CHP İPTAL İSTEMİ EKSİKLER

CHP’nin Yeni Çek Yasasının İptali İstemi İle Anayasa Mahkemesine Verdiği Dilekçe ve Eksikleri

CHP nin dilekçesi bir çok yönü ile çok iyi hazırlanmış; ancak bazı yönleri ile ciddi eksiklikleri var. Şöyleki:

Bilindiği gibi 2003 yılında Anayasa Mahkemesi 3167 nin iptali istemini şimdiki başkan Haşim Kılıç’ın karşı oy yazısı ile ve oy çokluğu ile ret etmişti. CHP yüksek mahkemenin 2003 yılındaki ret kararını irdeleyip eleştirirken 2003 yılından sonra Türkiye’de gerçekleşen hukuki değişiklikleri eksik olarak belirtmiştir. CHP dilekçesinde 2003 yılından sonra gerçekleşen hukuki değişiklik sadece Anayasaya 90 inci maddenin eklenmesi olarak belirtilmiştir. Bu çok eksik bir tespittir.Kaldıki Anayasanı 38. maddesi varken 90 inci maddenin fazla bir önemi de yoktur.

2003 yılından sonra Türkiye’de gerçekleşen en önemli Hukuki değişiklik 765 sayılı TCK yerini daha çağdaş bir yasa olan 5237 sayılı yasanın almasıdır. 765 sayılı TCK zamanında objektif(şekli suç) mümkünken 5237 sayılı yasa şekli suçu kabul etmemiştir. Bu neden 5941 sayılı Yeni Çek Yasasının gerekçesinde, yeni çek yasasına gerek duyulmasının en önemli nedeni 5237 sayılı yasa ile uyum sağlamak gösterilmiştir. Peki 5941 sayılı yasa 5237 ile uyumlu mudur. HAYIR. Neden uyumlu değildir? Çünkü:

 • 5941 sayılı yasanın 5. maddesine “Kasten” sözcüğünün eklenmesi Adalet Alt Komisyonunda ret edilmiş, yasanın TBMM görüşmelrinde verilen değişiklik önergesi de ret edilmiştir. Oysa  5237 sayılı yasanı 21. maddesi KAST OLMADAN SUÇ oluşmaz demektedir. 21. madde suçun oluşması için KASTI zorunlu görmektedir. Bu nedenle 5941 5237 sayılı TCK ya aykırıdır.
 • TCK üst yasadır, bir alt yasa olan çek yasası TCK ya aykırı olamaz.Niteki 5237 sayılı yasanın 5. maddesi bu yasa özel yasalarıda kapsar demektedir.

Anayayasa Mahkemesi 5237 sayılı yasadan sonra kararlarında değişikliğe gitmiştir. 2009 yılın Osmaniye Mahkemesinden gelen bir iptal istemini “KUSURSUZ CEZA” olmaz gerekçesi ile ret etmiştir. Mal beyanı ile ilgili İİKnın ilgili maddesini iptal etmiştir.

Özel bir ceza yasası temel ceza yasasına aykırı olursa Anyasanın 2. maddesine, HUKUK DEVLETİ İLKESİNE aykırı olur.

Bu nedenlerle 2003 yılından sonra hukuk sistemimizde gerçekleşen değişiklikler sıralanırken özellikle 5237  sayılı yasa ve bu yasanın çek yasası ile ilişkisi vurgulanmalı idi.

8 Responses to “CHP İPTAL İSTEMİ EKSİKLER”

 1. NUNSİN Says:

  CHP nin 5941 sayılı çek kanununun bazı maddelerinin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemi ile Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurusuna mahkeme; “esasının incelemesine” ve “yürürlüğün durdurulması isteminin esasının incelenmesi aşamasında ele alınmasına” 25 Şubat tarihli toplantısında karar vermiş.

  http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=235

  Ne anlam gelir yorumunu hukukçular yapacak artık

 2. su Says:

  EYLEM VAKTİ

  Dünyada eşi olmayan bir mücadeleyi veriyoruz.
  Artık sadece yazarak, konuşarak değil birebir mücadelenin içinde faal olarak görev alma zamanı gelmiştir.
  Bu yasayla mücadele ederken HERKES İŞ DÜZENİNİ KURMALI hayatına devam etmelidir.
  Bu nedenle bizler aynı iş kolundaki iş adamları birleşmeli ve yollarına güçlü bir şekilde devam etmelidir

 3. su Says:

  Sayın Rahmi ofluoğlunun bir tepiti var bende bu tespitine katılıyorum,

  YENİ ÇEK YASASINDAN ÖTÜRÜ BANKALAR KAYNIYOR

  Çek yasasının bankalara cezalar ve sorumluluklar getiren 7. maddesi banka çalışanlarını son derece sıkıntıya sokmuş bulunuyor. Yakında yazılı ve sözlü basında bu konuda çok haber ve yorum göreceğiz. Geçen gün bir bankanın genel müdürlüğünde, üst düzey bir yönetici ile sohbet ettik. Çok yakınmaları var, en önemli olarak şunu söyledi:

  -Yarın elinde beş yüz bin TL lik bir çekle adamın biri mahkemeye gidip bizden bu parayı isteyebilir.

  NASIL?

  -Çek karnesini verirken gerekli özen ve dikkati göstermediğimiz gerekçesi ile..

  Ofise dönünce yasaya baktım. Biz hep yasaya 5. madde olarak bakmışız. Baktım adam haklı. Yasanın 2. maddesi aynen şöyle:

  Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri

  MADDE 2 – (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu

  Kanun hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve

  sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler.

  Bunu neden yazıyorum? Önümüzdeki günlerde bu yasa tekrar kamuoyunun gündemine girebilir. Biz de kamuoyunu etkilemek için vaziyet almalıyız.

  Bankalar artık müşterilerine çek karnesi verirken müşteriyi büyüteçle inceliyor; bu durum piyasada sıkıntılara neden olacaktır ve belki bu lanetli yasanın hepten kalkması için iyi bir ortam oluşur.
  Bankacıları bilirsiniz sonunda onlar çalışan insanlar.Çek yasasının getirdiği bu ağır sorumluluğu almaları için geçerli bir nedenleri yok.Buna dayanarak bankalarda yasanın iptalini isteyeceklerdir.

  Bunu düşünerek yazdım.Sonunda onların canları bizden milyon kat daha tatlı.NEDEN BAŞLARI AĞIRSIN?

 4. abs Says:

  sn Ofluoğlu, CHP anayasa mahkemesine iptal için verdi mi ? çünkü bugün iptal için son gün diye biliyorum…

  • baha bekci Says:

   iptal davası 25 şubatta anayasa mahkemesi ilk görüşmeyi yapacakmış inşallah en kısa zamanda hayırlı kararlar çıkar

 5. acil demokrasi Says:

  Anayasa Mahkemesi iptal başvurusuna ilişkin önemli bir diğer noktaysa gurubu bulunan diğer partilerin iptale ilişkin hiçbir girişiminin olmamasıdır
  başvurusundan dolayı chp ye teşekkür ediyoruz

  • Yaşar Baran Says:

   Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır (Anayasa, Madde 150, 2949 sayılı Yasa, Madde 20 ).

   Görüldüğü gibi bu konuda dava açabilme hakkı CHP ye aittir. Kesin bilgi sahibi olmadan kimseyi töhmet altında bırakmayınız.

 6. acil demokrasi Says:

  kastın iptal gerekçesinde yer almaması çok önemli bir eksiktir


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: