AİHM BAŞVURU

AİHM’ne başvuru koşulları sözleşmenin 35. maddesinde düzenlenmektedir. 35. başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmesi koşuluna bağlamaktadır. Bir dosya ile ilgili olarak ancak bir kez başvuru yapılabilmektedir; ancak yeni bir olay varsa, ilk başvurudan farklı ise ikinci bir başvuru yapılabilir.

ETKİLİ BAŞVURU YOLU

AİHM  VERDİĞİ KARARLARDA İÇ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİNİ “MEVCUT BAŞVURU YOLUNUN ETKİLİ BİR BAŞVURU YOLU SUNMASI” KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR.

Mahkeme Adem Bulut ve Diğerleri- TÜRKİYE DAVASINDA verdiği kararda şöyle demektedir:

başvuru no:50282/99)

“….belirtilen iç hukuk yollarına başvurulması kuralının, sözkonusu ihlalle ilgili olarak iç hukukun etkili bir başvuru yolu sunduğu varsayımına dayandığını hatırlatmaktadır. Oysa ki, DGM bünyesinde asker kökenli hakimin olması kadar, ihtilaf konusu yargılama olayların meydana geldiği dönemde yürürlükte olan mevzuattan ileri gelmiştir ve o dönemde bu hukuki duruma çözüm getirecek herhangi bir etkili başvuru yolu bulunmamaktaydı.”

KARŞILIKSIZ ÇEK DAVALARI

Karşılıksız çek suçlarına ilişkin 4814 sayılı yasa ile değişik 3167 sayılı yasa ve 5941 sayılı yeni çek yasasının uygulaması şekli suç düzenlemesi prensipine dayanmaktadır. Çek davalarında mahkeme bir onay makamı gibi çalışmaktadır. Yargıtay ise çek yasal şekil şartlarını taşıyorsa pratikte önüne gelen kararları onamaktadır. Dolayısı ile çek davalarında temyiz yolu etkili bir başvuru hakkı sunmamaktadır ve bu nedenlerle temyiz yoluna başvurmadan veya temyiz sonucunu beklemeden AİHM başvuru yapılabilir.

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Başvuru formunun doldurulması basit ve az zaman alan bir işlem değildir. Formunun doğru biçimde doldurulması bazen bir avukatın bir, iki gününü alabilir; dosyanın durumuna bağlı olarak. Her dosyanın durumu farklıdır.

NOT: KOSİAD HUKUK KOMİSYONU ÜYELERİNİN BAŞVURULARINI ÜCRETSİZ YAPIYOR.

AİHM DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: