Onlara Göre Hepimiz Bir Hiçiz.

Onlara Göre Hepimiz Bir Hiçiz.
Yaklaşık bir senedir yoğun olarak TBMM gündeminde olan Çek kanunu yasallaştı, Bankalar birliği ve bu bankaların uzantısı konumundaki yasal tefecilerin lobileri karşısında sermayeye tutsak olmuş politikacılarımız, sermaye gruplarının istekleri doğrultusunda yasayı çıkardılar. Adalet komisyonu raporunda Çek Yasasının elle tutulur bir yanı olmadığını itiraf ederek zorlama bir baskıya boyun eğdiler. Elimizde bir yıllık erteleme var.

Bir orta çağ Hitleri denen Cengiz Han, çağının şartlarını dikkate alındığında bugünün zalimlerinden daha acımasız bir hükümdardır denilemez.. Zira Cengiz Han ve askerlerinin; hiçe saydıkları ne üstün değerleri, ne de kuralları vardı.. Hiçe saydıkları ne medeni ölçüleri, ne de evrensel değerleri vardı, hiçe saydıkları ne Kitap’ları, ne de korktukları bir ALLAH vardı, Kendisinden başka her şey, zaten bir hiçti, insan, insan değil, bir hiçti.

Oysa günümüzde; insan, insandır, her şeydir, insana göre her şey, bir hiçtir.

İnsanın Eşrefi Mahlukat olduğunu İSLAM bildirdi insanlığa, İslam Peygamberi, insanın, ALLAH’tan başkasına, mala, mülke kul olmasına, köleliğine son vermişti, mülkün mutlak sahibi de, melikte de ALLAH’tan başkası değildir.

1215 yılında imzalanan İngiliz belgesi Büyük Özgürlükler Sözleşmesi (Magna Carta Libertatum) batı da insani değerlere adım atmıştı, Bu fermana göre, Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.

İnsan ve Yurttaş Hakları, Yurttaşlık Yasaları ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hep İNSANLIK için, İNSAN hakkı, onuru ve özgürlüğü için var edildi..

Şimdi çağımızda bunları hiçe sayan, modern hükümdarlar var, ve bu zalim kimseler neleri hiçe sayıyorlar bakın.

Kur’an’ı (2/280), Evrensel aklı, Küresel vicdanı, İnsafı, İzanı, Uluslar arası hukuku, AİHS’ni, Anayasayı, Yazanları, çizenleri, Mahkeme kararlarını, Kargaşayı, Her şeyi, HİÇE SAYIYORLAR..

Geleceğimizi karartıyorlar, onurumuzu, haysiyetimizi, izzeti nefsimizi çiğniyorlar, çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi, ana-babalarımızı ağlatıyorlar, feryat ettiriyorlar..

Bu meseleye iki bakış var, tabiatıyla hakka hukuka ve adalete de bu iki yerden bakılıyor;

Birinci bakış, Bir kişiye yapılan haksızlık ve adaletsiz bütün topluma yapılmış bir tehdittir,

Buna göre, Bir mağlubun, bir müflisin, bir düşkünün bir güçsüzün cızır cızır yanmakta olan yüreğinden bakılabilse meseleye, acıyla büzülerek içine akıttığı gözyaşlarından süzülen bir damla gözyaşı, şayet yeryüzünde Tanrı adına adalet terazisini elinde tutan gözü kapalı ama vicdani melekeleri açık Adalet Tanrıçası Themis’in elindeki terazinin bir kefesine düşmüş olsa, asla diğer kefesine; değil bilançolar, dolar ve avrolar, bankalar, faktöringler, hazineciler oturmuş olsalar bu ağırlığı tartamazlar..

Diğer bakışa göre ise, Bankaların, sermaye sahiplerinin onların çıkarlarından, kendilerine çıkar sağlayan vekillerinin, yardımcılarının, üç kuruşluk karı bir kefeye konulacaksa, diğer kefeye; bir değil, on değil, yüzlerce, binlerce mağdur, kaybetmiş bir baba, kaybetmiş bir anne çoluk çocuk feryat figan konsa, bir nebze olsun yürekleri burkulmaz, vicdanları sızlamaz.

Onlar isterler ki, ille de paramız, onlara göre hepimiz bir hiçiz, İşte bu yüzden bu kadarına razı olup susmamızı istiyorlar..

Ama onlar, bilmiyorlar ki, BİZ SUSMAYACAĞIZ…

http://www.cekmagdurlari.com

One Response to “Onlara Göre Hepimiz Bir Hiçiz.”

  1. CİHAN Says:

    EL BAKARA SURESİ 280. AYET : EĞER BORÇLU, DARLIK İÇİNDE İSE, O HALDE ONA GENİŞLİK VAKTİNE KADAR MÜHLET VERMEK VAR. BUNUNLA BERABER ALACAĞINIZI SADAKA OLARAK BAĞIŞLAMANIZ SİZİN İÇİN DAHA HAYIRLIDIR, EĞER BİLİRSENİZ…..


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: