(a)Çek kanunu hatalı yorumlar

Yönetim organında yer almayan  şirket ortaklarının ceza sorumluluğu yok.

Çek Mağdurları Sitesi (http://www.cekmagdurlari.com) ve hatalı yorumlar. Mesleği hukukçu olsun olmasın on binlerce insanı ilgilendiren bir konuda hatalı yorumlar yayınlamak vahimdir. Bir hukukçu uygulama ile ispatlanmamış konularda kesin yorumlar yapmaz. Mesleği hukukçu değilse zaten umuma yayın yapan yerlerde yanıltıcı beyanlar yapmak bağışlanabilir değildir.

Cuneyt şöyle diyor sitesinde:

” Yukarda bahsedilen şudur..
Şirketlerde eğer mali müdür değilse mali müdür olarak atanan kişi, mali müdür olduğu ticaret sicil gaztesinde yayınlanmışsa şirket ortağı olma şartı aranmıyor cezayı alıyor..

Bunun haricinde çeklerden sadece şirket ortakları sorumlu..

Dışardan atanan müdür muhasebeci şirket çalışanları çek cezasına muhatap olmayacak
Anlaşılır oldumu…(http://www.cekmagdurlari.com/2009/12/cek-kanunu-infaz-erteleme-karar.html#comments)”

5941 sayılı kanunu 5/2 maddesi şöyle:

(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Maddeye göre birinci derece sorumlu “çek hesabı sahibidir”. Çek hesabı sahibi tüzel kişi ise bu tüzel kişinin mali işlerini yönetmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi, yani yönetim organı üyesi olmayan kişi mali işlerden sorumlu müdür olarak tayin edilemez.

Yönetim organı nedir?

Yönetim organı Anonim şirketlerde yönetim kuruludur. Limited şirketlerde  ortaklar kuruludur.

Bu iki organın üyeleri de şirket ortağıdır. Bu nedenle Cuneyt’in şu sözleri hatalıdır:

“Şirketlerde eğer mali müdür değilse mali müdür olarak atanan kişi, mali müdür olduğu ticaret sicil gaztesinde yayınlanmışsa şirket ortağı olma şartı aranmıyor cezayı alıyor..”

Bu sitelerde şimdiye kadar kanunla ilgili birçok hatalı yorum yapıldı.

Bir hukukçu olarak bundan böyle bu  siteleri  izleyeceğim ve insanları yanıltan yorum ve açıklamaları cevaplayacağım.

Cuneyt Hatalı  Yorumlar

“5. maddenin 4. fıkrası;
a- 5. maddenin 1. fıkrasına göre adli para cezası ile sorumlu olanlar,
– Çek hesabı sahibi gerçek kişi (keşideci olsun veya olmasın adli para cezası ile birlikte tedbirlede sorumludur.)
– Hesap sahibi tüzelkişi adına çek keşide eden tüzelkişinin mali sorumlusu olan tüzelkişinin temsilcisi veya vekili (adli para cezası ile birlikte tedbirlede sorumludur.)

b- Adli para cezası ile sorumlu olmayıp sadece tedbirle sorumlu olanlar;
– Hesap sahibi tüzel kişi (adli para cezası ile sorumlu değildir, sadece güvenlik tedbiri ile sorumludur.)
– Hesap sahibi tüzelkişinin mali sorumlusu olmadığı halde tüzelkişi adına çek keşide eden tüzelkişinin temsilcisi veya vekili (adli para cezası ile sorumlu değildir, sadece güvenlik tedbiri ile sorumludur.)
– Hesap sahibi gerçek kişi adına (yetkili olmadığı halde) çek keşide eden gerçek kişinin temsilcisi veya vekilini,
Kapsamaktadır.

Vadesinden önce yazılan çekler suç kapsamından çıkarıldı ve geriye doğru işliyor..”

Yukarıdaki yorum Çek Mağdurları sitesinde site sahibi Cuneyt tarafından yapılmış. Cuneyt’in temel hatası yeni  Çek Kanununda adli para cezasından sorumlu kişiyi doğru kavrayamamış olması.   Cuneyt’in anlamadığı şu:

Yeni çek kanuna göre mali işlerden sorumlu kişinin şirket yönetim organından bir kişi olma zorunluluğu…

Cuneyt sapla samanı birbirine karıştırıyor

5941 sayılı yeni çek kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasına göre anonim şirketlerdeki durum şöyle:

Anonim şirket yönetim kurulu yönetim kurulu üyelerinden birisini veya bir kaçını mali işlerden sorumlu müdür tayin edebilir, böyle bir görevlendirme olmamışsa ceza sorumluluğu bütün yönetim kuruluna aittir.

Kanun 5/2 maddesine göre şirket mali işlerden sorumlu dışarıdan birisini tayin etmişse bu kişinin cezai sorumluluğu yoktur. Cuneyt TTK hükümleri ile 5941 sayılı kanun hükümlerini karıştırıyor. 5. maddenin 2. fıkrası açık:

(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Kanun açıkça “…mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organını üyesi..” diyor. Anonim şirketin yönetim organı yönetim kuruludur.

Önemli bir hata daha

Cuneyt sürekli olarak şirket ortaklarının ceza sorumluluğundan bahsesiyor. 5. maddenin 2. fıkrasında ortaklara ilişkin böyle bir cezai sorumluluk getiilmiyor. Tüzel kişinin ortakları yönetim organının üyesi ise cezai sorumlulukları var. Bir başka deyişle yönetim organında yer alan ortaklar için ceza sorumluluğu söz konusu olabilir. Yönetim organında yer almayan ortaklar için herhangi bir ceza söz konusu değil.

30 Responses to “(a)Çek kanunu hatalı yorumlar”

 1. Ali coban Says:

  Karsiliksiz cekler de ltd şirket sahiplerinin yani ortakların mal varlığına el konulabiliyormu

 2. Yasemin Says:

  Merhabalar Yen’i çek yasasında tarih ne olucak bazıları diyor 31/12/2017bazıları diyor resmî gazetede yayınlanan tarih peki biz alacaklarımızı alamadığımız için battık eğer resmî gazete tarihi olursa onlar sıyrılıyor bize vuruyor adli paracezasını ödiyecek durumumuzda YÖK adalet bunun neresinde benim eşim hapse girecek ailesi zaten yıkılmış yani kısacası biz ölelimmi

 3. Cem Yld Says:

  Sayin yetkili Ltd sirket devir oldu ve devir oncesine ait cekler bunlarin durumu ne olacak yani devireden bu ceklerden sorumlu mudur. ?

 4. By_OrjiN Says:

  Merhaba , 2010 Yılında bir sigortacılık faliyeti gösteren bir ltd şirketine, Şirketin devamlılığı için müdür olarak atandım. Ancak benim kendime ait bir iş yerimin olması sebebi ile, bu şirkete sadece sigorta işlemeleri için %1 oranında ortaklık gösterilerek müdür atandım. Aynı şekilde bu şirketi işleten bir Eş olup, eşini mali işlerden sorumlu müdür olarak atadı. Ayrıca onunda %1 ortaklığı bulunuyor. Geri kalan %98 hisse eşine ait. Sorum şu bu şirkettin borcuna dair şirket sahibi eş kişilerin bilgisi dahilinde imzalamış olduğum çek karşılıksız çıktı. Bu çekten dolayı cezai durum n eolabilir. Not. Bu şirkette ben sadece sigortacılık işlemlerinden sorumlu müdür olarak atandım. Şirketin ayrıca mali işlerden sorumlu müdürde atandı. Ve bu işlemler ticaret siciline işlendi. Yardımcı olurmusunuz..

 5. cml Says:

  Sayın OFLUĞLU
  2005 Yılında lmtd Şirket ortağı ve müdürü olarak imzaladığım, 16,500+16000+16000=48,500 tl 3 çekten dolayı,tek bir dosya olarak 485 gün ceza aldım,şu ana kadar cezamın 270 gününü yattım,halen açık ceza evindeyim,5 gün izine çıktım yeni yasaya göre taahütte bulunursam ceza evinden çıkabiliyorum oysa 2006 yılnda AKTİF VE PASİFİ ile şirketi devrettim,ve bildiğim kadarı ile,Ltd Şirket Ortaklarının Borçtan Sorumluluğu (Amme alacakları ve Adli cezalar dışında)yok TAAHÜTTE bulunursam devrettiğim şirketin borcunu yüklenmiş olacağım gibi gözüküyor nasıl hareket etmem gerekir yanıtlarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

 6. bjk Says:

  yani burdan anladığım şu benim;
  aş de ticaret sicille tescilli 80.000 tl ye kadar parasal işlemleri tekbaşına imza ile yapabilen (çek imzalama bankadan para çekme…vb.gibi) bir muhasebe müdürü (ama ortak yada yönetim kurulu üyesi değil) yeni çıkan çek yasasından sonra sorumlu değildir. hakkında açılacak davalar beraatle sonuçlanacaktır… doğrumu anlamışım..
  ————–
  neden bu soruya cevap verilmiyor…. ???
  hukukçu olmadığımız için bazı terimleri/manaları anlamakta zorluk çekiyoruz..lütfen yardımcı olurmusunuz?
  tşker

 7. omer Says:

  sn ofluoğlu, sn jenardi, sn. cüneyt
  çek ile ilgili sorun yaşayan bir birey olarak, hem sizin sitenizi hemde çekmağdurları sitesini sıklıkla takip ediyorum, herkes faydalı olmaya çalışıyor, birşeyler yazıyor yorumlar yapıyor, bu gibi durumlarda, aynı safta yeralmanız gerekn kişilerle, hata yaptılar yanlış yorumladılar, doğrusu budur, gibi yorumlarla eleştirmek yerine, hatalarını kendilerine iletseniz düzeltme yoluna gdeceklerini düşünüyorum, herkes hata yapabilir, hataları bu şekilde teşhir etmek, bu davaya fayda değil zarar görüşündeyim, lütfen birbirinize yiyeceğinize güçlerinizi birleştirme yoluna gidin, bu hepimizin faydsına olacaktır,

  bu yorumu 2 sitedede yyınlıyacağım,

 8. Önder Says:

  Cüneytle tartışmaya girmeseniz diyorum, erteleme konusundada tartışmaya girmiştiniz erteleme yok demiştiniz o aylar öncesinde var demişti durum ortada
  Bazı kişilerin umulmadık şekilde bilgisi veya kimin kim olduğunu bilemezsiniz
  Tartışmaya girdiyseniz vardır bunun altında bir neden
  Meyve veren ağaç taşlanırmı diyelim!

 9. sadi Says:

  Selamlar, ben 7 gün önce metris cezaevinden çıktım . 315 gün yattıktan sonra , bir kısım alacaklılar ile anlaşıldı vs. Daha Yargıtay da kesinleşmemiş dosyalarım var .Sn Ofluoğlu na kendi durumum ile ilgili bir kaç soru sormak istiyorum :
  Ben 24/3/2003 tarihi itibari ile ltd şirketimdeki hisselerimin 799 ını bir kişiye devrettim , 1 hisse bende kaldı . O kişiyi de 25 seneliğine şirketi temsile yetkili müdür seçtik . Ortaklar kurulu kararı Ticaret sicilde yayınlandı.Çeklerin çoğu devir tarihinden sonraya vadeli(24/3/2003) .
  1)Yasanın 5. Md 1,2ve4. fıkralarında ileri tarihli düzenlenen çeklerde , düzenleme tarihine göre , şirket yetkilisi olan kişinin sorumlu olacağı , daha önce müdürlükten ayrılan kişinin sorumlu olmayacağı anlaşılıyor . Doğrumu anlamışım ?
  2)Lehe kanun uygulaması reesen mi yapılacak ?
  3)Yargıtaydaki dosyalar , mahkemelerine geri mi gönderilecek , yoksa lehe kanun hükümleri yargıtay tarafından mı uygulanacak ??
  4)İnfaz edilmiş dosyalarda da lehe kanun hükümlerinin uygulanması için yeniden yargılama istenebilirmi??
  5)Hem Geçici 2.Md göre taahüt verip , hemde yeniden yargılama talep edilebilrmi ?
  6)Taahütname verildiği zaman , borçlar kanununa göre borç – alacak ilişkisi kesinleşmiş olmazmı ?? (Sonuçta borç benim değil Şirketin borcu)
  Sorular biraz uzun oldu ama , diğer arkadaşlara da faydası olur diye düşünüyor ve yorumlarınızı bekliyorum .

 10. Hasan Says:

  Türk Ticaret Kanunu’nun 317’inci maddesinde yer alan; “anonim şirket idare meclisi (yönetim kurulu) tarafından idare ve temsil olur, düzenlemesi ile anonim şirketlerde şirketin yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edeceği belirtilmiştir.

  Aynı kanunun “Vazifelerin Azalar Arasındaki Taksimi” başlıklı 319. Maddesinde ise; “Esas mukavele i–dare ve temsil işlerinin idare meclisi azaları arasında taksim edilip edilemeyeceği ve taksim edilecekse bunun nasıl yapılacağı tespit olunur. İdare meclisinin en az bir azasına şirketi temsil salahiyeti verilir.

  Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını idare meslisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulunmadığı taktirde 317’inci madde hükmü tatbik olunur” denilmektedir.
  319’uncu madde hükmü, yönetim kuruluna ait olan şirketi temsil ve idare yetkisinin; esas sözleşme ile yönetim kurulu üyelerinin en az biri veya birden fazlasına veya esas sözleşmede genel kurula veya yönetim kuruluna verilecek yetki ile yönetim kurulu üyesi olmaları şartıyla murahhas üyelere veya şirkette pay sahibi olmasalar bile SORUMLU MÜDÜRLERE devredebileceğine ilişkindir. 319’uncu madde ile anonim şirketlerin temsili ile ilgili olarak özel bir düzenleme getirilmiştir. Anılan madde uyarınca özel bir belirleme yapılmamışsa 317’nci madde uyarınca şirketi temsili yatkili kurulun yönetim kurulu olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

  Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da idare ve temsil selahiyeti kişi ya da kişilerden birinin mutlak surette yönetim kurulu üyelerinden birisi olmasıdır. (TTK madde 319)

  Öte yandan, TTK’nın “Tescil” başlıklı 323’üncü maddesinde, idare meclisinin şirketi temsile salahiyeti kimseleri tescil edilmek üzerine ticaret siciline bildireceği, temsil salahiyetine müteallik kararının noterlikçe tastik edilmiş suretinin de sicil memuruna verilmesinin şart olduğu hükme bağlanmıştır.

  Bu hükme göre;
  – Temsil salahiyetine ilişkin noter tastikli yetkili organ (yönetim kurulu veya genel kurul) kararı,
  – Şirketi temsil salahiyetine verilen kişilerin kimler olduğu,
  Hususlarının ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş olması gerekmektedir.
  TTK’nun “Tescilin Üçüncü Şahıslara Tesiri” başlıklı 38’inci maddesi gereğinde bu tescil ilan tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği tabiidir.

  Rahmi bey Cüneyt burda açıklama yapmış
  Siz neyin peşindesiniz anlamadım
  Her şey apaçık ortada
  MADDE 319: Şirkette Pay sahibi olmadan SORUMLU MÜDÜR atanarak yönetim kuruluna seçilir diyor.
  SORUMLU MÜDÜR SIFATI VERİLERK..
  MALİ MÜDÜR SORUMLU MÜDÜR DÜR..

  • rahmiofluoglu Says:

   Cuneyt’in açıklamaları yanlış . Cuneyt sapla samanı karıştırıyor. 5941 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası açık. TTK ya göre anonim şirketlere dışardan müdür tayin edilebilir. Bu başka, özel bir ceza kanunu olan 5941 başka. Dışardan tayin edilen müdürün bu kanun açısından ceza sorumluluğu yoktur. 5. maddenin 2. fıkrasına göre anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden tayin edeceği mali işlerden sorumlu kişi veya kişiler cezadan sorumludur, dışardan tayin edilenler değil. Sapla samanı kaçırmayın. Bu durum limited şirketler için de geçerlidir. İşcanlaşmayın!…..

   • AYSERDE Says:

    Sn.Ofluoğlu
    Öncelikle açıklamalarınız için teşekkürler.
    Benim de kafam bu konuda çok karışık.
    Tam ve net cevaplar alamıyorum.
    Ben de 2 ortaklı bir Ltd.Şti’ne dışardan müdür olarak atandım.Şirket ortağı değilim , hissem yok. Fakat müdür olarak imzaladığım çeklerden bana davalar açıldı.
    Henüz sonuçlanmış bir davam yok .
    Ne şekilde sonuçlanacak davalarım bilemiyorum.
    Şimdi ben yönetim kurulu üyesi mi sayılıyorum .
    Rahmi bey cevap vermenizi önemle rica ediyorum. Çünkü hakimlere göre LTD.ŞTİ müdürü oratak gibi sorumludur ve cezalar da müdüre çıkacaktır.

 11. bir yudum huzur Says:

  sn ofluoğlu teşekkür ederim
  şimdi birde şöyle durum söz konusu
  5941 sayılı yeni çek kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasına göre anonim şirketlerdeki durum şöyle:

  Anonim şirket yönetim kurulu yönetim kurulu üyelerinden birisini veya bir kaçını mali işlerden sorumlu müdür tayin edebilir, böyle bir görevlendirme olmamışsa ceza sorumluluğu bütün yönetim kuruluna aittir. demişsiniz

  peki bu yasa çıkmadan önce alacaklı kişiler benim imza attığım çeklerle ilgili olarak sadece bana dava açmışlardı yani diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamına açmadılar yeni yasaya görede yönetim kurulunun

  tamamına dava açılması lazım geçmişte yönetim kurulunun tamamına dava açılmadığı için lehe hükümler uygulanır tezinden hareketle benim davam düşmez mi?

 12. rahmiofluoglu Says:

  Cevaplar
  bir yudum huzur, siz 3167 ye göre imzanız olmayan çeklerden sorumlu değilsiniz.
  Trabzonlu diyor,karşılıksız işleminden önce istifa etti iseniz sorumlu değilsiniz. Hangi tarih geçerli? Bence istifa ettiğiniz tarih.

 13. trabzonlu Says:

  sayın ofluoğlu,
  aş yönetim kurulu üyeliğinden noter kanalıyla istifa ettim. şirket istifamı ticaret sicile istifadan 5 ay sonra işletmiş. mahkeme karşılıksız çekte ceza sorumluluğu açısından hangi tarihi esas alır? yani istifam noter vasıtasıyla gönderdiğim tarih itibarı ile geçerli olur mu?

 14. bir yudum huzur Says:

  yani şunu demek istedim
  çeklerdeki imzalar yönetim kurulunun üyelerinin
  hepsinde benim imzam yok
  ama yeni yasaya göre mali müdür yoksa yönetim kurulu sorumlu
  şimdi ben imzam olmayan diğer yönetim kurulu üyelerinin çeklerindende mi sorumluyum?

 15. bir yudum huzur Says:

  Sn Ofluoğlu
  Yeni çek kanuna göre mali işlerden sorumlu kişinin şirket yönetim organından bir kişi olma zorunluluğu var demişsiniz
  peki şirket a.ş ve geçmişte şirketin mali işlerden sorumlu müdürü yok yani atanmamış sadece yönetim kurulu var ve imzalar yönetim kurulunun bu durumda yasa geçmişe yürürse ne olacak bilgi verirseniz sevinirim

 16. rahmiofluoglu Says:

  Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri şirket ortağı olmak zorunda. Yönetim kuruluna seçilen bir kimse pay sahibi değilse ancak pay sahibi olduktan sonra yönetimde yer alabilir. İşte ilgili Türk Ticaret Kanunu maddesi:
  1. AZALARINR SAYISI VE SIFATI

  MADDE 312 – Anonim şirketlerin esas mukavelesiyle tâyin veya umumi heyetçe intihap edilmiş en az üç kişiden ibaret bir idare meclisi bulunur.

  İdare meclisi pay sahibi âza ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmıyan kimseler âza seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlıyabilirler. Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi âzası olamaz. Fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisine âza seçilebilirler.

  275 inci madde hükmü mahfuzdur.

 17. Hasan Says:

  Sayın Rahmi Bey
  Yasayı siz yalnış yorumluyorsunuz
  A.Ş lerde Mali müdür atama zorunluluğu var ve bu dışardan olabilir, eğer atanmamışsa yönetim kurulu üyeleri sorumlu
  Bence cüneyt beyin saptamaları çok doğru ve yerinde
  Siz bir kelimeye takılmışsınız kalmışsınız
  Cek Mağdurları sitesinde yüzlerce bu konuda yazı yayınlandı gittiniz kafanıza göre bir kelime buldunuz güya size göre hatalı, onuda elinize yüzünüze bulaştırdınız
  Sizin hukukçu olduğunuzdan şüpheliyim

  • rahmiofluoglu Says:

   Madde çok açık, yorum istemez. Anonim şirketlerde mali işlerden sorumlu müdür atama zorunluluğu yok.Anonim şirketlere dışardan mali işlerden sorumlu müdür tayin edilemez. İşte ilgili fıkra:
   “(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.
   (3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, ”
   Kanun açıkça yönetim organının üyesi diyor. Anonim şirketin yönetim organı yönetim kuruludur.

 18. atik sadi Says:

  SAYIN OFLUOĞLU SORULARIMIZA VE YORUMLARIMIZA LÜTFEN BİR AÇIKLAMADA BULUNURMUSUNUZ.TEŞEKKÜRLER..

 19. rahmiofluoglu Says:

  Cevaplar
  Serdengeçti diyor,
  “Sayın ofluoğlu googlede yaptığım arama sonucu ltd.şti. nin yönetim kururlu içinde müdürleride yazmışlar.”
  Google’un hukuk servisi olduğunu bilmiyordum. Yanlış yazmışlar. Limited şirketlerde yönetim kurulu yoktur. Limited şirketlerin tek yönetim organı vardır, oda ORTAKLAR KURULUDUR.
  Tüzel kişilerde çekten sorumlu kişinin yönetim organında olması gerekiyor.

 20. atik sadi Says:

  Sayın ofluoğlu kesinleşen davalardan tekrar yargılanma talep edebilirmiyiz.Çünkü hem müdür sıfatım var hemde imzalar benim değil.Ne yapmamız gerekir.Lütfen bir cevap.Teşekkürler.

 21. atik sadi Says:

  Sayın ofluoğlu lütfen bu şirketteki müdürlük olayına bir açıklama getiriniz.tşk..

 22. serdengeçti Says:

  Sayın ofluoğlu googlede yaptığım arama sonucu ltd.şti. nin yönetim kururlu içinde müdürleride yazmışlar.Yani şirket şemasından bahsederken.Yani müdürler bu yazıya göre dışarıdanda atanmış olsa dahi yönetim kurulundalar.Buna bir açıklık getirirseniz seviniriz. Serdengeçti..

 23. serdengeçti Says:

  Sayın Ofluoğlu verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.Bu konu muallakta kalan bir konudur.Size şöyleözetleyeyim ben şirketin dışarıdan noter yoluyla atanmış bütün işleri yürütmekle görevli müdürüyüm.Resmi gazetede ve ticaret sicil kayıtlarındada bu açıkça görünmekte.Ancak şirketle ortaklık açısından ne resmi nede gayrı resmi hiç bir ortaklığım yoktur.Çeklerdeki imzaların çoğuda benim.Bu konuda acaba bana kesin olarak cezai yaptırım ne olacak.Adli para cezasımı,çek hesabı açma yasağımı yada hiçbirirmi.Yanıtlarsanız mutlu olurum.Çok teşekkürler.İşlerinizde başarılar…Serdengeçti..

 24. bjk Says:

  yani burdan anladığım şu benim;
  aş de ticaret sicille tescilli 80.000 tl ye kadar parasal işlemleri tekbaşına imza ile yapabilen (çek imzalama bankadan para çekme…vb.gibi) muhasebe müdürü (ama ortak yada yönetim kurulu üyesi değil) yeni çıkan çek yasasından sonra sorumlu değildir. hakkında açılacak davalar beraatle sonuçlanacaktır… doğrumu?


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: