Hammurabi Kanunları

Ekonomik suça ekonomik cezanın tarihi  Hamburabi Kanunlarına kadar geriye gidiyor. Hamburabi günümüzden yaklaşık 3700 yıl önce yaşamış bir kral. Bakınız  Vikipedi’de  Hamburabi Kanunları nasıl anlatılıyor:

Hammurabi yasaları, M.Ö. 1760 yılı civarında Mezopotamya da yaratılan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biridir. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu nun kanun kitabı (M.Ö. 2050), Eşnunna kanun kitabı (M.Ö. 1930), ve İsin’li Lipit-İştar’ın kanun kitabı (M.Ö. ) yer alır.

Babil kralı Hammurabi’nin (M.Ö. 1728-M.Ö. 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar, Babil’in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı’ söylemiştir. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu.

Arkeolog Jean Vincent Scheilna dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştı. Hammurabi, kendisine bu kanunları yazdıranın güneş tanrısı Şamaş’ın olduğunu’in 1901’de Susa, Elam’da bulduğu (bugünkü Huzistan, İran) ve Fransaya taşıdığı Hammurabi Kanunları’nın yazılı olduğu stel, Louvre Müzesinde sergilenmektedir. Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi ile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir, ancak bu maddelerin 30’u (madde 66-99) şu anda okunamayacak durumdadır. 13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır.

EKONOMİK SUÇ KAVRAMI

Ekonomik suça ekonomik ceza  kavramına ben karşılıksız çek suçları açısından itiraz ediyorum; çünkü hırsızlık, dolandırıcılık v.s de bir ekonomik suçtur.

Ekonomik suça ekonomik ceza kavramı Hamburabi Kanunları’nda izlenen bir yoldur, yani Hamburabi Kanunlarında ekonomik suça ekonomik ceza esastır.

3167 ve  5941 de adli para cezaları ödenmediği takdirde  hapis cezası olarak infaz edilmektedir. Hamburabi Kanunları’da ise genellikle ölüm cezası uygulanmaktadır. İşte bu açıdan 3700 yıl öncesine göre bizim çek kanunu daha öndedir:) İşte Hamburabi Kanunları’ndan 8. Madde metni:

8. biri sığır ya da koyun ya da eşek ya da domuz ya da keçi çaldığında, eğer o çaldığı şey tanrı’ya ya da mahkemeye aitse hırsız otuz katını öder, eğer kralın özgür bir vatandaşına aitse on katını öder, eğer hırsızın ödeyecek bir şeyi yoksa ölümle cezalandırılır.

Eğer ödeyecek bir şeyi yoksa ölümle cezalandırılır…..

YANLIŞ KARAR VEREN YARGIÇ…

Hamburabi kanunlarında yanlış karar veren yargıç için öngörülen ceza 5. Madde ile düzenlenmiş, şöyle:

5. Eğer bir yargıç bir davaya bakar ve bir karara varırsa verdiği hükmü yazılı olarak takdim eder; daha sonra verdiği kararda bir hata ortaya çıkarsa ve bu kendi hatasından kaynaklanırsa o zaman davada onun tarafından kararlaştırılan para cezasının on iki katını öder ve halka ilan edilerek yargıçlık makamından el çektirilir ve bir daha asla yargıçlık icra etmek için oraya oturamaz.

Görüyorsunuz sadece siz değil, yargıçlarda bugün 3700 yıl öncesine göre çok şanslı………

3 Responses to “Hammurabi Kanunları”

 1. MEHMET ALİ ÖZTÜRK Says:

  Sayın Ofluoğlu,

  Yazınızın sonunda yer alan”Görüyorsunuz sadece siz değil, yargıçlarda bugün 3700 yıl öncesine göre çok şanslı………” düşüncesinin, verdiği (vadeli) çekin karşılığını ödeyemeyenler bakımından büyük haksızlık içerdiğini belirtmek istiyorum.

  Zira sizin yazınızın ortalarında da dendiği gibi ilgili Hammurabi kanunu “……çalındığında……” demektedir-yani kötü niyet mevcuttur. Bizlerin durumunda ise çeki ödemek için verdiğimiz için herhangi bir KASIT sözkonusu değildir.

  Öte yandan ekonomik suçun içine HIRSIZLIK ve DOLANDIRICILIK kavramlarını da dahil ederseniz bu, niyetleri böyle olmamış olan çek mağdurlarına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Bu mantıkla bakarsanız, dünyadaki her şey (aşk, sevgi dahil) bir karşılığa dayanmaktadır, dolayısıyla herşeyi en geniş manada düşünürsek (kıskançlık için işlenen aşk cinayetleri veya töre cinayetleri dahil) tüm suçlar ekonomiktir dememiz gerekir ki bu da çek mağdurlarına yapılacak ikinci büyük haksızlıktır.

  Saygılarımla,

  Mehmet Ali Öztürk

  Hamiş: Hamurabi kanunlarına baktım; belirli bir tarihte ödenmek üzere borç alınması, vadeli ödeme, vs. üzerine hiçbir madde ve ceza yok.

  • rahmiofluoglu Says:

   Burada vurgulanan iki şey var. Biri ekonomik suça ekonomik cezanın Hammurabi Kanunlarına kadar geriye gittiği, orada ekonomik suçlara ölüm cezası verildiği, diğeri yanlış karar veren hakimlerin ağır ceza gördüğü..
   Ben yazıda bir şey belirtmişim, onu atlıyorsunuz.” Ben karşılıksız çek suçunun hırsızlık dolandırıcılık gibi bir ekonomik suç olduğunu kabul etmiyorum” diyorum. Buraya dikkat ediniz.

   EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA BİR AKP YUTTURMACASIDIR. BUNU DOMANİÇ HOCA VURGULUYOR YAZILARINDA.

   • MEHMET ALİ ÖZTÜRK Says:

    Doğru. “Ekonomik suça ekonomik ceza kavramına ben karşılıksız çek suçları açısından itiraz ediyorum; çünkü hırsızlık, dolandırıcılık v.s de bir ekonomik suçtur.” diyorsunuz yazınızda. Ben hırsılık, dolandırıcılık ta bir ekonomik suçtur düşüncesine katılmadığım için cümlenin ilk kısmını atlamışım.

    Bu durumda yazınız kendi içinde tutarlı hale geliyor; dikkatsizliğim için kusuruma bakmayın.

    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: