygılar

 17. gülhanım Says:

  ismail- hocam iyi akşamlar,ben ben galeriden bir araç aldım,aracı galeriye veren şahsın üzerine tedbir var bu yüzden satışı alamıyorum aracıda kulklanamıyorum,
  sözleşmem ve şahidim var ben ne yapmalıyım lutfen yardımınızı bekliyorum…

  • rahmiofluoglu Says:

   Avukata ihtiyacın vat. Buradan yol gösterme ile çözüm bulamazsınız..Bizim ofis dilerseniz size avkat tayin eder, dilerseniz açılacak davaların dilekçelerini hazırlar..05075643800. dan randevu alınız..

 18. Ümit Says:

  kuyumcudan altın bozdurmak istedim, ailem , ben ve bi arkadaşıma saydırıp 57 adet çeyrek altını kuyumcuya götürdüm. keseyi cam tezgahın üzrine döküp hatta bazılar kendi önundekı boşluga duştu ve sonuçta 55 altın var dedi.itiraz etmeme ragmen kabul etmedi. bana 55 adet altının parasını verdi. kamera kayıtlarına baktık sağ eli altının üzerinde ve sol eliylede sayıyordu. kameradan da biz de 55 saydık. ama 57 adet verdıgımden emınım. savcılığa başvuracağımı söylediğimde bana bende sana karşı tazminat davası açarım dedı. benım tazmınat davasını kaybetme olasılıgım nedır. yardımcı olabılırmıısnız

 19. ali Says:

  ben bır araba aldım açıl sıkıskın olduğu ıcın parayı mukavale yapmadan verdım cunku tanıdık bırısıydı ertesı gun satış alacaktım fakat sallatıya aldılar benı ve bu araç bendeydı daha sonrasından karımın ustune bıraz proble çıkartıyor diyerek benı salladılar ve satısı verecklerıne daır benı cagırdılar ve trafık geldı arabayı elıyle koymus gıbı cekıp aldılar nedenı ıse uzerıne hacız koymuşlar ve hala sallantıdayım bu durumda ne yapmam gerek lütfen yardımcı olurmusunuz

 20. Senel Says:

  Ben kredili bir araba aldım sonra işlerim bozuldu ödemede zorluk çekmeye başladım bir arkadaş bildiğim bir adam ben öderim fakat bana teminat seneti ver dedi 30.000 tl lik senet verdim fakat adam arabayı ödemedi araba icradan satıldı fakat arabayı bir yıl kullandı seneti geri vermedi şimdi icraya vermiş ben ne yapabilirim .acilen cevap verirseniz sevinirim

 21. mehmet Says:

  Rahmi bey Bir arkadaşımdan bundan 5 sene önce 4000tl aldım 9000 tl lık senet verdim,şimdi benim senedimi avukatıyla mahkemeye vermiş,ve beni dolandırıcılık sucuyla suçlamış,savcılık beni ifade için arıyormus hatta yakalama cıkartmıs,bu durumda ne yapabilirim,ben aslında aldıgım parayı ödedim fakat seneti almamıştım,bu olay 2007 yılında olmuştu fakat senedin üzerine 2010 tarıhini atmış.bana bilgi verirseniz sevinirim.

 22. Mehmet Says:

  Mrb . Hocam size basimzdan gecen bir olayi anlatmak istyrm ben kuyumcu isletmecisiyim isyeri kendi adima olan sirket adiyla isletyrum sirket 1998 yilinda abimn adinaydi 2008 yilinda ondan kendi adima devraldim ve o zamndan beri benm adima . Abim bir olaya karismisti yani bir mahkemede yalanci sahitlik yapmsti karsi tarafin hakli olarak yaptigi baskidan dolayi yaptgi yalanci sahitligini gidip mahkemede itiraf eti ve o sahis bunu ve bizi tehdit etmeye basladi 2013 mart ayinda abimi gotrup darp ederk yuzunu kapatip bundan zorla iki imza atrmislar ve abimde olay sonrasi korkudan gidip sikayet etmemis benm olaydan hic haaberm yok bundan bir ay once 720 milyar haciz isyerime geldi ve o an odemesydim mali toplayip gotrceklerdi bende icra mudurlgnun hesabina yatrip sikayetci oldum seneteki kase sahte yani sonradan yapilms benm kaseye benztlms . Benm kase hala duruyo bende ben seteki kaseyi sahte oldgnu ispatliyabilirmyim bana yardimci olursaniz cok sevinirim

 23. can ökmen Says:

  Rahmi bey danışmanlık hizmetine ihtiyacım var.bu sitenin dışında nasıl yardımcı olabilirsiniz

 24. Ebru Akıncı Says:

  Bende bir soru sormak istiyorum..

  Eşim bir kaç ay önce bir avea bayii devralmak istedi karşı tarafla anlaşma yapıldı adam dükkanının ön kısımda aksesuar vs vs ürünlerin tamamını 15.000 tl karşılığında devrettiğini söyleyen bir kağıdı imzaladı fakat aradan geçen bir kaç gün sonra eşimi dükkan dan kovdu ne parasını veriyor nede dükkana girdiriyor. polise gittik bu kağıtla hiçbir şey yapamayacağımızı söylediler. şahsın bizde 4.500 tl imzalı seneti de mevcut fakat adaletin bu konuda yapabileceği hiç bişey yokmuş. Bu nasıl olabilir ya herkes kendi kafasına göre insanları nasıl dolandırabilir bu dünyada? Bunun hiçmi bi yolu yok.. Avukat 5000 tl den fazla para istiyor dava açmak için garntiside yokmuş..

  • rahmiofluoglu Says:

   Savcılı suç duyurusu yapılmalı, biz suç duyurusu dilekçesini yazarız.. Dava açıldıktan sonra size danışmanlık yapmaya devam ederiz. Anlattığınız olay tam anlamı ile dolandırcılık….
   Dilekçe için 0507 564 38 02 den Senem Hanım ile görüşün..
   Geçmiş olsun..

 25. Emrah Says:

  Hocam; bir tedarikçime uzun süreli anlaşma sonrası bir miktar para verdim ki bana istenilen ürünün tedariğine hazırlansınlar. Parayı alıp hiç bir ürün göndermediler ve istediğim nitelikte ürünü hazırlayamayacaklarını bildirdiler. Parayıda iade etmiyorlar. Sebebi ise benim işim için yaptıkları harcamaları buradan keseceklermiş ki bana herhangi bir tedarikte bulunmadılar. Verilen parayı geri almam mümkün mü?

 26. serpil yilmaz Says:

  iyi günler bir toptancı ile 60 bin liralık mal göndermesi şartı ile bir sözleşme imzaladık. 30 bin liralık teminat senedi verdim 16 bin liralık ta araç sattım 15 bin lirası içinde kendi aramızda sözlü bir anlaşma yaptık 14 bin liralık mal yolladığı halde diğer senetlerimi geri vermedi ve bankadan bana protesto çekti. ben bu durumda dolandırıcılık suçundan savcılığa suş duyurusunda bulunabilirmiyim ..

 27. muhammed mustafa kaplan Says:

  slm birisi araba satışını vekaletle yapıyor vekalet yaptıktan sonra arabanın parası vekalet bırakılanda sahte bir çek veriyor arabanın parası nasıl alınabilir?

  • rahmiofluoglu Says:

   dava açılır arabaya tedbir konur bağlanır ayrıca savcılığa suç duyurusu yapılır..
   Bizim ofis size yardımcı olabilir.
   İLETİŞİM: 0507 564 38 02 SENEM HANIM

 28. emre Says:

  Ben Bir Kardeşime Güvenıp Ustume Hat Aldım Ve Kocaelide Okudugu İçin Yasının Tutmadıgı Icın Benım Hesap Numaramı Kullanıp Dolandırıcılık Yapmıs Bana Ailesinin Yolladını Soyledi Simdi 2 Dolandırıcılık Sucuna Alet Odum.Çocugu Bulamıyorum Lutfen Bana Yardım Edın Ne gıbı Bır Yol İzleyebilirim.Mevlalar 450 500 TL ama Napcamı Bılmıyorum.

 29. mustafa Says:

  merhaba hocam kartım çalındı ve para çekildi akbank’a gittim ve görüntü istedim vermediler bankayı mahkemeye verdim bir sonuç alabilirmiyim sizce?

 30. muhammer Says:

  laptopum vardı sahibinden coma koydum antalyadan arkadaşın bırıyle anlaştık 200tl yatırmış bende gondermesı ıcın arkadaşa verdım oda gondermemış benımde haberım yoktu ıfadeye cagrıldım sonrası gunlerde parasını gerı yatırdım 200tl karşı taraf sıkayetınden vazgectı mahkeme kagıdı geldı samsun 1.agır ceza mahkemesınden devlet memuruyum işimden olurmuyum

 31. baris Says:

  ben almanya da yasiyorum 2012 de türkiyeden evlendim,ama karima almanya ya gelmesi gerektigini ve vize almasi icin biraz almanca ögrenmesi gerektegini söyledim,karim herseyi kabul etti.5 gün evli kaldiktan sonra benim iznim bitti ve geri almanyaya geri döndüm.karima 40 bin lira para gönderdim ,türkiyede özel bir okula gidip almanca ögrenmesi icin,karim parayi aldi ve hic bir yere bas vurmadi,simdi bana ben almanca ögrenemiyorum vede seni istemiyorum diyerek bosanmak istiyor..ona beni dolandirdigini ve dava acacagimi söyledigimde ise bana istedigin yere git diyor… Lütfen bana yardim edin,ne yapacagimi bilmiyorum …Sayggilarimla

  • rahmiofluoglu Says:

   Dava açarız parayı alırız ayrıca tazminat davası açarız.. Bunun için bize vekalet vereceksiniz birde avukatlık sözleşmesi, masraf…

 32. elif Says:

  hocam söle bir sorunum var internet üzerinden tanıstım güvendim ve evlenmeyi düşündüm adama gidip bankadan kredi cektim 50.000 tl ancak adamın ismnin ve mesleginin farklı oldugunu ögrendim şimdi teefonlarıma bakmıyor ve parayı alamıyorum avukatın birisi elden verdigin için gecmiş olsun dedi bu kadar basitmi _?

  • rahmiofluoglu Says:

   Bu kadar basit ancak bu ilişkiyi kanıtlayacak başka delillerin, internet yazışmaları v.s varsa ceza davası açılabilir..
   Daha fazlası için
   İLETİŞİM: 0507 564 38 02 Senem Hanım

  • rahmiofluoglu Says:

   Bizim ofis size yardımcı olabilir.
   İLETİŞİM: 0507 564 38 02 SENEM HANIM

 33. kadir ayaz Says:

  2010 yılında adıma 2 adet faturalı hat açıldı 1 avea 1 turkcell olmak üzere avea hattı sorunsuz birşekilde ödedim turkcell ile icralık oldum adıma icra dosyası açıldı imzaya itiraz edemedim borcu ödemek zorunda kaldım bu hatların sözleşmelerindeki imzalar bana ayit deyil bu konuda ne yapmam lazım icra dosyasi kapandı ama bu durumdan çok rahatsızım tıpkı zamanında imzaya itiraz edip dosyayla alakalarını kesenler gibi olmak istiyorum lütfenn yardımcı olunnnnn

 34. mahir sahin Says:

  hocam bn bi kac gun once birinin sozlerine guvenerek ikinci el arac aldim fakat aracta km dusurme ve motorda uc dort bin lira gibi masrafi cikti adam bnm haberim yoktu diyor bn bu durumda mahkeme acsam magduriyetimi koruyan bi yasa varmidir bana mahkeme servise goosterseydin bizene dermi yardimci olursaniz cok sevinirim

 35. fazlı sancar Says:

  hocam merhabalar 1 hazıran 2013 te aracımı renta car a kıraladım ve sözlesme yaptık aracıma gps takıldıgında haber vereceklerını ılettıler ama dönmedıler bunun sebebıyle ofıslerıne bı zıyarette bulundum ama tasınmıslar ve telefonlarıma bakmıyorlar polıs karaoluna sıkayette bulundum yalnız ımzaladıgım 12 aylık sözlesme sıkıntı olur mu. yenı adreslerını bılmıyorum ve 10 hazıranda yatması gereken 9 gunluk para da yatmadı. kısacası dolandırıldım.karakola sıkayette bulundum yalnızca sözlesme sıkıntı olur mu dıye merak edıorum.

 36. Yağmur Kılıç Says:

  hocam bana yol gösterin lutfen ne yapcagımı bilmiyorum babam öldukten sonra abime vekalet veridm babamızn mal varlıklarını takipetsin diye fakat satıyor şimdi ve bize hakımız vermiyor ne yapmalıyım bu konuda yardım edin lutfen

 37. Yağmur Kılıç Says:

  lutfen bana yol gösterim hocam

 38. tuanna00000, Says:

  merhaba hocam benım babam 2005 de öldu 2008 de abim vekalet istedi babamızn mal varlıklarını takip etsin diye verdim fakat abim beni kandırdı mal varlıkları ne varsa üzerine kayıtyapmış şimdiyse satıyor ve bize sizin hakınız yok diyor bu durumda ne yapmalıyım istanbulda dava acabilirmiyim beni aydınlatırmısnız lutfen

 39. zenan Says:

  çek senet bi evragın olması gerekiyo degil mi

 40. GÖKHANN Says:

  merhabalar. ÖNEMLİ! 3 yıl önce 120bin küsür dolandırıldım.iyi niyetimi kullanarak aldatarak hile ile paralarımı birine kaptırdım. Dava açtım ve mahkeme geçen hafta son kararı verdi. 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. artı olarak 25bin tl para cezası ve ödenmeyen her 100 tl için 1 ay hapis cezası verdi. bu 25 bin tl yi eğer öderse benim mi olacak yoksa adliyede mi kalacak o noktayı anlayamadım yardım ederseniz bu konuda çok sevinirim.

 41. TC Arife Aslı Söylemez Says:

  merhaba, 2 yıl önce işsiz olan abime iş yeri açtım ve güvene dayalı olarakta vekaletname verdim ve çek aldık 60 tane çek sorunsuz ödendi. fakat son 10 çekte takıldık, üçüncü şahıslar abimi dolandırdı kanunen de ben dolandırılmış oldum sahıs abime arabasını satıyor 15 bin alacağı varken 90 binlik senet imzalatıyor ve kapımızın önünde dolaşıp duruyor tehdit ediliyoruz kapı dışarı çıkmakta zorlanmaya başladık aynı zamanda mafyada çek olduğunu söyleyip sürekli bizden para istiyor üçüncü şahıslar. tehditler diz boyu ve iki hafta sonra benim düğüm olacak kimisi düğününü basarım diyor kimisi mafya para bekliyor para bulun diyor kimisi evime gelip senet imzalatıyor çıkmazın içinde kaldım. adıma icralık dosyalar var ve ben hiç birini tanıyorum. görmüşlüğüm yok, mafya olduğunu idaa ettikleri bir şahısın 15 bin alacagı varken 30 bin para ödendi.nasıl bir yol izlemeliyim? ne yapabilirim? lütfen bilgi verirseniz sevinirim

  • rahmiofluoglu Says:

   Suç duyurusunda bulunun..

   Bizim ofis bu davalarda uzmandır.
   İLETİŞİM: 0507 564 38 02 SENEM HANIM

   • Greg Dunne Says:

    Merhaba,
    Herkesin proje, iş, konut, konsolidasyon vb. Için daha fazla paraya ihtiyaç duyduğu yılın bu zamanı.
    Şu anda% 3’lük düşük bir oranla 24 saat kredi veriyoruz, ilgilenen müşterilerimiz lütfen bize ulaşın

    e-posta adresi: plutocreditfinancier@gmail.com
    Telefon: +442033221063

 42. mustafa Says:

  hakkımda bir esnaf benden 3.000tl değerinde perde aldı bana kendisini tabip yüzbaşı olarak tanıttı diye dolandırıcılık suçundan dava açmış. ben o esnafa tabip yüzbaşıyım demedim. ondan 3.000tl lik perde de almadım. ondan aldığım perde 1800tl idi.ve parasını da verdim. parayı verirken perdeleri teslim aldım. yanımda bir devlet memuru bir hemşire biri matematik öğretmeni bir arkadaşım da vardı. kendimi perdeciye değil ev sahibine tabip yüzbaşı olarak tanıttım. sebebi de bekara ev vermiyordu. böyle söyleyince verdi. geçen gün mahkemesine girdim. hakim bana idda nameyi okudu. ilk etapta anlamadım. böyle bir şey olmadı dedim. sonradan dosyayı inceleyince olayı hatırladım. malı karısından almıştım. adam sonradan telefonla aradı karım yanlış hesaplamış perdeler 1800tl değil 3000tl dedi. ben de dedim ki öyle iş mi olur arkadaşım. zaten para yapan fon perdeleri idi onu da almıyorum. olay sadece bu. olayın olduğu tarih 2008 ve davanın açıldığı tarih 2012.
  teşekkür ederim . iyi çalışmalar

 43. yasin Says:

  Biz Patates Ekimi ile uğraşıyoruz.ürettiğimiz malın bir kısmını tüccara yani kamyoncuya verdik bu kişi her mal aldığında bir miktar para verdi ve aradan 7 ay geçti paranın geri kalan kısmını alamıyoruz ev adresi cep telefonu belli ama paramızı alamıyoruz(bahaneler söylüyor), Elimizde Resmi bir belge yok ne yapmalıyız ??

 44. recep Says:

  merhaba hocam 5+5+5senetlerim var bankada bu kişi ödemese kefilin ve mal alanın üstünde birsey yoksa bunun cezası varmı yeni yasaya göre

 45. özge Says:

  kredi kartından 7 kişiden 20 tl 30 tl cekilmesi durumunda mahkemede ne sonuca baglanır

 46. ERCAN Says:

  3 Sene önce mirasımız vardı 4 de 1 hak bizimdi bu hak karşılığında yakınımız olan bu şahıs ev vereceğini söyleyerek bizden bu parayı aldı 6 ay sonra kendince iflas ettiğini söyleyerek bizim evi bize sormadan satmış 3 senedir bizi oyalıyor bu 3 sene sonunda dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunmaya hakkımız varmı teşekkürler…

 47. halide öğüten Says:

  Merhaba
  eşim yaklaşık bir yıl önce çalıştığı işyerinin parasını iddaya yatırıp kaybetti.bir yıldırda bu yüzden kaçak orda burda yaşayıp duruyor.(idda bağımlısı olması alacağı cezayı etkilermi)ne ceza alır..bilgi verirseniz sevinirim..iyi çalışmalar…

 48. TC Emre Candan Says:

  merhabalar aracımı çok yakınen tanımış olduğum güvendiğim yakın arkadaşımın üzerine verdim oda aracım benim diyerekten geri vermek istemiyor ne yapabiliriz.saygılarımla

 49. nurcan Says:

  nitelikli dolandırıcılıkda ilk davalar tutuklanmadan kaç ay sonra mahkesi oluyor

 50. fetih Says:

  merhaba ben ikinci el araba aldım bir tanıdık vasıtasıyla ilk araba alışım ve anlaşma gereği ilk defa trfik sigortası yaptıracağım. o yüzden aldığım kişi anlaşma şöyle idi :onun iptal edilmiş trafik sigortası geri iade edilen parayı bana verecekti söz vermişti fakat sonradan caydı vermiyor artık ve kandırıldım mağdur durumdayım ne yapmalıyım nasıl bir dava açmalıyım avukat tutmalımıyım yoksa yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler…

 51. sedef Says:

  eşim birine 20milyar vermıs adam sımdı kactı ortada yok ne yapabılırız

 52. Mehmet Says:

  Benim kardeşim bi işe bulaşmış birileri onu kandırıp hesabına para atmışlar
  Konu: insanları arayıp terörle ilginiz var deyip para istemişler ve kardeşimin hesabına atmışlar bunun cezası nedir kardeşim için bilgilendirirseniz sevinirim.??

 53. yalçın Says:

  merhaba ben 2007 yılında bir mütaitle ev yapması için sözleşme imzaladım. ( ismail gümüş izmir bornava naldöken de ikamet ediyor. ) Ancak kendisi benden 25.000 tl yi alıp evi yapmadı ayrıca bana satması gereken arsayı da satmadı. Ayrıca bütün mal varlığı da annesinin üzerinde olduğu için hiçbir şey talep edebiyorum. şimdi ne yapmalıyım bu dava zaman aşımına uğramış mıdır? bana yardımcı olursanız sevinirim.

 54. ali öztürk Says:

  kolay gelsin hocam şirketimin adına sahte kaşe yapıp çek cirolamışlar ne yapmam gerekiyor acil cvp teşekkürler

 55. esen Says:

  SAYIN RAHMİ OFLUOĞLU .SİZLERE İNTERNET SİTENİZDEN ULAŞIYORUM.BANA BİR KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.BENİM EŞİM BACANAĞINA KREDİ KARTINDA “BEN SANA SONRA VERİRİM ÖDERİM “DİYE KANDIRARAK PARA ÇEKEREK VERMİŞ.BU YÜZDEN KREDİ KARTLARIMI VE KREDİ BORCUMU ÖDEYEMEZ OLDUM.ELİMDE YASAL BİR BELGEM YOK.AMA ŞAHİTLERİM VAR.SORUM ŞU .BEN SAVCILIĞA DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİRMİYİM.BULUNURSAM BİR SONUÇ ELDE EDERMİYİM.ŞİMDİDEN SONSUZ TEŞEKKÜRLER SAYGILAR.

 56. MEHMET OLGU KOYCU Says:

  Bir arkadasla ortak ise girdik ama ortada sozlesme yok. buroya kredi kartiyla harcama yaptim kredi kartindan para cekip verdim islerin acilmasi sirket KMHsi yukselsin diye arabami kardesine vekalet vererek sirket uzerine gecirdik gecen sure icerisinde tarafima hic bir odeme yapilmadi sozlesme yok parami ver diyorum 3 sonra diyor 5 ay oldu 5 aydir kredi kartlarina faiz oduyorum kendi borclarimi odeyemez duruma dustum ne yaomaliyim ne kadar surede sonuc alirim sirket adina kiralanan buroyada kefil oldum uykularim kaciyor yardimci olursaniz beni aydinlatirsaniz sevinirim tesekkurler

 57. Mehmet Says:

  Benim Babamın Elinden Zorla Arsa Tapısını Bide Senet ALdılar bunlar Çete ailemizi Tehdit ediolar eger mahkemeye giderseniz öldürürüm çoçugunu kaçırırım bizi oyalıyolar bunlara neapabiliriz .s

 58. yılmaz öztaş Says:

  efendim ben sıfır araba aldım 10,000 peşin kalan 17,000 tl parayı da ing banktan kredi kullandım. ancak daha aldığım aracın hiç bir resmi işlemi yapılmadan banka yani ruhsat ve plaka çıkmadan araba firmasına banka parayı ödedi.araç firmasıda iflas etti kaçtı çok mağdurum ne yapabilirim.şimdi bankaya dava açtım.bişe kilde yardımcı olursanız sevinirim tşk sağolun 05426214814

 59. serdar Says:

  hocam saygılar size danışmak istedigim bi olayım var ben oto kaporta ustasiyim 3 ay önce kaporta boya yaptigim aracın parasını alamadim haliyle araçı sakladım getir paranı al arabanı dedim şahıs kulak asmadi simdi ise beni arabamı caldılar diye karakola şikayet etmiş elimde senet yok ama arabayı yaptıgıma yan komşularımda şahit ben paramı almam için ne yapmam gerekiyor hocam suanda calmıs durumuna düşüyorum ama kimse benim alacagimi sormuyor ne yapmam gerekiyor cevaplarsanız sevinirim…

 60. SEzgin Says:

  ta ben hat değiştirirken kimlik fotokopisi vermek gibi bi aptallık yaptım daha yeni oldu başıma bi iş gelmesin diye yapabileceğim birşey var mı ?

 61. bilunnnn Says:

  Hocam Merhaba,
  Bugün 0 212 709 03 43 numaralı bir yerden babamı arayıp sağlık hizmetleri sigortası ve iphone 4 kazandınız demişler. Nerde oturduğunu sorup en yakın ptt ye göndereceklerini 219 tl karşılığnda alabileceğini söylemişler. Babam da önce sorgulamış sonra kızıma sorayım demiş ama adamlar muhtemelen gönderecekler çünkü google girince dolandırıcı numarası ve birçok şikayet cıkıyor. pttden teslim almayınca da size dava acarız diye tehdit ediyrlarmış bu mümkün mü?

 62. fatih Says:

  SLM SAŞHSIN BİRİNDEN ARABA ALDIM 26.000 TL YE 20.000 PEŞİN VERDİM SATIŞ ALAMIYORUM ARTIK TOKATLANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM NE YAPILA BİLİR YARDIM EDERSENIZ SEVİNİRİM

  • Hasan Says:

   Merhaba hocam ben bir şirkette makam şoförü olarak çalışıyordum harcamaları fazla olarak yazıyordu. Ayrıca genel müdürün asistanın imzasını taklit ederek masraflarımı muhasebeye teslim edip 10 gün sonra veya 5 gün sonra hesabıma yatıyordu,Daha sonra muhasebe bunu farkettiler bor anda kendimi insan kaynakları müdürün odasında buldum ve beni isten çıkardı 25 maddenin ikinci bendi yani iyi niyeti kötüye kullanmak ve hırsızlık sucundan attılar ve bana ödeme planı çıkarmışlar bana tazminatta vermediler. İşsizlik maaşımda yok ben bu parayı ödemezsem polise bildirecekleri nı soylediler.ama herhangi bir belge yok sadece sözleşme feshi kağıdına imza attım o kadar bu olayın sonucu ne olur hapis yatarmiyim yoksa bunlar beni korkutmak için blöf mu yapıyorlar…Canımı alçak digiller ya hocam ban bu konuda yardımcı olur rumuzunuz….

 63. mehmet Says:

  benim bi sorum olacaktı gecenlerde benm bi iş arkadasıma havale geldi 50,000 tl o da öyle bi parası olmadığı için bankaya gidip bi daha sorguluyo ve para sızın bi yanlışlık yok demişlerr o da para yı cekti kimsenın de sesi cıkmadı bunun bi yasal hükmü var mı yardımcı olabilirmsnz

 64. hüseyin Says:

  iyi akşamlar benim başımdan bir tuhaf bir olay geçti yurt dışında yaşayan bir arkadaş ile tanıştım .ve birbirmizi sevdik sonra benden telefon ve para istedi verdim , bu aralık ayında turkiyeye gelmek istedi benden borç para ve ev kirara bana dedi bende yolladım ve evi tutum sonra geldi benden tekrar borc para istedi ve verdim 5 gün sonra problem cıkardı hiç beni tanımıyormuş gibi davrandı paramı istedim sen bana para vermedin dedi sonra emlakcı arkadasını aradı evinde konuştuk ve anlaştık ama parayı yatırmadı ve yatırmayacagını söylüyor ve ev değistirdi bunlar milleti kandırıp paralarını alıp ülkelerine gidiyor sanırım nasıl bir suç duyurusunda buluna bilirim bunlara şimdiden teşekkurler

 65. Çiğdem Gürkan Says:

  13 Kasım tarihinde, bir kıyafet mağazasından 300 TL lik bir alışveriş yaptım…post cihazına 3.000 TL girilmiş yanlışlıkla…ekstre gelince durumu firmaya bildirdim….Perşembe günü idi pazartesi gelin halledelim dediler. Pazartesi gittiğimde bankayı aramayıp hatalı işlemi düzelttirmrk yerine, size parayı elden ayda 375 TL x 7 ay + 75 TL = 2.700 TL elden ödeyeyim dedi firma sahibi. Güvenemedim. Bankaya gittim, itiraz dilekçemi 17 Aralıkta yazdım işleme alındı, mağaza da bankaya hatalı işlem yapıldığına dair yazı yazdı işlemin iptal edilmesi için hatalı dekontu faksladı (19.Aralık 2012). 30.Aralık.2012 olmasına rağmen (13 gün ) işlem banka tarafından düzeltilmedi. Neden düzeltilmediğini öğrenmek için mağaza sahibinin bankayı araması gerektiğini banka bana söyledi…mağaza sahibi ile bankayı aradık…meğerki..mağazanın 2.700 TL si hesabında yokmuş. Hesapta para olmadığından banka benim hatalı işlemi düzeltmiyor. Eğer bu ayki ekstremde durum çözülmezse mağaza sahibine dedim ki bana 2.000 tl nakit ver..700 TL mal alırım senden. Ocak ayının 20’sinde verebilecğini söyledi…yazı ile taahhüt etti…firma kaşesini imzasını attı. Eğer ayın 20 ‘sinde paramı vermezse savcılığa gideceğim. Bende ne yazık ki fatura ve slip yok. Ama o gün fatura 300 TL olarak kesildi. Mağaza 300 TL lik fatura kestiğini biliyorum. Eğer Ocak ayında 2.000 TL mi alamazsan savcılığa gitmem tarih açısından uygun mu..geç mi kalmış olurum ? saygılarım ile. Teşekkürler.

 66. cemal Says:

  Slm rahmi bey Denizli de tanışmış oldugum candan şarlak ile 7 aydır beraber yedik işdik evleme niyetiyle tanışdı benimle yedi iş di sonra beni borcum var diyerek 21 milyar paramı aldı ödeyecem diye sonra bana dedi İzmir deki evi satınca vercem dedi. sonra bana 1 adet A dört kagıtda zorla imza attırdı zaman yanın da bir kişi de vardı onun kim oldugunu bilmiyordum ilk defa görmüştüm o kişiyi sonra akşam candanı aradım.görmüş oldugun kişi bana dayım diye gösterdi.ve dayısı deilmiş dostuymuş
  telefonu kapalıydı 2 gün geçti aradan tekrar ardım cevap vermiyor.gine aradım bu sefer açtı telefonu dedi ben seni tanımıyorum bir daha beni arama deyip telefonu kapattı .delil olarak da beraber oldugumuz zamanın fotograflar var elim de şuan pskolojim bozuk paramı geri almak için İzmir deki evine el koymak istiyorum ben şuan madurum ceza alırlarmı .saygılarımla.

 67. deniz Says:

  iyi günler.bende bir durumumu arz etmek istiyorum.bundan 2 yıl öncesinde bir arkadaşıma para verdim.bana geri ödeyeceğini söyledi ve yanımda da iki arkadaşım vardı.onlarda bu duruma şahit.bu kişiden paramı nasıl alabilirim.nereye başvurabilirim.teşekkürler.

 68. eliff Says:

  bir arkadaş benden geri ödeyeceğim diye para istedi bende verdim.ama 2 yıldır beni oyalıyor vermiyor.telefonlarımı açmıyor.2 tane şahit arkadaşımda var parayı verirken yanımdaydılar.bu konuda suç duyurusunda bulunabilir miyim.

 69. Murat Says:

  Hocam babam arkadaşı aracılığıyla tanıştıgı bir galericedicen yıllık taksi kiraladı fakat sadece arada güven var yani kagıt üzerinde her hangi bi alım satım kiralama yok resmi bi evrak yok yani yaklaşık 8 9 ay sonra adam taksisinin plakasını sattı verdiğimz parayıda geri alamadık bu durumda ne yapabiliriz acaba ?

 70. nazif Says:

  arabayı sattık noter satışı yapıldı paramızı alamıyoruz bunun için ne yapmam gerek ve nerelere başvurmalıyız NOT: elimizde teminat senedi var bu bir işe yarar mı ?

 71. ilknur Says:

  16. 10. 2012 tarihinde Filiz basın yayıncılık temsilcisi E. K hoca olarak gelen şahıs Mili eğitim bakanlığı izni ile çalıştıklarını söyleyip bizede ünidersite seti verdiler zorla . deneme süreci var 1 hafta deneyin memnun kalmazsanız iade edersiniz dedi ve kabul ettik. 2. günü E. K adlı kişiyi aradık iade işlemi için Yasemin hanıma yönlendirildik. yasemin hanım iade işleminiz kabul oldu kargoyu 2 3 güne göndereceğiz diye bizi ogün başından savdı. ertesi gün tekrar aradım ama telefonuma cıkmadı . baska numarayla aradım o numarayı cevapladı. kargoyu bikaç gune gondercegıni soyledi. bır haftanın sonuncu gununde aradım cevap vermedı bende fax cektım . yetkili biriyle gorustum faxın ellerıne gectgnı soyledıler. kargoyuda bayramdan sonra gondercegız dedıler bayramdan sonra aradım ama 1 hafta geçti dediler. iadeyi kabul edemıyoruz dedıler. neyapmalıyız rahmi bey

 72. ender yüksel Says:

  Selam ocak 2012 yılında aynı evi ve aynı işi paylaştığım iş arkadaşım veli kızmaz anamur mersinli benim asus İ3 marka leptopumu 3 taksitte ödemek şartıyla (750tly)aldı ancak sürekli mazeretler üreterek ve 1 ay sonra vereceğim diyerek 380 tl sini ödemeden memleketine kaçtı telefonunu meşgule alıyordu 1 kez ısrarla aradım savcılığa vereceğim dedim ve ödemediği halde ben ödedim derim dedi biz aynı yerde çalıştığımız için belge yapmadık daha doğrusu ben yapmak istedim yazmayalım gerek yok meyva bahçalerimiz var öderim dedi ama söz konusu borcu olunca veli kızmaz birden 2 yüzlü oldu senet olmadığı için borcunu inkar ediyor veli kızmaz sürekli yalan söyleyen babasını bile ehliyet alacağım diye 1000 tl almış barlarda yemişdir veli kızmaz sahtekar ikiyüzlü üç kağıtcı plan tezgah yapan sinsi biri herkes öğrenci sanıyor okulla alakası yok borçlarını yazmak istediğimde birden telaşlandı yazmayalım dedi ve memleketine gitmeden borçlarını kapatacağını söylemişdi ama ödemeden kaçtı,bu bir dolandırıcılık değil mi? ben öyle algılıyorum .?bence veli kızmaz nitelikli dolandırıcı.

 73. hrmz mck Says:

  eşim beni dolandırdı ne yapmalıyım
  boşanma davası açtım cezai yaptırımı varmı

 74. akın Says:

  hocam yurt dışından bir mal aldık aldığımız adamın adı soy adı telefon bilgileri bize verdiği sahte şirket ismi var adamın bize verdiği hesaba parasını yatırdık ve hiç bir sonuç alamadık hukiki yönden ne yapmalıyız.. ( kişiyle internet üzerinden konuştuğumuz yazışmaları kaydetmişitim )

 75. seda Says:

  internetten tanıştığım biri para gönderdi ptt yolu ile bende gidip çektim şu an parasını geri istiyor benim ise verecek durumum yok dekontlar elimde dolandırıcılıktan dava açarım diye tehditde bulunuyor ben ne yapmalıyım gerçekten birşey yapabilir mi bana? lütfen ulaşın bana bi şekilde :(

  uslanmam15@hotmail.com

 76. Günay Says:

  kolay gelsin hocam.senette adım soyadım tc adresim ve imzam var 23 milyarlık senet hazırlamışlar ama karşılık olarak hiç bir şey görünmüyor (mal veya para ) almadıkta.davaya itiraz ettik ve icranın durması için karşı dava açtık.polislerde ifade verdik imza örneği aldılar ve Kriminal lavobratora gönderildi.Mahkeme başlamadı ama maaşımın belli bir kısmını icra geldi ne yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim

 77. meltem özmen Says:

  merhaba rahmi bey. ikinci el araç satın aldım ancak satan kişi kmsini düşürmüşgerekli bakımları, parça değişiklikleri hiç yaptırmamış ve araç pert olarak gözüküyor. aracın plakası da değiştirilmiş 3-4 kez ağır kaza yapmış. ben ve ailem de bu araç yüzünden bi kaç kez ölüm tehlikesi geçirdik. ben araç bedelini,çektiğim kredi tutarını, faizlerini, şu an tamiri yapılan araç zorunlu bakım faturasının tutarını ve başımıza gelen ve ölümle sonuçlanabilecek olayların tazminatını ödetmek istiyorum. bana ne yapmam konusunda yardımcı olur musunuz

 78. Gaye Says:

  Dun 3 yene cekim yazildi,magaza benim adima.icerde cek miktarindan da fazla malim var ama hic iş yok odeyemiyorum.devlet memuru olmama engel midir? Ögretmenim,atansam bi problem olur mu?

 79. ali Says:

  Merhabalar ben bir çete tarafından dolandırıldım.Kendisini savcı şeklinde tanıtan kişiye para havalesi yaptım.Daha sonra dolandırıldığımı anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundum.Parayı çeken kişi yakalandı.ifadesinde para hesabıma yatmış bende çektim borcumu ödedim diyerek serbest kalmış.Bu süreçten sonra acaba bana ne önerirsiniz.?
  Teşekkür ederim.

 80. antlome Says:

  daha önce bir araba alışverişi yaptığımız kişi bana icradan araba alacağını söyleyerek çeşitli aralıklarda banka kanalıyla para aldı. tabiki icradan ne araba geldi ne de para. daha sonra sorun yaşadığını paramı geri vereceğini belirtti ama hiç bir sonuç alamadım maddi veya cezai olarak sonuç alabileceğim yöntem hangisidir. teşekkürler.

 81. osman sezer Says:

  Merhabalar,Kadeşim arkadaşı ile birlikte telekom aboneliği işi yapıyorlardı bir dönem,bana da sizede telefon ve internet bağlamamızı istermisin diye sordu bende kabul ettim.fakat daha sonra öğrendimki Hat ve telefonu başkasının üzerine bağlamışlar bu şekile 50 ye yakın insanı dolandırmışlar.Tarafıma yazı geldi ve bununla ilgili savcılığa ifade verdim.Başkasının üzerine evime intenet ve telefon bağlandığından bilgim olmadığını hiç faturada gelmediğini belirttim..bugün tekrar yazı gelmiş asliye mahkemesinden dosyayı caza mahkemesine sevketmişler ve benim bunu bilinçli olarak yaptığımı yazıyor,yani aynı kefeye koymuşlar benide halbuki haberim olmadığını belirtmiştim.bunun sonucunda ne olabilir ne yapmam gerekiyor herhangi bir ceza alırmıyım alırsam ne olabilir beni bilgilendirirseniz çok sevinirim… Hocam yukarıda ifade ettiğim gibi tarafıma gelen yazıda,asliye mahkemesi dosyayı ağır ceza mahkemesine sevketmiş tyc’nin 158/1d ve 53/1 maddeleri suçu asıl işleyenler için 4 kez,,benim için 1 kez uygulandığı yazıyor bu ne demek,bir kere olması…Eğer mahkemeye çıkarsam ne olabililir.Ben haberim olmadığını ifademde belirtmeme rağmen gelen yazıda bilerek yaptığım yazıyor…şimdiden teşekkür ederim…..saygılarımla..

  • asil atalay Says:

   osman kardaşim senin kardeşin ve arkadaşın senin için mahkemede derlerseki bu adamın suçu yok sen berat edersin.lakin biraz zaman alır ama kalbimi ferah tut

 82. Dadaş Giray Aslan Says:

  bende bişi sormak istiyorum
  eşimin nufus cüzdanı bendeydi otamatik hesap yaptırcaktım calındı bildirdik polise gasteye hukumsuzdur dedikte vodofon hatlı tel faturalar bızım adımıza şikayetci olduk şebekenın bi bölumu yakalanmış davayıda biz kazandık sadece borc odemedik eşim karakol mahkeme dolandı şimdide internet acılmış adımıza busuru eve icra gelcekmış biz haklıyız ve sonuç bölemi olcak tazmınat isteme hakkımız yokmu böle ugraşcazmı hep ne yapmamız gerekiyooo acaba yardımcı olurmusunuz

 83. merve özyurt Says:

  Bİr adam gümrükten piyasaya göre daha ucuz mallar çıkardığını söleyerek malların parasını peşin alıyor. mallar geliyor ancak gelmediği durumlarda oluyor. bu nasıl bir suctur ne yapmamız gerekir.

 84. gültekin Says:

  merhaba benim sorunum şu arkadaşım benim kredi kartını kullandı ve bende bundan borçunun belgesi olarak senet aldıydım şimdi senetdin bir hükmü kalmadı ve buralardan kaçtı başka yere taşındı kendisinin adres bilgisi yok hiç bir yerde fakat benim ailemle sorunlarım başladı babası evi satıp borçlarını kapatacağım deyip oda bursa ya yerleşti o şahısında orada olduğu biliniyor benim gibi birkaç kişi daha var ne yapmalıyım babası şimdide kime verdiyseniz ondan alın diyor bankalar sıkıştırıyor

 85. serkan imal Says:

  hocam merhaba ben bi akrabamıza altın verdim ancak 4 yıldır alamıyorum nasıl bi yol tavsiye edersiniz?
  nerelere başvuruda buluna bilirim? teşekürler.

  • asil atalay Says:

   rica edeceksin.vermezse dava açacaksın.ama ondade elinde bir belge olmalı varsa bile o kişinin adına bir taşınmaz olmalı yoksa işin allaha kalmış geçmiş olsun!

 86. ramazan Says:

  rahmi bey iyi gün ler diliyorum sizden bir ricam olacak 2008 yılaın da ortagım tarafın dan dolan dırıldım ve bana sahte ceke ciro attırmış bunun hakkında kadı köy agırceza mahkemesinde dava acılmış ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşe kurler

 87. gizem Says:

  Hocam,merhaba;Benim 1600 tl’lik avukata gidince 4200 tl oldu.bende taksitlendirip tahahütte bulunup ayda 150 tl olarak ödemeye başladım bazen gecikmelide olsa (2 aylık yatırdığımda oldu.)toplam 2500 tl sini ödedim..gecikmiş olan şubat-ve mart borcumu ödeyemedim 300.00tl. tarafıma 450 tl ödenmeyen diye mesaj geldi.yalnış yazmışlar..ve beni mahkemeye vermişler.ben şuan gecikmiş taksitlerimi ödersem ne olur mahkeme süreci,,,davayı geri alırlarmı ya da mahkemeye çıkarsam ne olur bilgilendirirseniz çok sevinirim…

 88. aslı Says:

  merhaba Rahmi bey, bugün benim evime 2 kişi gelip komşumuza beni sormuşlar, bankadan geldiklerini ve bana ulaşamazlarsa ceza yiyeceğimi söylemişler. yakalarında “BANKA YETKİLİSİ” yazan resimli kartları varmış. Ancak komşum telefonumu vermek istemeyip muhtarlığa gitmeyi teklif edince siz bilirsiniz ama cezası büyük deyip gitmişler. Benim herhangi bir borcum vs. yok. Sizce bu olay bir dolandırıcılık teşebbüsü olabilir mi ? Ayrıca abim uyuşturucu madde bulundurmaktan hapiste 2 gün önce de gelip 400 lira karşılığında kesinleşen cezasına yargıtayda itiraz edip 4-5 gün içinde onu kurtaracağını söylemişti ama inanmadık. bu olayların bağlantısı var mıdır. Korkuyorum, ne yapmam gerekir ?

 89. osman Says:

  Hocam saygılar yaklaşık 3 hafta önce savcılıktan tarafıma yazı geldi dolandırıcılık suçuna iştirakten,olay oturmuş olduğum eve kardeşim tarafından,başka bir isimle internet ve telefon bağlanması,bundan benim haberim yoktu..kardeşimin bir arkadaşı bu işi yapıyormuş o da ona yardım etmek amacı ile size internet bağlayalım mı dedi bende kabul ettim.fakat başka bir isim ile bağlanacağını bilmiyordum..daha öncede birçok insana bunu yapmışlar.Ben evde yokken gelip bağlantıyı kurmuşlar eşimde imza atmış.bununla ilgili savcılığa ifade verdim..telefonu ve interneti 2 ay süresince kullandık fatura falan da gelmedi…bunun sonucu nedir? bilgilendirirseniz çok sevinirim..

  • rahmiofluoglu Says:

   Sen bilmiyordun ise sorun yok bunu anlatın..

   • osman Says:

    Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim..Bilmiyordum,buna rağmen dolandırıcılık suçuna iştirakten neden tarafıma yazı geldi anlayabilmiş değilim..Son sorum mahkemeye çıkarmıyım,çıkar isem nasıl bir sonuç ile sonuçlanır..

 90. selin Says:

  merhaba ben ve ev arkadaşım dün dolandırıldık ve bu konuda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz..dün evimize 2 genç geldi ve üniversite öğrencisi olduklarını söylediler..piyasaya henüz sürülmemiş bir çamaşır yıkama topunun tanıtımını yaptıklarını ve dağıttıklarını anlattılar..bu ürünü tvde reklamlarda gösterip çok para harcayacaklarına içlerine hediyeler koyup insanlara dağıttıklarını söylediler.çamaşır topunun kutusunu açtılar bizim için..içinden bir saat çıktı..ama bu saati beğenmediysenz günde 2değişim hakkımız oluyor sizin için onları kullanıp 4altınla yada cep telefonuyla değiştirebilrz dediler..ama tvdeki yarışma programlarında olduğu gbi bir hediye kazanınca bunun kdv sini vermenz gerekiyor dediler..okadar inandırıcıydılar ki her türlü şeyi sorduk ve herşeyi ayrıntısıyla yanıtladılar..bizi ikna ettiler..telefon numarasını verdiler hatta çağrı attık doğru olup olmadığını anlamak içn.doğruydu.parayı hemen vermenz gerekiyor faturaları kesip altınları cep telefonunu 1saat içnde size teslim edicez dediler..hatta hocamızla gelicez bizim hakkımzda iyi şeyler söyleyin puan alıyoruz dediler.yanımızda nakit olmadığı için arkadaşımla bankaya gidip para çektiler.ben 700tl arkadaşım 1000tl verdi. ve birdaha haber alamadık telefonlarını aramaya engellemişler.gece telefonları açıktı ama cevap vermediler.bu sabah karakola gttik savcılığa gtmemizi söylediler..bu kişilerin telefon numarası bizde ve bankanın önünde birlikte beklemişler arkadaşımı para çekerken..kamera kayıtlarında gözüküyorlardır..sizce adliyeye gtsek bir sonuç alabilirmiyiz? şimdiden çok teşekkür ederim..

  • rahmiofluoglu Says:

   elbette gidin

  • asil atalay Says:

   canım size kusurbakmayın demeden şun diyeceğim.hiç üzülmeyin çünkü ülkede o kadar çok sizin gibi eşekler varki yalnız değilsiniz!!kaybınız çok büyük değil.size bu iyi bir ders olsun,ama sizde o kişilerden davacı olun’ki onlarda bir ders olsun onlarda doğru yolu sizinle birlikte bulabilsinler.

 91. Rahim Ertürk DEMİR Says:

  HOCAM BENİMDE BİR SORUM OLUCAK AZ BİRAZ UZUN OLUCAK OKUR CVPLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM! BABAM VE ANNEMİN ORTAK OLAN EVİ BABAM ANNEMDEN HABERSİZ BAŞKA BİR KADINLA SATMIŞ BU OLAY 15 YIL ÖNCE OLUYOR VE ŞUAN ZAMAN AŞIMI OLDUĞUNDAN DOLAYI ANNEM DAVA AÇAMIYOR BANA VEKALET VERİRSE DAVAYI AZANMA OLASILIĞI VARMIDIR? EVİ SATAN KADININ ANNEM OLMADIĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE İSPAT EDEBİLİYORUZ.

  • rahmiofluoglu Says:

   Yani sahtecilik yapılmış.. Bir başka kadın anneniz gibisatış yapmış..Bu durumda zaman aşımı yok..

 92. bilal Says:

  selam hocam size bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim benim kayın babamı köye gelen bir çete tarafından dolandırılmış siz hediye kazanacaksınız birazdan müdür gelecek size açıklama yapacak demiş hemen arkasından bir adam gelmiş ve bir elektirikli sübürge bir tencere takımını ve porselen takımını 1400 tl ye satmak için bir senet imzalatmış ve 140 tl de peşin almış daha sonra kalanını 9 ay içinde ödersiniz diyek giderkende ellerine bir kağıt parçası vermiş garanti belgesi diye kağıtta ne ad soyat var nede kaşe var sadece bir imza gibi bir karalama ben konyada çalışıyorum onlar niğdenin ulukışla ilcesinde kılan kasabasında oturuyorlar bu konular hakında pek bir bilgileri yok ben babama sorduğumda senetin rakamlarının ön ve arkasını kapattırdınmı diye oda dikkat etmediğini söyledi tarihe dikkat etinmi didiğimde onada dikkat etmediğini söyledi bu senedin 1400 lirayı sıfır ekleyip çoğalta bililermi kayın validemde adanada ruh ve sinir hastalıkları polikinliğinde yatmakta çok zor bir durumdalar hocam Allah rızası için bu kişilerin ne yapması gerektiğini açıklarsanız sevinirim inanın çok zor şartlarla yaşıyorlar hiçbir maaşları yok nasıl bir yol izlemeliler ne türr bir sorunla karşılaşabiliriler ilgilenir seniz çok minnettar oluruz hocam saygılar

  • rahmiofluoglu Says:

   Seneti görmeen ne diyebilirim ki…?

   • ali Says:

    Buraya açmıssınız bir sayfa bir tane adam akıllı insanalrı aydınlatan bi r cevabınz yok kardeşim bunlara yazıcağına olduğun yerde bir avukat yokmu git yanına canını almazlar korkma yardımcı olurlar sana

  • asil atalay Says:

   hiç üzülmeyin hayatta her şey gelir insanın başına..kaldıki sizler başına güneş vurmuş koyunlar olarak yalnız değilsiniz sizin gibi niceleri var niceleriiiiiiii

 93. Mahmut KARAKUŞ Says:

  Sayın Rahmi bey

  ben büyük bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldum..Şimdi bu adamlar yakalandı. hesaplarına el konuldu. hesaplarından bu güne kadar 220 Milyon TL geçmiş..Bu adam ve çalıştığı herkesi eş zamanlı operasyonla yakalamışlar. Şahsın yakalandığı yer Antalya ben Bitlis’teyim. Bitliste benim durumumda olan 10 kadar kişi var..ben 60 bin TL kadar elden para verdim. paraları bankalardan kredi olarak çektim.(diğer dolandırılan kişilerde bu şekilde bankalardan para çekmiş).elimde sadece şahısla birlikte yakalanan birinin imzası olan senetler var. Ne tür bir dava açmalıyım..
  -bir bankaya şahısla birlikte gitmiştik bankada görüntüsü varsa bunu delil olarak kullanabilir miyim?

  teşekkürler..

  • Mahmut KARAKUŞ Says:

   -eklemeyi unutmuşum elimde Şahsın pasaport fotokopisi ve senetlerde imzası olan şahsın kimlik fotokopisi var. bunları mahkeme delil sayar mı?

   teşekkürler.

  • rahmiofluoglu Says:

   Açılacak ceza davasında şikayetçi ol zararının tazminini iste..Ve varsa karşı tarafın mal varlığı alacak davası aç..

  • asil atalay Says:

   kullanabilirsin.ama bilineki sel kayadan bir şey götürmez.onlar bu işin kompedanı olmuş hatta bu işi zevk ve keyif için yapıyorlar ilerde torunlarına anlatacaklar sizin gibi sığırları evladım..

 94. suat Says:

  hocam saygılar size danışmak istediğim bir olyımı alatıcam 10.02.2011 günü internet üzerinden şahsıma ait dj set’up cihazımı bursa uludağ da bir hotele korgo ile faturası ile birlikte gönderdim para dönüşü olmadı 8 aydırda kıbrıs ta olduğumdan dolayı bana paramı ve yahut cihazımı geri göndermiyorlar şikayet etme durumum olabilirmi faturaları onlarda yanlız bende korgo makbuzu var sadece bu konuda aydınnlatırsanız sevinirim hayırlı günler suat güneşli

 95. çağlar Says:

  rahmi bey, bir dili bilmenin ölçütü nedir?? ben almanyada ilk ve orta okulu okumuş almancayı orda öğrenmiş birisiyim. ve uzun zamandır çeviriler yapmaktayım. kimine göre çok iyiyim kimine göre ilk okul seviyesinde olabilirim. gerçekte bir dili bilip bilmediğim ve bunun aldatma olup olmadığı neye göre belirlenecek??

  • rahmiofluoglu Says:

   DİL SEVİYESİNİ DİL KURUMLARI BELİRLERLER..BEGİNNİNG, MİD-LEVEL V.S GİBİ..SİZDE ALDATMA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM BEN..

 96. çağlar Says:

  sayfalarca çeviri yaptım bu büroya da başkalarına da. bu büronun müşterisi 5 sayfalık çevirisinin almanca kısmını beğenmemiş. sehven hatalı olmuş olabilir çeviriler, ben bakıyorum bana düzgün ama başkalarına göstermişler onlar beğenmemiş dediklerine göre. 30 tl çeviri için 700 tl katalog zararı talep etmek haksızlık değilmi??ki katalog almanca türkçe ve ingilizceden oluşuyor. ben çeviri bedeli olan 30 tl yi iade edeyim siz başkasına çevirtin diyorum kabul etmiyorlar. neye istinaden ben 700 tl ödemeliyimki?? her çeviri yaptığım yer kötü niyetle bunu yaparsa ben batarım 30 tl çeviriye 700 tl ödeyerek, değil mi

 97. çağlar Says:

  bir tercüme bürosuna yabancı dilde çeviri yapıyorum. onlarca sayfa çeviri yaptıktan sonra 5 sayfada büronun müşterisi çeviriyi beğenmeyip bastırdığı katalogları yenilemek istemiş ve 700 tl talep etmiş. büroda bunu benim ödememi istiyor ve ödemez isem “bilmediği dili bildiğini iddia etmekten ve zarar vermekten avukatı ile savcıya gideceğini söylüyor. yeminli tercüman değilim, mail ile çevirileri gönderiyor bende çeviriyi yapıp mail ile geri gönderiyorum. havaleyi hesabıma yapıyor diğerleri gibi. sayfa başı 6 tl, 30 tl’ lik çeviri için…ne yapmalıyım sizce??

  • rahmiofluoglu Says:

   Sorun olmaz,suç yok ortada..

   • çağlar Says:

    “suç yok ortada”ne demek açabilirmisiniz??onlar bu konuda çok ciddi görünüyorlardı da onun için

   • rahmiofluoglu Says:

    Sizden çeviri istemiş siz de yapmışsınız, bu bir suç değil, ancak sizin çeviriniz gerçekten hatalı ise savcılıktan değil hukuk mahkmesinden sizin zararı tazmin etmenizi talep edebilirler..Suç başka zarar, tazmin başka şeyler..Birisi ceza davası, diğeri hukuk..Bu nedenle suç yok dedim.. Ama ortada aldatma ile çıkar elde etme varsa bu suç..Siz çeviri hatasını kasten mi yaptınız? Gerçekte bilmediğiniz bir dilde mi çeviri yaptınız? Yoksa bu hata şehven, istemeyerek mi oldu, ihmal mi?

 98. salakgenc Says:

  sanal elemde tanıstıgım yurtdısında yasayan bı bayan arkadasımdan bana para geldı talep etmedıgım halde ben parayı cektım ve harcadım sımdıde benden parasını ıstıyor benımde verecek durumum yok konsolosluktan dolandırıcılık yapıyorum dıye suc duyurunda bulancagını soyluyor benımm nenyapmam gerek

  • rahmiofluoglu Says:

   Hiç bir şey…

  • asil atalay Says:

   yavrum sen kendini kurnaz karşındakini eşek sanıyorsun!!bu söylemin milyonda bir ihtimalde olsa kimse yemez!!bu bir,bir ikincisi sen iyiymişsinki o kadın sana para göndermiş sende o kişiye ve seni mahkemeyede verse evet ben bu kişiden borç para istedim ama şuan imkanım yok borcumda borçtur olunca söz ödeyeceğim bu kadar..dava kapanacaktır kalbini ferah tut.ama şunu unutmaki’hakime bu konuda yalan söylemeyesin peşini bırakmaz dava ok??anlaştık??

 99. aynur Says:

  ben bir ltd.şti.nin yetkilisiyim, şahsi alacağıma karşılık 50,000tl’lik bir çek aldım
  bu çeki şirketimin borcu olan x firmaya önce şahsi ciro yaparak, altına da şirket cirosu yaparak teslim ettim
  ve makbuzumu aldım, şirket cari hesabından düştüm, resmi olması gerekende bu zaten. Daha sonra 50,000tl lik
  çekin sahibi çekin ertelenmesini istedi, çek sahibi ile çeki verdiğimiz şirketin yetkilileri ile görüşmeye gittik,
  çekin vadesini uzatarak 50,000tli lik çeki iade etiiler yerine 65,000tl lik çek verdi çek yine aynı şekilde arkasına şahsi ciromu yaptım şirket kaşesi yanımda olmadığı için şirket kaşesi vuramadım güvene dayalı olarak yarın hallederiz dediler ve güvendim, fakat makbuz falan göndermediler tartıştık, 65,000tl lik çekin de vadesi gelince çek sahibi çeki ödeyemedi arkasında şahsi cirom olduğu için x şirkette hiç cirolamadan antalyadan birine vermiş o şahos çeki cirolayıp kanuni takibe başlamıştır,evime hacze geldiler çeki ben ödedim. fakat cari hesaplarından 65,000tl yi düşmedikleri için cari hesap bakiyesi 65,000 tl lk alacak davası açtılar, bu durumda ne yapabilirim. Ayrıca çeki teslim eden kişinin mahkemede tanık olarak dinlemesini istedik mahkeme reddetti. çeki benim şirketimin borcuna istinaden veriğini belirten çek sahibine ait bir yazı mevcut biz bu yazıyıda mahkemeye sunduk, hiçbir olumlu sonuç alamadık.ne yapabilirim.ayrıca 65,000tlilik çeki takip eden avukatın oğluda x şirkette görev yapıyor.bu bağlanyıyı kullanabilirmiyim. nasıl bir dava açmam gerekir. lütfen bu mail adresine bilgi verirmisiniz. aytek_teknik@hotmail.com

 100. aynur Says:

  sizden bir konuda yardım istiyorum, yardımcı olursanız çok sevinirim
  dolandırıldım ve ne yapacağımı bilmiyorum


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: