CEZAEVİNDEN ÖZGÜRLÜĞE

T.C. MARMARAEREĞLİSİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2008/287 – 2009/81

T.C.

MARMARAEREĞLİSİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ EK KARAR

DOSYA NO : 2008 / 287

KARAR NO : 2009 / 81

HAKİM : ÖMER ORHAN 104758

KATİP : MEHMET KORUCUM 82925

DAVACI : K.H.

[KATILAN] :

[VEKİLİ] :

HÜKÜMLÜ- [SANIK] :

SUÇ : KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME

SUÇ TARİHİ : 20/03/2008, 12/03/2008

ASIL KARAR TARİHİ : 06/05/2009

EK KARAR TARİHİ : 24/03/2011

……… müdafii ………..tarafından mahkememize verilen 24/02/2011 tarihli dilekçe ile infazın durdurulması talep edilmiş olmakla ; evrak incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hükümlü ……………………………. müdafii…………… tarafından mahkememize sunulan 24/02/2011 tarihli dilekçe ile ; esas mahkemesinin kararındatemyizin şekli, nasıl yapılacağı, hangi merciiye başvurulacağının belirtilmediği, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2009/16-5 esas sayılı 03/02/2009 tarihli kararına göre mahkeme kararının yok hükmünde sayılması gerektiği, mahkeme kararının Ceza Genel Kurulunun kararı ışığında değerlendirildiğinde ortada henüz kesinleşmeyen bir hüküm olduğunu, kesinleşmeyen bir hükümden ceza infazı yapılmasının hukukun özüne ve adalet duygusuna aykırı olduğunu, ayrıca 5491 sayılı yasanın genel gerekçesinde ve karşılıksız çek suçunun unsurlarının ve yaptırımlarının düzenlendiği 5.madde gerekçesinde 5237 sayılı yasaya uyum sağlamak amacıyla şekli (objektif) suç tanımının terk edildiği açık bir delille yazıldığını, 5941 sayılı yasanın gerekçesinde açıkça “karşılıksız çek suçunun en azından taksirle işlenebilen bir suçtur” dendiğini, 03/02/2009 tarihli Ceza Genel Kurulunun kararı gözönünde bulundurulduğunda hukuksuz olarak cezaevinde bulunan müvekkilinin infazının acilen durdurulmasını, yeniden yargılama yapılarak 5237 sayılı yasanın 5 ve 21.maddeleri, 5941 sayılı yasanın 5/1 maddesi , 5271 sayılı yasanın 223.maddesi, 5275 sayılı yasanın 98.maddesi uyarınca beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

C.Savcısının yazılı mütalaası alınarak sanığa usulüne uygun gerekçeli kararın temyiz yollarını belirtir şekilde tebliğ yapılmasına ve kararın kesinleşmemiş sayılması halinde infazın durdurulmasına karar verilmesi talep olunmuştur.

Mahkememizce 2008/287 esas 2009/81 karar 06/05/2009 tarihinde hükümlü hakkında ayrı ayrı 20.000 TL miktarlı iki ayrı çek bedeli uyarınca adli para cezasına mahkum edildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, gerekçeli kararın kanun yolunu belirten son kısmının incelenmesinde bildirimden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiğinin anlaşıldığı, verilen kararın Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebliğ edildiği, tebligat mazbatası üzerinde de herhangi bir kanun yolunu belirten meşruhatın olmadığı anlaşılmıştır.

Hükümlünün cezaevine konulduktan sonra mahkememizce verilen lehe/aleyhe yasa karşılaştırması sonucu hüküm kurulan ek kararın hükümlüye cezaevinde tebliğ edildiği ve yine cezaevine konulurken hangi hüküm gereği cezaevine konulduğunun sanık tarafından bilindiği, buna ilişkin hükümlü hakkında temyiz süresinin kararı öğrendiği tarihten itibaren başladığı kabul edilse de ; gerekçeli kararın kanun yolunu belirten kısmında bildirimden itibaren 7 gün içerisinde temyiz edileceğinin belirtildiği, başvurulacak yasa yolunda mercii ve şeklinin belirtilmediği, bu anlamda kararın kesinleşmiş sayılmasının hükümlünün aleyhine olacağı anlaşılarak hükümlü hakkımda verilen kararın infazının durdurulmasına ve gerekçeli karar ekli yasa yolu süresi, mercii ve şeklinin belirtildiği meşruhat ile hükümlüye kararın tebliğ edilerek süresi içerisinde temyiz edilmesi halinde Yargıtay’a gönderilmesine ve yine bu meşruhatı içerir gerekçeli kararın hükümlü vasisi ile hükümlü vasisi müdafiine tebliğine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan kanıt ve nedenlerle ;

1-Hükümlü …………………………………….2008/287 esas 2009/81 karar 06/05/2009 tarihli İLAMIN İNFAZININ DURDURULMASINA,

2-Mahkememizin 2008/287 esas 2009/81 karar 06/05/2009 tarihli gerekçeli kararın hükümlüye cezaevinde tebliği ile tebliğ üst yazısında s anık için tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal temyiz süresi içerisinde temyiz talebini içeren bir dilekçe veya bu hususta mahkeme zabıt katibine yapacağı ve tutanağa geçirilecek beyanları ile Yargıtay temyiz yolunun açık olduğunun bildirilmesine,

3- Mahkememizin 2008/287 esas 2009/81 karar 06/05/2009 tarihli gerekçeli kararın …………………… ile müdafii ………… tebliğine, tebligat mazbatasına tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal temyiz süresi içerisinde temyiz talebini içeren bir dilekçe veya bu hususta mahkeme zabıt katibine yapacağı ve tutanağa geçirilecek beyanları ile Yargıtay temyiz yolunun açık olduğunun şerh düşülmesine,

4-Ek kararın katılan vekiline tebliğine,

Dair, dosya üzerinden mütalaaya uygun olmak üzere, hükümlü ve katılan yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Silivri Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi. 24/03/2011

Katip 82925     Hakim 104758

12 Responses to “CEZAEVİNDEN ÖZGÜRLÜĞE”

 1. nilüfer Says:

  sayın Rahmi ofluoğlu eşimin 2006 yılından beri süre gelen bir kaç dosyası bulunmakta.izmirde yaşıyoruz ve hukuksal yardım almak istiyoruz bize en doğru yolu gösterip yardımcı olacak bir meslektasınızı önere bilirmisiniz.sanırım siz isatanbulda oldugunuz için buraki davaya bakmazsınız. şimdiden teşekkkürler

 2. sadık kaşıkcı Says:

  Sayın rahmi ofluoğlu
  PARA CEZASI ÖDEME EMRİ
  ÖDEME EMRİNİ ÇIKARAN
  CUMHURİYET BAŞSAVCIĞI : FETHİYE CUMHİREYİT BAŞSAVCILIĞI
  İLAMAT NO : 2009/3100
  MAHKUMUN ADI SOYADI : SADIK KAŞIKCI
  HÜKÜM ADRESİ : ………..
  HÜKMÜ VEREN MAHKEME : FETHİYE 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
  HÜKÜM TARİH VE NUMARASI : 21/09/2005 GÜN 2005/487 ESAS 2005/599 KARAR
  ÖDENECEK PARA CEZASININ NEVİ VE MİKTARI : 7.200.00 TL ADLİ PARA

  5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEBDİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNUN 106/6 MADDESİNİ GEREĞİNCE MAHKUM OLDUĞUNUZ PARA CEZASININ MAHKEMECE TASİDE BAĞLANMIŞSA TAKSİTLERDEN İLKİNİ TAKSİDE BAĞLANMAMIŞS İSE TAMAMINI TEBLİG TARİHİNDEN İTBAREN BİR AY İÇERİSENDE ÖDEMENİZ VEYA BU SERE İÇİNDE 1/3 ÜNÜ YATIRARAK ( HÜKÜMNLÜĞÜN İSTEĞİ ) GERİ KALININ DA BİBRER AYLIK EKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDEMENİZ LÜZUMUN ÖDEMEDİĞİNİZ TAKDİRDE ;
  1-) İLK TASİDİN SÜRİNED ÖDENMEMESİ HALİNDE VERİLEN İKİNCİ TAKSİDE İLİŞKİN İZİNİN HÜKÜMSÜZ KALACAĞI
  2-) 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNUN 106/3 MADDESİ GEREĞİNCE İŞBU PARA CEZANININ ÖDENMEYEN KIMINA KARŞILIK GELEN GÜN MİKTARINCA HAPSE ÇEVRİLECEĞİ .
  3-) 5275 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1.MADDESİ GEREĞİNCE 5237 SAYILI TCK DIŞINDAKİ DİĞER KANULARD AYER ALAN ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ HALİNDE HÜKÜMLÜLER 1 GÜN KARŞILIĞI 100,00 HESABI İLE HAPSEDİLECEĞİ TEBLİĞ OLUNUR .
  BANA BÖYLE BİR TEBLİGAT GELDİKTEN SONRA 11.02.2010 TARİHİNDE CEZAEVİNE GİRDİM ANCAK AYNI TEBLİGATTAN 2.250 VE 2.400 TL 2 TANE DAHA TEBLİGATIM VAR BEN HEPSİ İÇİN 11.02.2010 TARİHİNDE TAHHÜT VERDİM ANCAK İLK TAHHÜT TAKSİDİMİN GÜNÜ GEÇTİ ÖDEYEMEDİM BEN NASIL BİR İTİRAZ DİLEKCESİ VERMELEYİLİM VEYA YAPABİLECEK BİRŞEY YOKMU ŞİMDİDEN YARDIMLARINIZ İÇİN ÇOK TŞK EDERİM SAYGILARIMLA

 3. merve Says:

  sayın ofluoğlu..

  salı gece itibariyle babam gözaltına alındı..öğrendiğim kadarıyla çek durumumuz 2009ylılyla ilgiliymiş..acaba yukardaki dilekçe örneği bizim içinde umut olabilir mi..

  şimdiden teşekkürler..

 4. remzi kaya Says:

  sayın ofluoğlu 23 mart 2009 ile 06 eylül 2009 tarihleri arası bende bir çek mağduru olarak ceza evindeydim .bu tarilerde yani ceza evinde olduğum süreçte bana hiç bir tebligat yapılmadan hakımda başka çekten dolayı tutuklama çıkarılmış .10 gün kadar önce öğrendim bende .bana ceza evine tebligat yapılması gerekmezmiydi. yoksa beni ceza evine gönderen devletim benim orada olduğumu bilmiyormuydu .12 mayıs 2009 da gerekçeli karar yazılmış .ne yapmam gerekiyor elim kolum bağlı bana bir yol gösterin selam ve saygılar.

 5. bilge Says:

  iyi akşamlar.benim eşimde 5 aydır cezaevinde.bizde bu yolla tahliye olabilirmiyiz sizce.eşim dilekçesini verdi ancak takibini nasıl yapacağımızı bilemiyorum.maddi zorluk nedeni ile avukatımızda yok.nasıl yapabiliriz yol gösterirmisiniz

  • ESRA Says:

   avukatın yoksa paran yoktur,kimse yardımcı olmaz kardeşim.AAVUKATIN PARAN VARSA CİNAYET İŞLESEN TECEVÜZ ETSEN DAHİ CİNAYET ZANLISI OLMAKTAN KURTULURSUN.

   • bilge Says:

    gerçektende param yok diye kimse yardımcı olmuyor.diycek hiç bir sözüm yok.allah 2 çocuğuma acısın

 6. mustafa cengiz özbay Says:

  Sayın rahmi ofluoğlu 2006 yılında işlerim bozuldu piyasada
  8 adet çekim var yaklaşik mali değeri 100.000 tl bunlara geçtiğiğimiz yıl taahhüt vererek zaman kazanmak ve borçlarımı ödemek istedim fakat bu taahhütleri verdiğimde 3 adet çekim çıkmiştı bende başka çek çıkmıyor diye başka işlem yapmadım nisan ayında taahhüt başvurusu geçtiğinde tekrar yaptığım araştırmada 5 adet çekim çıktı ve elim kolum yeniden bağlandı sokakta dolaşmaya korkar oldum halbuki taahhüt verebilseydim en azından evime ekmek götürebilecek bir işe girecektim ama olmadı şimdi sizin sayfanızda 35 e göre infazın durdurulması kararı görüyorum bu kararı alabilmek için ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum saygılar

  • rahmiofluoglu Says:

   Dosyaları incelemeden cevap vermeyi uygun bulmuyorum…

   • mustafa cengiz özbay Says:

    resmi adreslerimde bulunmadığımdan tarafıma herhangi bir tebliğ yapılmadı alınan karar gıyabımda 35 e göre tebliğ edilmiş olmalı

 7. sevim döker Says:

  Sayın Rahmi Ofluoğlu yukarıdaki eşim için hazırladığınız dilekçe ile cezaevinden özgürlüğe geçmiştir.Size çok çok teşekkür ediyorum. Keşke sizi daha önce tanımış olsaydım.Tüm dostlara da özgürlük dolu yaşam diliyorum


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: