GELİNEN NOKTA

Gelinen aşama acı vericidir. Onca umuttan, beklentiden sonra başbakanın azarlaması umarım akılları başa geri getirmiştir. Dün Başbakan ile görüşen bayanlardan Yurdanur hanım ile bir telefon görüşmesi yaptım. Hala umutlu, bana İyimaya, Sadullah Ergin v.s nin dediklerini aktardı. Bunlara son derece üzülüyorum.  Ben insanlara ne demeliyim? Boşuna umutlanmayın demek ne kadar zor..bir bilseniz insanların umudu ile oynamanın ne kadar zor olduğunu..

3167 Yİ BÜTÜN SONUÇLARI İLE İŞLEVSİZ BIRAKMAK BİZİM ELİMİZDE

5941 daha uzun süre yaşamımızda olacak ama 3167 yi geriye dönük olarak yaşamdan silip atmak, 3167 yargılamalarını sonuçsuz bırakmak mümkün. Bunun için örgütlü mücadele etmek, kötü niyetlilerin, provakatörlerin peşine takılmamak yeterli.

BİR İNTERNET SİTESİ (www.cekmagdurlari.com) 2.5 YILDIR İNSANLARI BOŞ UMUTLARLA OYALADI

Bir ara Ayşenur Bahçekapılı’dan aman dilendiler, en sonunda  “esas makamlara gideceğiz” dediler ve Emine Anamıza ulaştılar; ama sonunda babadan fırçayı yediler. Baba açıkça yüzlerine karşı bağırdı:

-Siz mağdur değilsiniz, çekini ödemeyen veya ödeyemeyensiniz!

Anladınız mı şimdi kim olduğunuzu?

HAK  VERİLMEZ ALINIR

Hak almanın tek yolu örgütlü mücadeledir, tarihte başka bilinen bir yöntemi yoktur hak almanın…

HANGİ AMAÇLAR ETRAFINDA ÖRGÜTLENECEĞİZ

İş hayatına her alanda AB standartlarının gelmesi için bir araya geleceğiz. Bunlar nelerdir?

İnsan özgürlüğünü, bireyin yaşam hakkını ortadan kaldıran başta çek yasası olmak üzere ceza maddelerinin ceza sistemimizin dışına çıkarılması..İcra İflas yasasındaki AB kriterlerine aykırı cezaların kalkması, haczin sınırlarının AB kriterleri ile uyumlulaştırılması; ev hacizlerinin kaldırılması, iş yerlerinin devamını tehlikeye atan; bilgisayar sistemlerinin haczi gibi  ilkel uygulamaların kalkması, meslek sahiplerinin mesleki alet ve edevatlarının haczi v.s. gibi anlamsız, sırf cezalandırmaya yönelik haciz uygulamalarının  kaldırılması, bu alanda AB kriterlerinin hem yasalarda ve hem de uygulamada sağlanması. Bunlar özet olarak bizim ceza ve hukuk alanındaki amaçlarımız.

İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Zor durumdaki KOBİ’lerden iş yapma imkanı olanların aralarındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirme.. Sıkıntıdaki KOBİ’leri bir araya getirerek deney paylaşımı yapmak, ortak noktaları tespit etmek ve ortak çözümler üretmek..

KOBİ’lerin tek başlarına yapamayacakları işleri yeni ortaklıklar, kooperatifler kurarak yapmak.. Bu ortaklıklar vasıtası ile ortak makine yatırımları yapmak, yurt içi ve yurt dışı tanıtımlar yapmak, ortak pazarlama ve ihracat organizasyonları yapmak, ortak veri tabanlarında web siteleri oluşturmak, ortak muhasebe, üretim ve teknik alanlarda bilgisayar yazılımları yapmak, ortak hukuk, mali, finansal danışmanlıklar kurmak, buralardan üyelere etkili ve ucuz hizmetler sunmak..finans kaynakları yaratmak..

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız amaçlar etrafında örgütlenmek için KOSİAD’I kurduk. Şimdi KOSİAD örgütlenmek için bir yol haritası yaptı. Bu yol haritasının temel hedefi sanayi sitelerinde etkinlik yapmak ve örgütlenmek.

KOSİAD’ın amaç ve hedefleri günlük dar politik hedefler değildir; ama siyasidir.  Her  toplumsal sorunun çözümü siyasidir; buradaki siyaset bir siyasi harekete tabi olmamak anlamındadır, ama biz AB kriterleri derken siyasi bir oluşuma atıf yapıyoruz, bu kriterlere karşı çıkanlarla yürümemiz olası değildir. Örneğin bir baro yönetimi karşılıksız çekte hapsi savunuyorsa, hacizde avukatların sınırsız yetkili olmasını istiyor ve bunu savunuyorsa bu baro ile yan yana yürüyemeyiz. Bu kriterlerde siyasi parti aidiyetliği bizim için önemli değildir. Biz bireyin özgürlüğünü ve yaşam hakkını savunuyoruz; bu anlamda da AB kriterlerini referans alıyoruz.

HACZİN SINIRLARI

 2004 Sayılı İcra İflas yasası 1932 yılında çıkarıldı ve 1965 yılında bazı değişiklikler yapıldı, ama yasasının ruhu hala 1932 yılına aittir. Bu yasanın 82. Maddesinde hala çift hayvanlarından, ailelerin 2 aylık yiyeceklerinden bahsedilmektedir. Bu yasa çift hayvanlarının yerini traktörlerin, pullukların, tarım makinelerinin aldığının, mutfaktaki zorunlu eşyaların arasına buzdolaplarının, elektronik fırınların girdiğinin farkında değildir, gene mesleki araç ve edevatlara bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin dahil olduğunun farkında değildir. Kısaca İİK 82. Madde çağın farkında değildir. Özünde 82. Madde özü ve sözü ile birlikte yorumlandığında yukarıda sayılan çağdaş yaşamın ve meslek yaşamının kaçınılmaz eşyalarının  haczi mümkün değildir.

HACİZ DE AVUKATLARIN SINIRSIZ YETKİLERİ

İİK haczin sorumlusu olarak icra memurunu göstermektedir; ama kuşa çevrilen yasa ve uygulamalar ile hiçbir yasal dayanağı olmayan bir uygulama sürüp gitmektedir. Haczin uygulanmasında icra memurları devletin icra memuru gibi değil alacaklı avukatının memuru gibi görev yapmaktadırlar. İİK madde 5:,

Sorumluluk:

             Madde 5 – (Değişik: 6/6/1985 – 3222/1 md.)

             İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır.Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.

Avukatın icra ve hacizdeki sorumluluğundan bahseden bir yasa maddesi olmamasına rağmen avukatların hacizlerde” bütün sorumluluğu alıyorum” gibi ifadelerinin bir yasal dayanağı yoktur. Ancak 1932 model yasa ve uygulayıcılar böyle ucube bir  icat yapmışlardır.

 KOSİAD AB kriterlerine uygun çağdaş bir iş yaşamı ve birey özgürlükleri için mücadele etmeyi önüne bir görev olarak koymuştur. Bu yüzdendir birilerinin KOSİAD için mücadele edenleri karalamaları, bizi iki de bir baroya şikayet etmeleri. Etsinler, ellerinden geleni ardına koymasınlar, biz bu yola çıkarken her şeyin hesabını yaptık. Sanmasınlar ki biz gaflet içerisindeyiz. Baroların otoriter bir anlayışla düzenlenen yasalarının, yönetmenliklerinin, yönergelerinin değişmesi için de biz mücadele edeceğiz. Çağdaş bir baro ve çağdaş bir avukatlık mesleği için mücadeleyi de biz görev sayıyoruz. Eğer bu uğurda bize bir ceza verilecekse biz:

Hoş geldin, safa geldin deriz..

Ölüm Hoş geldi, Sefa geldi

PATRIA O MUERTE VENCEREMOS
Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin, savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savas ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa,
Ölüm hoş geldi, safa geldi….

Ernesto Che Guevara

( 1928 – 1967 )

Bu sözler yazının akışında içimden geldi ve aktardım. Elbette bizim mücadelelimizin silahlarla bir ilgisi yok. Biz hukuk mücadelesinden söz ediyoruz; ama diyoruz ki bu uğurda bir ceza gelecekse Hoş geldi, safa geldi

 

NOT: Yayınladığımız bütün kitapların önsözlerinde yazmama rağmen, benim aleyhimde kampanya yürütenlerin çok yakından bilmelerine rağmen benim çok yakınlarımın, kardeşimin, yeğenlerimin çek mağduru olmalarını görmemezlikten geliyorlar. Ben, bunu hiç gizlemedim, aksine ilk çıkardığımız kitabın ön sözünde bunu açıkça yazdım. Benim aleyhimde dedikodu çıkaranlar bizimle ilgili her şeyi yalan yanlış yazıyorlar ancak bunu yazmıyorlar. Çünkü yazarlarsa benim bu mücadelenin içerisinde çıkar için bulunmadığım anlaşılacak ve onların maskesi düşecek..Bu bile onların kötü niyetini açıklamaya yeter…

 

One Response to “GELİNEN NOKTA”

  1. bodrum beyaz Says:

    ÖRGÜTSÜZ GÜÇ GÜÇ DEĞİLDİR


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: