Ev eşyalarının haczi

Hacze yasal sınır geliyor

Yıllarca ailelerin dağılmasına, çocukların travma geçirmesine neden olacak ev hacizlerine yasal sınırlama getiriliyor.

Kimi ‘alacaklı-borçlu’ dengesi bozuluyor derken, kimi de hacizin insani olmadığını söylüyor.Hukuk dünyası, son yılların en baş döndürücü olaylarına şahit oluyor. Büyük yasal düzenlemeler yapılıyor, alışılmadık kararlar çıkıyor. Yargı, ülkenin dokunulmazlarına tek tek dokunuyor. Büyük resimde, büyük adamların büyük hikâyeleri işleniyor. Ama bunun yanında sokaktaki, sıradan insanlar için de tarihî dönüm noktalarını sağlayan hukuk reformları yapılıyor.

Zaman gazetesinin haberine göre; bunların önemli olanlarından biri de aileleri mağdur eden “ev hacziyle” ilgili getirilmek isteniyor. Yıllarca ailelerin dağılmasına, çocukların travma geçirmesine neden olacak derecede maddî ve manevî baskı nedeni olan ev eşyalarının haczi sınırlandırılıyor. 80 yıldır yürürlükte olan İcra İflas Kanunu’na göre borçlunun evinin talan edilmesi yeni yasal reform ile engelleniyor. Şu anda haciz memurları, sadece kıyafetleri, tencere ve ocağı evde bırakıyor, geri kalan her şeyi alıyor. Kıyafetler ortalığa saçılıp gardıroba el konuluyor. Reform yasalaşırsa bundan sonra evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, koltuklar, kıyafet dolapları, bilgisayarlara el konulmayacak. Süs, ziynet eşyaları, antika ve paranın da hepsi alınmayacak. Ev hanımının 3 küpesi varsa biri kalacak, 4 bileziği varsa mesela 3’üne el konulacak. Bu da haciz memuru ve avukatın insafına kalmış gibi görünüyor.

Vatandaşlar tarafından olumlu bulunan yeni düzenleme hukuk dünyasını ikiye böldü. Bazı hukukçular haciz konusunda “alacaklı-borçlu” dengesinin alacaklı aleyhine bozulduğu kanaatinde. Ancak diğer kesime göre, ev eşyasının haczi insanî değil, ev halkını, çocukları cezalandırma amacını taşıyor. Bu nedenle de kaldırılması iyi olacak. Bu düzelemenin yer aldığı yargı reform paketi önümüzdeki günlerde Meclis’e gidecek. Ancak hukukçular tarafından epey tartışılacak gibi görünüyor.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nda en çok dikkat çeken düzenlemelerden biri “haciz” konusu. “İcra İflas Kanunu’nda düzenleme yapan reform paketinin 9’uncu maddesinde ev halkının ihtiyacı olan eşyaların haczedilemeyeceği düzenlemesi yer alıyor. 1932 yılında kabul edilen İcra ve İflas Kanunu’ndaki düzenlemeye göre özellikle elektrik, telefon, doğalgaz gibi borçlardan dolayı evdeki televizyon, buzdolabı gibi eşyaların haczedildiği düşünülürse bu uygulamanın pek insanî olmadığı bir gerçek.

Taciz için sadece perdeyi alan avukatlar var

Ev haczinin en büyük amacı, borçluyu taciz etmek. Borcunu ödemezse, evine gidileceği, çoluk çocuğunun önünde, komşulara rezil olacağı korkusu insanları borçlarını ödemeye sevkediyor. Şartları zorlamasını sağlıyor. Ama diğer yandan bütün şartlara rağmen borçlarını ödemeyip evine haciz memuru gelince 7’nci kattan atlayıp intihar eden, ailesiyle birlikte kendini öldürmek isteyen çok sayıda borçlu var. Sık sık ajanslara, televizyonlara; eve gelen haciz memuruna, avukata saldıran, intihar eden kişilerin hikâyeleri düştü. Kanundaki bu uygulama bazen gerekli oldu bazen de taciz amaçlı kullanıldı. Bir avukat, stajyerken yanında çalıştığı avukatın hacze giderken, “Sadece perdeleri çek, getir.” dediğini aktarıyor. Bu durum da ev haczinin ne kadar kötü niyetli, tacize yönelik kullanıldığını da gösteriyor. Yasa koyucu da burada, borçlu her ne kadar kusurlu, kötü niyetli olsa da ev haczinin aileyi cezalandırmak anlamına geldiği için vazgeçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Kadıköy esnafından ev eşyası satan Nevzat Bey de, kendilerinin kredi kuruluşu olmadığını, senetle çalışmadıklarını söylüyor. Müşterinin bankadan aldığı kredi ya da kredi kartı ile alışveriş yaptığı için yeni düzenlemenin kendisini bire bir etkilemediğini belirtiyor. Bu görüşten de anlaşılacağı üzere, büyük şehirlerdeki esnaf kredi kartı ile satış yaptığı için bire bir etkilenmeyecek görünüyor.
Avukat, tahsilatçı değil

Bu konuyu kendi aralarında tartışan hukukçular ve özellikle yıllardır hacze giderek dramlara şahit olmuş avukatlar var. Ev eşyasının haczinin kaldırılmasını onaylayan avukatlardan biri de Muhittin Köylüoğlu. “Ben avukatım ve tahsilatçı değilim. İnsanların ev eşyalarının haczedilmesi (ben de yaptım, bu yanlış olmasını değiştirmez) yanlıştır. Hukuka yasaya ve hatta insanlığa aykırıdır.” diyen Köylüoğlu, para kazanmak için hukuka aykırı düzenlemeler ve uygulamaların talep edilmesinin avukatlara yakışmayacağını savunuyor. Tencere-tava, buzdolabı haczederek para kazanmak yerine başka iş yapmayı tercih edeceğini söyleyen Köylüoğlu, “Hükümetin bu ve benzeri düzenlemeler için çalışmaları halkın yararına olup, halkın yararına hukuka uygun tasarruf ve düzenlemeleri kim yaparsa yapsın destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu düzenlemeler için hükümeti ve Meclis’i kutlayıp teşvik etmeliyiz. Ki biz avukatların sadece kendi sorunları için değil halkın sorunları ve menfaati için de çaba gösterdiğimiz görülsün.” diye konuşuyor. Köylüoğlu, hükümeti bu girişiminden dolayı da kutluyor.

Avukat Mehmet Ali Devecioğlu, “ev eşyalarının haczedilemeyeceği” kuralının kanunda zaten var olan bir kural olduğunu ancak hiç uygulanmadığını söylüyor. “Bu kuralı şimdiye kadar gereği gibi uygulatabilseydik bugün yeni bir kanunla ev haczinin kaldırılmasını konuşmayacaktık.” diyen Devecioğlu, “Ama sonuçta ev eşyalarının haczi, borçluya baskı uygulamaktan ziyade hanımını ve çocuklarını (ailesini) cezalandırmak sonucunu doğurmaktadır. Bu yanlıştır.” tespitinde bulunuyor.

Avukat Oktay Kocaman ise ev eşyasının haczine karşı olduğunu belirtirken, alacaklı için de bir şeyler düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kocaman, “Kendi alacağına şahin devlet, vatandaşının alacağına karşı umarsız. İcra iflas hukuku bu noktada değişen dünya ve insanla örtüştürülmeli. Borçlunun borcundan dolayı intihar etmesini önleyeyim derken alacaklıyı bir süre sonra borçlu duruma sokmak değildir.” diyerek kaygısını dile getiriyor.

‘Haciz yapmadan ağlayarak evden çıktım’

İşin böyle hukukî-teknik boyutunun yanında bir de duygusal atmosferi var. Her gün onlarca hacze giden avukatlar da duygusal olarak çok etkilenebiliyor. Bunlardan biri de genç avukat Tayyibe Kaygısız, mesleğe başladığında uzun süre icra işi yapmış. Her gün haciz memuru ve nakliyecilerle evlerin kapısını çaldığını söyleyen Kaygısız, en çok buzdolabının boşaltıldığı anların kendisini üzdüğünü anlatıyor. Kaygısız, “Evin hanımı buzdolabının dondurucu kısmını kışlık yiyeceklerle doldurmuş, onların hepsini çıkartıp dolabı alıyorsunuz. O an çok rahatsız edici oluyor.” diyor. Hacze gittiği evde çocuklara bakan babanne ya da anneannenin ‘eşyaları almayın’ diye yalvardığını söyleyen Kaygısız, “Bir gün hiç unutmuyorum. Bağcılar’da bir eve gittim. Soba yanıyordu, üzerinde çamşırlar serili. Yanında bir masa, çocuklar ders çalışıyordu. Borçlu olan baba bir plazma televizyon almış, parasını ödeyememiş. Onu alacaktık, evin otistik çocuğu varmış, anne onu okula götürmüş. Sadece çocuklar vardı evde. O yoksulluk hali o kadar içime dokundu ki, televizyonu almadan ağlayarak çıktım evden. Haciz yapamadım.” diye başından geçen hikâyeyi böyle anlatıyor.

‘Mafya devreye girer’ endişesi

İlk bakışta İcra İflas Kanunu’nun “Haczi Kabil Olmayan Mallar ve Haklar” başlıklı 82’nci maddesine ilişkin yapılmak istenen yeni değişiklik hukukî ve insanî görünüyor. Ama olaya farklı açıdan bakan hukukçular da var. Borçluyu, en çok evine gelecek haciz ihtimalinin korkuttuğu ve bu nedenle borcunu ödediği belirtiliyor. Eğer bu yaptırım kalkarsa borçlunun borcunu ödemeyip, alacaklıyı mağdur edeceği ifade ediliyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, özellikle esnafın bu yeni yapılmak istenen düzenlemeden mağdur olacağını belirtiyor. Esnaf, bir kişiye ev eşyası sattığında parasını alamadığı gibi eşyaları da geri alma imkânından yoksun olacağını savunan Prof. Dr. Karslı, bu şekilde borçlu korunurken alacaklının mağdur edileceğini söylüyor. Hukuk içinde alacağını temin edemeyen kişilerin mafyaya bulaşacağını, sistemin de altüst olacağını belirten Karslı, hatalı düzenlemeden geri adım atılması gerektiğini kaydediyor. Avukat Vedat Özcan ise bu yasal düzenlemenin avukatlar aleyhine işleyeceğini düşünüyor.

Oluşacak sıkıntılar için çözüm önerileri de var..

Yeni düzenlemeye tam değil de kısmen karşı olup çözüm önerileri geliştirenler de var. “Yeni getirilecek düzenlemede, haczedilemeyecek şeyler tek tek sayılacak mı? Yoksa eve hacze gitmek tümden mi imkânsız hale gelecek?” şeklindeki soruların da yasa ile cevaplanması gerektiğine değiniliyor. Avukat Mahmut Asrağ da, bankaların ve diğer kredi kuruluşlarının yıllardır uyguladığı bilgi havuzu sistemi gibi özel kişiler arasında da “sabıka sicili” gibi borç ödeme sicilinin oluşturulabileceğine dikkat çekiyor. Mal satan kişinin, esnafın bu sicili elektronik ortamda görerek ona göre alışveriş yapabileceğinin altını çiziyor. Borcunu ödemeyenlere satış yapılmamasını öneriyor.

386 Responses to “Ev eşyalarının haczi”

 1. ada Says:

  rahmi bey merhaba,
  oncelikle tum desteginiz ve degerli yorumlarınız icin tesekkurler..babam seneler once ssk li olalım diye beni ve kardesimi sirkete ortak yapmıstı.ve bu sirket banka borcu nedeniyle 2009 da iflas etti..konu olan bankaya vermis oldugu 2 ev ipotekliydi, satıldı..ve 2 adt sirket arabası da satıldı. eger evler rayicinden satılmıs olsaydı simdi tum borclar fazlasıyla silinmis olurdu.ancak yapmadılar ve degerinin yarısına satıldı hepsi..geriye babama ait hic birsey kalmadıgından, simdi bankaya kefil olan ben ve kardesimin pesindeler.benim ustume kayıtlı bir sey yok..ancak %90 ortagı oldugum bir sirket sahibiyim..ve yeni evlendim.ve size sorum, evime ve sirkete hacze gelebilirler mi?ikametgah degistirsek veya mal rejimine gitsek ise yarar mı?soylediklerine gore 200 milyar borc kalmıs..genel mudurlukle pazarlık edersem indirim almam mumkun mu?cunku babam yıllardır ortalarda yok ve annem adına olan evler satıldı(iflastan once bosanmıslardı)..su an aileme destek olmak icin calısmaya devam ediyorum ve bir an once borcu kapatmak istiyorum..ancak miktar cok yuksek.ne onerirsiniz?

  • kamer Says:

   Rahmi bey Merhaba;

   Öncelikli olarak iyi çalışmalar diliyorum. Bugün TBMM Adalet Komisyonu, yargı sisteminin hızlandırılması amacıyla hazırlanan ve “3. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun tasarısının 37 maddesini kabul etti. Burada dikkatimi çeken bir husus hakkında sizden yardım rica ediyorum. Bu tasarıdaki düzenlemeler yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında eski hükümler uygulanacak. denilmiş bizim tüketici kredisi borcumuz var takip işlemindeyiz fakat evimize haciz gelmedi bu yasadan bizde yararlanabiliyor muyuz yoksa yararlanamıyor muyuz?

  • murat balta Says:

   rhb. ben öğretmenim maaaşımd aicra var. bu yüzden trkcell . 2. olarak sırada . telefon hat borcum var. lüleburgazdan avukat. ben icraya 1 hafat içind ekısmı itiraz yaptım . borç fazla diye. onun üzerine ödeme yap diye aradılar. kampanyanmız var diye. bende durumum şu an yok dedim. dün mesaj yazmışlar19 şubattta icra randevusu aldık diye eve gelcez diye. ben silivri istanbuldayım. artık ev eşya haczi kalkltı biliyorum. gelirlerse ne diyeyim yapayım*
   bazı eşya faturaları annenim üstüne. bende kiradayım.evden bir şey alırlar mı dosya icar atkibim var ama itirazımda var.

 2. murat yılmaz Says:

  slm rahmi bey benim bankalara ve telekoma borcum var ödeyemiyorum yasa çıkarsa galiba az kalmış çıkacakta,banada vururmu ev eşyaları haczi

  • Shm Mehmet Says:

   rahmi bey hayırlı cumalar benim bir sorum var 6 yıldır eski adersimde taşındım mernis adresim başka yer ama avukat eski oturdugum aderse ayni annemin evine 4 sefer haciz yaptı yaşlı anacım eşyaları kaldıracaz diye korkudan 4500 tl odemeiş ben bu avukat hakkında ne yapabilirim vede ilk ahciz yaptıgında eşi,m annnemin rahatsızlıgından dolayı ordaydı tesaduf sadece bunba isteine avukat devamlı bu aderse talimat alıyr lutfen yardımcı olun ben bu aukat hakkındada savcılıga suc duyurusunda bulundum benim oturmadıgım bir evde haciz yapıyr diye dosyalardan anladıgım kadaryla evrakta sahtecilik yapmış soylenen o şüan dosyalar içra müdlügünde saklı bize vermiyrlar avukatın içra muduune verdigi dilekcede dosyadan evrak calınmış diye lutfen bir bilgi verin benim n yapmam lazım saygılar m izm

 3. şehnaz Says:

  sayın hocam..bu 3.yargı paketi,icra haciz yasası ne zaman onaylanacak?beklemekten tükendik…saygılarımla..

 4. sultan Says:

  Özür dilerim Rahmi bey yazarken bey silinmiş.

 5. sultan Says:

  Selam Rahmi bir yakınım %80 zihinsel özürlü.Kronik psikoz raporu ve özürlü kartı var.
  Bu kardeşim bakalar’dan kredi almış artık bankalar nasıl verdilerse ? Hepsini de 1 ayda yemiş.Şimdi 3 adet
  icra doyası takipte . Kanunen itiraz hakkımız var mı ? İtitraz edersek sonuç ne olur. Saygılar

 6. Mert Says:

  Merhaba Rahmi Bey;
  Bana kredi kartı yüzünden icra gelme durumu var. Maaşımda şuan icra yok.Muhtemelen maaşıma icra gelecek. Üzerime kayıtlı eşya,araba yada ev yok. Oturduğum ev kira. Maaşımdan kesinti yapılacak aynı zamanda evede icra gelirmi.Ayrıca eve icra gelirse anneme ve eşime ait faturalı eşyalar var. Bunlar hacz edilebilirmi.

  • rahmiofluoglu Says:

   Maalesef bizdeki haciz uygulaması hukuka aykırı yapılıyor, yaparlar..

  • Mert Says:

   Kusura bakmayın tekrar rahatsız ediyorum.Başkasına ait faturalı mal haciz edildiğinde itirazımız ne kadar sürede sonuçlanıyor.
   Cevabınız için teşekkürler.

   • rahmiofluoglu Says:

    Yıl alabilir, nerden sorduğunuzu bilmiyorum, ben istanbulu kast ediyorum..

   • Mert Mustafa GÖKTÜRK Says:

    Merhaba,babam S.S.K. emeklisi,uzun yıllardır tapusu adıma olan evimizde bizimle kalıyordu,İstanbul da yaşayan ablamları ziyaretlerinden birinde kredi çekmiş babam,ablam taksitleri aksattığı için bankadan uyarı mektuoları geliyordu.Bu sene yaz sonunda memlekete dönüp yerleşti babam,ikametgahını da aldı muhtarlıktan,ancak kerdi çektiği sırada adresi benim evim olarak göründüğünden mektuplar gelmeye devam etti.En sonunda da borcunu ödemediği takdir hacize gelineceğine dair bir tebligat geldi ( önce almak istemedim,ama nihayetinde babamın görünen borca dair tebligat olduğundan postacının gösterdiği teslim edildi belgesini imzalayarak aldım tebligatı)Bugün iki bayan geldi ve haciz için tespitinde bulunacaklarını söylediler,kendilerine babamın artık bizimle oturmadığını memlekete döndüğünü,evimde haciz yapamayacaklarını söyledim.Bayanlardan biri duruma dair bir form doldurdu ve imzalamamı istedi,forma eve gelindiğini,ede haciz edelebilecek nitelikte elektronik eşya bulunmadığını vs… yazmış formu imzalamadım.Kendileri tebligatı almış olmamın haciz yapabilecekleri anlamını taşıdığını söylediler.Mernis den babamın aresinin burada olmadığını gördüklerini,yaptıklarının sadece taciz ederek borcun ödenmesine yönelik olduğunu düşünüyorum.Söyledikleri gibi eşyalarımı haczedebilirler mi,ne yapmalıyım…

 7. fikret Says:

  merhaba rahmi bey

  benim sorunum şu sekilde ben yaklaşık 3 yıl önce kredi kartı ödenmediği için icra takibi başlatıldı avukatlar defalarca aradi ama beni 3 yıldır bulamadılar çünkü adres beyanında bulunamıyordum ben engelliyim borcumuda ödiyemedim annemin yanına sıgındım fakar adres beyanı olmadıgı icin engellilere sağlanan bir cok yasadna yarlanamadım şimdi benim hiç bir mal varlim yok sağ solda yaşıyorum annemin evine adres beyanında bulunsam haciz yaparlarmı bu korkudan annemde izin vermiyor bana ne yapacağımı bilmiorum şimdi bir başıma hayatımın 4 duvar arasında geçmesini bekliorum bana bu konuda lütfen akıl verin ben ne yapmalıyım şuan elim kolum balı bekliyorum

  • rahmiofluoglu Says:

   Durumunuz üzüntü verici..haczi göze alabileceğiniz, haczedelicek bir şey olmayan bir adrese kaydolabilirsiniz..

 8. erdem Says:

  Sayın av.Rahmi bey x bankaya yaklaşık 8 bin kusur k kartı borcum bulunuyordu işsizlik ve ekonomik nedenlerden dolayı ödeme yapamadım yasa gereği adıma icra davasıı başlatıldı bu esnada telefon ile avukatlık burosunla 2 ere felan görüşmem oldu ve ödeyemicek durumda oldugumu söledim hakeret olmadan ufak tartışma gelişti bu zaman içinde ben evde olmadıgım için annemde tedirgin olup icra kagıdını almış oldu ve annemin evine gelerek icra işlemlerini başlatmışlar 4 veya 5 kalem mal yazılmış ama hala alınmadı esyalar bu gün tekrar cep telefonumdan avukatlık burosu tarafından arandım borcu param oldugu zaman ödeyeceğimim söledim ama işim olmadıgı için su anda ödeme yapamayacagımı söledim bu konuşmalar telefonda gelişti her hangi bir taahhüdü veya resmi bi belgede anlaşma yapmadım ve imzalanmış bir belgem yok avukatlık burosunun veya bankanın elinde her hangi bir tutuklama veya kötü bi durumla karşılaşabilrmiyim? veya telefonda (hakaret veya küfür içermeyen) konuşmalarımın resmiyetde bir gecerliligi varmıdır ?yazımı cevaplarsanız minnettar kalırım iyi çalışmalar diliyorum şimdiden teşekkürler sayın Rahmi bey..

  • rahmiofluoglu Says:

   Olmaz, arayanları dinleme ve cevaplama..onlar robot görevi yapıyor..işleri akşama kadar bu konuşmaları yapmak, başkaca yetkileri yok..tehdit şantaj..boş bunlar..

   • erdem Says:

    çok sağolun sorularımıza zaman ayırıp cevap yazma zahmetinde bulunduğunuz için saygılar ve teşekkürler ..

 9. hamza Says:

  sayın rahmıoflu oğlu bu evhaczi yasalaşınca gerıye dönük haczedılen malları geri alma imkanımız doğacakmı lutfen bır cevap alabılırmıyım tşk

  • rahmiofluoglu Says:

   hayır..hayır

   • özgürr_umutt Says:

    Sn. Rahmi ofluoğlu geçici 11. madde diyor ki , “Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürurluğe girdigi tarihten itibaren bir ay içinde teslim alinmasi için icra mudurü tarafindan ilgilisine resen bildirim yapilir.
    İlgilisine tebligat yapilamazsa veya verilen sure içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin beşinci fikrasi hükmü uyarınca satiş işlemi yapilir.” diyor ve hatta ekliyor. Satilan veya mulkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diger giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine odenir.” bu durumda ev eşyaları yani altın para değerli kağıt dışındaki eşyalar yeni kanunla haczi hukuken mümkün olmayan mallar kapsamına alındığına göre geçidi 11. maddeye göre iade işlemi yapılması gerekmez mi? aksi halde eşitlik ilkesine aykırı bir durum olmaz mı? ve satışı yapılan malların mahsuplaşıldıktan sonra artan miktar talep halinde ilgilisine ödenir diyor. bu durumda bu madde geriye dönük işleme değil geçiş maddesidir ve haczedilmiş ve satılmamış ev eşyalarının iade edileceğini ifade etmez mi?

    GEÇiCi MADDE 11- Adalet Bakanligi, 88 inci maddenin dördüncü fikrası gereğince hukuki ve teknik her türlu altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdigi tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlar. Lisanslı yediemin depolari faaliyete gefinceye kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur.
    Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürurluğe girdigi tarihten itibaren bir ay içinde teslim alinmasi için icra mudurü tarafindan ilgilisine resen bildirim yapilir.
    İlgilisine tebligat yapilamazsa veya verilen sure içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin beşinci fikrasi hükmü uyarınca satiş işlemi yapilir.
    Ancak, satiş yapilamazsa Bakanlıkça görevlendirilecek icra müdürünün başkanliğinda kaymakamlik, belediye, ilgili yer baro başkanligi ve ticaret odasi tarafindan bildirilecek birer kişinin katilımiyla oluşturulacak deger tespit komisyonunca tespit edilecek deger üzerinden, yedieminin alacagına mahsup için malın mulkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon, ekonomik bir degerinin kalmadiğina karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.
    Satilan veya mulkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diger giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine odenir.”

 10. arzu Says:

  ben kısaca şöyle anlatmak istiyorum 2004 yılında bankanın birinden 3000 lira limitli kredi kartı aldım düzenli kullanırken dükkanım iflas sonucu battık ve ödeyemedım sonra olumsuzluklar ardı arkası kesılmeden devam etti derken 20011 de eve avukat gelıp borcumun 21 mılyar olduğunu soyledı sonra gıttı daha sonra tel acıp borcumu 6000 lıraya indirdiğini söylediler bende kabul ettim daha sonra telefonda halledelım gelmenize gerek yok belli miktarda taksit önerdiler kabul ettım fakat herhangi bir kağıt imzalamadım düzenli öderken işime rahatsızlığım sonucu son verdim şimdi taksitler zamanında ödenmediği için avukat aradı korkudan açamadım derken yine bir telefon görüşmesinde evime icra ya geleceklerini söylediler benim üzerime herhangi bir mal varlığı söz konusu değil fakat eşyalarımı hacz edecekler diye korkudan ölüyorum lütfen yardım edin yalvarırım borçtan kurtulmak istiyorum fakat imkanım yok eşim ben ve oğlum hergün biraz daha ölüyoruz ne yapmalım:(

 11. angle Says:

  Yukarıda bir profesör mafyadan falan bahsetmiş.Bayılıyorlar herşeyi abartmaya.Ben olsam şöyle konuşurdum.Çünkü gerçek bu.Halk kredi ve borçlanma konusunda bilinçlenmeli.Geriye dönük olarak icra dosyaları ele alınmalı ve ödeme kolaylıkları ve faiz indirimleri ile alacaklar tahil edilmeli.
  Birçok borçlu şu anki yasa ya göre haciz var da ne yapıyor.Tabi ki adresini değiştiriyor Birsürü takipte olan ama takip edilemeyen dosya var.
  Bu bir tarafa hangi firma kredi kartısz beyaz eşya veriyor ki. Kimse garanti etmeden borç para, eşya vs vermesin.Şimdi ev sahipleri bile kara listeyi görüp kiracı seçecek.Öyle hazicle falan olmaz o tahsilatlar.1 E 3 faiz koymayacaklar. Taksitlendirecekler. Benim vatandaşımın yüzde 90 ı ödeyecek.Bu kadar basit.Öyle evini alırım arabanı alırım ayakkabını perdeni alırımla ne olacak ki? Ödeyeceğim diyorsun yetkililere dalga geçer gibi 5000 tl borcun var .Eh madem ödeyeceksin işte masraflar ve faizlerle birlikte 8 ayda ana borç 8 bin küsür olmuş.Sana düz yapalım 8 bin TL.5 taksit yaparız.
  Bence tek yapılması gereken halkın bilinçlendirilmesi Kredi ve kredi kartı kullanmamak.Ya da maaşının gelirinin üzerinde borçlandırmamak.Bunun için de devlet büyüklerimizden destek istiyoruz.Aynı zamanda da esnaftan ve üreticilerden. Nakit ödemelerde KDV indirimi ve nakit ödemelerde anında indirim.Böylece hem esnaf kazanır hem de tüketici.Borç batağında hiç mi esnsaf yok.Böyle yapılırsa Nakit para döner.Ben şimdi çok rahatım bu husuta birşeyi beğendiğimde nakit alıyorum.Kafam rahat uyuyorum. O kadar çok kredi kartı verdiler ki millet ekmeği bile kartla alıyor.Sonra maaş gidiyor taksitlere yine borçlusun her ay.Neydi o kısır döngü.Freddinin kabusları gibiydi.Param yoksa aç kalırım; varsa bey gibi yerim.Sanki kartlarda ki paralar benim mi?Şimdi o kadar huzurluyum ki onca borcum var.Bu doğru.Ama en azından aç kalsamda ödüyorum ve yenileri olmadığı için ister istemez azalıyor.Şimdi ne zaman kredi kartlarını kullanan insanları görsem Allah yardımcınız olsun; sizler daha benim yaşadıklarımı yaşamadınız diyorum.Çünkü maalesef biliyorum ki yaşayacaklar.
  Sn Rahmi Bey siz de bu bilinçlenme hususunda destek olursanız şahsım ve tüm mağdurlar adına mutlu olurum.Daha fazla milletim zarar görmesin ve de arkasında yetimler öksüzler bırakıp intihar etmesin.Aile içi şiddetler bile genellikle bu mevzularla yakından alakalı diye düşünüyorum.

 12. melek Says:

  Rahmi Bey merhaba, ben babamın çektiği bir krediye kefil oldum. babam terk etti bizi kredi üzerime kaldı. tabi banka beni sürekli sıkıştırıyor, maaşıma haciz geldi, eve hacize gelecez diyorlar. üzerime tapulu bir ev var. annem oturuyor ben evliyim başka adreste yaşıyorum. sorum şu banka evi satabilir mi? duyduğuma göre borçlunun tek evi varsa ve o ev aile evi ise satılamaz. ayrıca ev üzerinde ayrıyetten ipotek var. ipotek avukatıda yine aile evi olduğu için satamaz mı? teşekkürler.

  • rahmiofluoglu Says:

   Evinizin haczedildiğini resmen öğrendiğinizden itibaren bir hafta içerisinde icra mahkemesinde dava açmalısınız..

 13. ergün zencir Says:

  Merhabalar rahmi bey öncelikler çalışmalrınızda kolaylıklar diler başarılarınızın devamını dilerim; ben bir konu hakkında bilgi almak istiyorum benim iki bankaya kredi kartı borcum var 2009 yılından beri o dönem ailelemle oturduğum eve tebligatlar geldi mal yeyanı vs yaptık fakat o tarihten sonra ben mutarlık ve karakoldan ikmetgahımı alıp başka bir adrese taşındım ancak araştırınca mernis adresim eski ev adresi gözüküyuo ama muhtarlık adresim farklı yani mernis adresinin oılduğu yerde değil şimdi annemin evine banka telefon edip hacize gelicez diyorlarmış bu benim bildiğim usulen imkansız çünkü muhtarlık kaydım yok ayrıca sadece mernis adresiyle tebligat yapılır diye biliyorum yanılıyormuyum ? herhengi bir yerde de sgk kaydım yok ne yapmamı tevsiye edersiniz ayrıca çek kanununun çıkmasındaki katkılarınızdan dolayı size minnettarı sağolun….saygılarımla ergün z.

 14. murat yılmaz Says:

  ARKADAŞLAR TBMM ADALET KOMİSYONUNU FAKS,MAİLTEL. YAGMURUNA TUTALIM YASANIN BİR AN ÖNCE ÇIKMASI İÇİN TŞK. LER ..

 15. Derya Says:

  Hocam eşimin tanıdığı bir avukat sigortalı bir işe girip çalıştığım takdirde ancak maaşımın bir kısmına haciz konabileceğini, ev haczine gelemeyeceklerini söylemiş. Böyle bir şey olabilir mi?

  • rahmiofluoglu Says:

   Doğrudur, maaşınızın bir kısmına haciz gelir, ev eşyalarının haczi yakında kalkacak

   • fatihmirza@hotmail.com Says:

    takibe yasa yürürlüğe girmeden düşen arkadaşlar,sevinmeyin, eski yasa hükümleri uygulanacak,dolabınız halınız makineleriniz yine haczedilecek

 16. murat yılmaz Says:

  ARKADAŞLAR TBMM ADALET KOMSİYONU telefonu 312-420 53 23 arayalım mail ve faks yagmuruna tutalım yasanın bir an önce çıkması için lütfen yoksa daha çok bekleriz

 17. Celal Toparlaklı Says:

  BUGÜN İTİBARİYLE 2004 DE YÜRÜRLÜĞE GİREN İCRA İFLAS YASASINDAN BU YANA 8 SENE GEÇTİ VE 8 SENEDE EVİNE HACİZ VEYA İŞYERİNE HACİZ GELECEK PSİKOLOJİK BASKI VE BOZUKLUĞUNU VE TRAVMASINI YAŞAYAN 300 KİŞİ İNTİHAR ETTİ.EN AZ 30.000 KİŞİ BU TRAVMALARA VE PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARA KARŞI TEDAVİ GÖRMEKTE VE BU TEDAVİ ÖMÜR BOYU BİTMEYECEK.EN AZ 300.000 KİŞİ HİÇBİR YARDIM ALMADAN AMA ÖLENE KADAR BU EZİKLİK İÇİNDE HAYATINI DEVAM ETTİREBİLME SAVAŞI VERİYOR VE EN AZ 1.000.000 KİŞİ AİLESİNDEN YA AYRI YAŞIYOR VEYA BOŞANMIŞ.

  2004 DEKİ YASAYI DA BU ÜLKENİN EVLATLARI YAPTI ANCAK DAHA ACEMİ İDİ.SONUÇLARININ BÖYLE OLABİLECEĞİNİ BELKİ DÜŞÜNEMEDİ AMA MADDELERE İYİ NİYETİYLE PEK LÜZUMLU SÖZCÜĞÜNÜ KOYDU.İŞTE BU SÖZCÜK BENİM CANIM ÜLKEMDE OKUMUŞ CAHİLLERCE BAŞKA TÜRLÜ YORUMLANDI.

  BUZDOLABININ YERİNE SANA TELDOLAP YETER DEDİLER.
  BULAŞIK MAKİNESİ YERİNE ELLERİN NE GÜNE DURUYOR DEDİLER.
  ÇAMAŞIR MAKİNESİ YERİNE AYAKLARINLA LEĞENDE BASTIR DAHA TEMİZ OLUR DEDİLER.
  TELEVİZYONUN YERİNE BİRBİRİNİZİ SEYREDİN VE ERKEN YATIN DENDİ.
  ÜTÜNÜN YERİNE YATAĞIN ALTINA KOYUN SABAHA ÜTÜLÜ ÇIKAR DENDİ.
  ENGELLİNİN ARABASINI ALDI YERİNDE OTURSUN DAHA RAHAT EDER DENDİ.
  ESNAFIMIN TORNA TEZGAHI ALINDI GİT BİR YERDE ÇALIŞ DENDİ.
  NALBURUN MALLARI ALINDI KALANLARI SAT ÖDEMENİ YAP YOKSA GİT DEVLETTE ÇALIŞ DENDİ.
  DENDİ,DENDİ,DENDİ.ANLATMAKLA BİTMEZ.

  BUNLAR GERÇEKTEN SÖYLENDİ VE KİMSE BUNLARA DUR DİYEMEDİ.ÇÜNKÜ YILLARCA KİMSE GÖRMEDİ.

  SONRA BAK BİZ BUNLARI İSTERSEN ALMAYALIM AMA BİZE 1’ E 3 OLAN BORCUNU ÖDEMEYİ TAAHHÜD ET BU EŞYALARI SENDE BIRAKIRIZ DENDİ.

  NE YAPSINKİ.KARŞISINDAKİ OKUMUŞ CAHİLLERE KANDI VE İMZALADI.HANİ DEVLETİ TEMSİL EDİYOR DİYE SANILIYOR YA.ZATEN ÖDEYEMİYORDU AMA BELKİ DEDİ.FAKAT GÜN GEÇİNCE SENİ KELEPÇELEYİP İÇERİ ATACAĞIZ DEDİLER VE ATTILAR.HANİ TAKİP EDİLİP YAKALANAN GEÇEK SUÇLULAR VARYA İŞTE ONLAR GİBİ.ARTIK İPLER KOPMUŞTU VE BUGÜNLERE GELİNDİ.

  YİNE YASA KOYUCULAR BİZ BU İŞİ DÜZELTELİM DEDİLER ÇÜNKÜ AİH.NA UYMUYOR VE AÇIK SEÇİK ADINI KOYMAZSAK OKUMUŞ CAHİLLER BUNU ANLAMIYOR DEDİLER.

  YASAYI AİH.NA UYGUN HALE GETİRDİLER AMA YASANIN İÇİNE BU SEFER O HAPSE ATILAN CANIM İNSANLARIMI UNUTTULAR.

  ŞİMDİ HEM TAAHHÜDÜ İHLAL DEN YATANLARI VE YATACAKLARI VE HEMDE DAHA FAZLA GÖZYAŞI,PSİKOLOJİK BASKI VE TRAVMAYA SEBEP OLMAMAK İÇİN YENİ İCRA İFLAS YASASINI HEMEN BUGÜN ÇIKARTILMASI İÇİN LÜTFEN AMA LÜTFEN GECİKMEDEN YASAYI ÇIKARTIN ARTIK.BU İNSANLAR GERÇEKTEN BUNU HAKKETMİYORLAR.NASIL BİR YÜREK TAŞIDIKLARINI BİR BİLSENİZ.NASIL ONURLU OLDUKLARINI GÖRSENİZ.ARTIK TOP SİZDE BU YASA EKSİKSİZ OLARAK YARIN ÇIKMALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM.SEVGİLİ MİLLETVEKİLLERİ.

  PEKİ YA SİZ.

  CELAL TOPARLAKLI

 18. feraye atayol Says:

  Merhaba,
  Haziran ayında çalıştığım şirketten ayrılıp kendi işimi kurdum. Kurduğum şirket eski işyerimle temelde aynı sektöre yönelik. Fakat çalıştığım şirkette iletişim içerisinde olduğum hiçbir firma ile iletişim içerisinde iş yapmıyorum şuanda. çalıştığım şirket işe girerken bana imzalattığı sözleşmedeki ‘rakip firma olarak şirket kurarsa 50bin dolar tazminat öder’ maddesine dayanarak ilamsız icra takibi başlattı. tebligatın tarafıma ulaşmasından 3 iş günü + 2 haftasonu günü + 3.5 resmi tatil günü + 1.5 iş günü + 2 haftasonu günü ardından pazartesi günü itirazımı ilettim. fakat ilgili tebligat bana iletildiği günün üzerinden 7 gün geçince icraya düşmüş(resmi tatil günü). şuanda icra edilmek üzre evime ve işyerime geliyorlar, şahsi hesaplarıma bloke koydular ve beni arayıp 3 ay hapis yatacağımı çıktıktan sonra da talep edilen miktarı ve cezayı ödemem gerektiğini söylüyorlar. ne yapacağımı bilmez haldeyim. en azından bir fikir verebilir misiniz? karşı dava açmak için para toparlamaya çalışıyorum ama bu süreçte nelerle karşılaşacağım? 3 yaşında oğlum ile yalnız yaşıyorum, eşimden boşandım geçen sene.
  yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.

  • rahmiofluoglu Says:

   Süre hesaplanman yanlış..Tatil iş günü ne onlar öyle?… 3 hapis neden yatacaksın? Alacak borç hesaplarında hapis mi var mış? Doğru cevabı dozyanı görünce verebilirim..Karşı dava için dava harcı gerekli, icrayı durdurmak içinse yüzde yüzden fazla bir teminat..

   • feraye atayol Says:

    karşı tarafın avukatı beni arayıp mal beyanında bulunmazsam yada teminat göstermezsem beni hapse attıracağını söyledi. genel olarak aldığım bilgilere göre mal beyanında bulunmamaktan dolayı hapis yatma kalktı. ayrıca talep edilen miktara denk gelen malvarlığım yok. işe girerken bana imzalattırılan sözleşmenin de rekabet kanununa aykırı olduğunu söyledi birkaç avukat. çünkü bir yönetici vasfıyla değil asgari ücret üzerinden sigortalı bir çalışan olarak alındım işe. gün hesaplamasını şu nedenle yazdım haftasonu yada resmi tatil günlerinde borca itiraz etme şansım var mıydı? ben resmi tatilin bitmesini beklemiştim. Diyelim bir şekilde karşı dava harcını ayarladım ve davayı açtım; açtığım davayı göstererek haczi ‘dondura’bilir miyim? sonuçta biraz süre alacak dava ve bu süreçte benim çalışıp para kazanmam gerekiyor oğlum için. Bu davayı kazanacağımdan ve de üstüne %40 oranında tazminat alacağımdan umutluyum çünkü iddia ettikleri borç hiçbir kanuna yada maddeye uymuyor. hatta şuanda çalışmakta olduğum tüm şirketler, ‘biz onlarla hiç çalışmadık, istersen bu konuda ifade de verebiliriz’ diyorlar.

   • rahmiofluoglu Says:

    İtirazın son günü tatile geliyorsa ilk iş günüdür itirazın son günü.. Aradaki tatiller süreden düşmez..Mal beyanında bulunursun ceza kalkar..

 19. ahmet Says:

  sayın hocam 3.yargı paketi meclıs gundemıne ne zaman girecek başbakanlığa gönderildiği söyleniyor ama bilginiz varmı cok tşk ederim hocam

 20. selim Says:

  sayın Rahmi bey 2009 yılından itibaren hakkımda açılmış 11 adet icra dosyası var.Hiç bir tebligat imzalayıp almadım.Mal beyanında bulunmadım.Tebligatlar muhtemelen eski ikametgah adresime yapılmış.e-devlet üzerinden açılan dosyaları görebiliyorum.Fakat mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tayzik kararı alıp almadığımı bilmiyorum.Böyle bir karar varsa e-devlet üzerinde (açılan icra dosyalarında görülürmü)

 21. naz Says:

  rahmi bey 3. yargı paketi bu hafta görüşülecek demiştiniz.kesinmi yani henüz tam bilgi verilmiyor.

 22. murat yılmaz Says:

  ARKADAŞLAR TBMM ADALET KOMSİYONU telefonu 312-420 53 23 arayalım mail ve faks yagmuruna tutalım yasanın bir an önce çıkması için lütfen

 23. Celal Toparlaklı Says:

  CANIM DOSTLARIM.

  EVLER DEN BUZDOLABINI,ÇAMAŞIR MAKİNASINI,BULAŞIK MAKİNASINI,TELEVİZYONU,DİKİŞ MAKİNASINI,ÜTÜYÜ,KOLTUKLARI,SEDİRİ,MASAYI,BİLGİSAYARI VE BUNA BENZER EVDEKİ ORTAK KULLANIM EŞYALARINI HACZEDEN , AYRICA EKMEK PARASINI KAZANMAYA ÇALIŞAN ESNAFIN BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞTIĞI TEZGAHLARINI VE EDEVATINI HACZEDEN,ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN ALET VE EDEVATINI HATTA SANDALYESİNİ HATTA KEDİSİNİ,KÖPEĞİNİ HACZEDEN VE GECİKMELİ OLARAK TAAHHÜD ETTİĞİ BORCU MALİ SIKINTILARI YÜZÜNDEN GECİKTİREN VE ÖDEYEMEYEN İNSANLARI İÇERİYE ELLERİ KELEPÇELİ OLARAK YAKALATIP HAPSETTİREN ZİHNİYETTEN VE BU OLUMSUZLUKLARA HİZMET VERENLERDEN NE ÜLKEME NEDE DÜNYAYA HAYIR GELMEZ.

  BU YASALARI SAVUNANLAR İLE ZATEN OTURUP KONUŞMANINDA BİR ANLAMI YOKTUR.ÇÜNKÜ ONLAR AT GÖZLÜĞÜ İLE DÜNYAYA BAKMAKTADIRLAR.BUNLARDAN BAZILARI ZAMAN İÇİNDE HALKA İNİP BELKİDE KENDİSİNİ SEÇTİRMEK İÇİN ŞİRİN GÖRÜNÜP OY İSTEYECEKLERDİR.NE YAZIK O ZAMAN O KİŞİLERİN GEÇMİŞİNİ GÖRMEYENLERE.

  TBMM.NE DÜŞEN BU YASALARIN ACİLEN HEMEN DAHA FAZLA İNSANI PSİKOLOJİK SIKINTILARA VE TRAVMALARA SEVKETMEDEN VE HATTA İNTİHAR EDENLERİ ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEK KARDIR DÜŞÜNCESİ İLE ÖNLEMEK İÇİN İLGİLİ YASALARI HEMEN YARIN ÇIKARTMALARIDIR.

  ZORMU.HAYIR HİÇDE DEĞİL.BU MECLİS BİR GECEDE NE YASALAR ÇIKARTDI.İNSANLARIN İNTİHARINI ÖNLEYECEK YASAYIMI ÇIKARTAMIYACAK.

  GELİN BU SORUYU MECLİSDEKİ VEKİLLERİMİZE SORALIM.CEVABINI EN GÜZEL ONLAR VERİRLER.

  SEVGİLERİMLE.

  CELAL TOPARLAKLI.

 24. Polat Özcan Says:

  mrbalr rahmiofluoglu cıkan yasada arabalara haciz işlemi yapılırmı yoksa aynı eskisi gibi devam edermi bilgilendiriseniz sevininirim şimdiden tş ederim hocam a.e.o

 25. Polat Özcan Says:

  mrbalr hocam cıkan yasada arabalara haciz işlemi yapılırmı yoksa aynı eskisi gibi devam edermi bilgilendiriseniz sevininirim şimdiden tş ederim hocam a.e.o

 26. vedat Says:

  sayın hocam ev haczi konusu mecliste ne zaman gündeme gelecek bir arkadas yazmıs başbanlığa gönderildi diye sonucunu merakla bekliyoruz bilginiz varsa paylasırsanız bizi mutlu edersiniz ilginize cok teşekkür ediyorum.

 27. yasemin Says:

  rahmi bey benim eşim belgede sahtecilikten 2 yıl 1ay ceza aldı ama iyi hali göz önünde bulundurularak 17 aya düşürüldü şuan ceza evinde 1.5 ay oldu 3. yargı paketi onaylanırsa eşimde yararlanabilirmi lütfen bir cevap yazın ayrıca 3.yargı paketi nezaman açıklancak

 28. şehnaz Says:

  sayın hocam saygılarımla..kocamın kart borcundan dolayı haciz işlemlerine başlatılmış.gelen ihtarnamede kocamın isim soyadı ve altta da eski eşinin isim soyadı vardı kefil olarak.bu durumda kocamdan borcunu alamazlarsa eski eşinede mi gidecekler?yok illaki benim evime mi gelip rahatsızlık verecekler?nedir bu tablodaki sonuç hocam *sağolun bizlere verdiğiniz cevaplarınız ve tahammülleriniz için..

  • rahmiofluoglu Says:

   Aynı evde oturuyorsunuz, evinize gelebilirler..

   • Derya Says:

    Sayın hocam müsaadenizle benimde bir sorum olacak. Kredi borcum nedeniyle daha önce çıkarıldığım iş yerime tebligat gitti. Adreste olmadığım anlaşılınca Mernis sisteminden ev adresimi çıkarıp yeni tebligatı oraya gönderdiler. Bu arada geçen hafta itibariyle babamla konuşarak haciz gelecekse babamın evine gelsin diye ikametgah kaydımı babamın adresine aldırdım. Yani eşim ve çocuğum eski ikametgahımda ben ise babamın ikametgahında görünüyorum. Ancak bugün postacı eşimin bulunduğu ikametgah adresine haber kağıdı bırakarak tebligatı muhtara bırakmış ve adres mernisten çıkarıldığı için geri iade edilemeyeceğini söylemiş. Bu durumda ne yapmam gerekiyor. HAciz eşimin bulunduğu ikametgahamı gider yoksa benim bulunduğuma mı? Hacizden önce Mernis sistemine yeniden bakıp geçerli adresime mi giderler? Eşimin bulunduğu adreste haciz yapılabilir mi? Allah rızası için acil cevap verin. Dayanacak psikolojim kalmadı. Saygılarımla..

   • rahmiofluoglu Says:

    Boşanma veya ayrılma kararı yoksa eşler birlikte oturuyor kabul edilir..Eşinizin bulunduğu adrese gitseler size ait bir yığın belge olacak orda, haciz yaparlar..

 29. SaLTaNaT Says:

  sayın:ofluoğlu çeklerden dolayı aranmam vardı kalktımı kalkmadımı bilmiyorum dün müşteki olarak bi mahkemem vardı mahkememe ifade vermeye gittim gitmişkende adli sicil kağıdı aldım.adli sicil kayıdımda bi sıkıntı olmadığı yazıyor’da kafamda bi soru işareti var adli sicil kaydıyla gbt arasında bi fark varmı yani istanbul dışına çıkacağım bazıları aranmalar henüz düşümler vs bişeyler söylüyor adli sicil kağıdımda sıkıntı olmadığı gibi gbt dede aynı şekilde çıkarmı şimdiden teşekkür ederim

 30. sevgi Says:

  hocam eşimin borcundan dolayı senette imza atmıştım şimdi ailemle kalıyorum ama eşimden ayrılmadım benim adıma icra açılmış ailemin evine geldi mahkeme kağıdı almamışlar benim evim var kira sözleşmeside var hacize geldikleri zaman misafirim kira sözleşmesini gösterip oraya gönderebilirmiyim yoksa ikemetgehmı almalıyım

 31. kemal Says:

  HOCAM BU ÇIKACAK YASA GERİYE DÖNÜK OLAN HACİZLERİ KAPSIYACAKMI?

 32. angle Says:

  Sevgili dostlar;
  Bu sabah 3. yargı paketinin başbakanlığa gönderildiği açıklandı.Dayanalım az kaldı.Paket yasalaşacak.Mail trafiği yaratmaya devam.Ben heryere mail atıyorum.Sizde mail atmaya devam edin.Artık kimse bizi çocuk gibi azarlayıp; dalga geçemeyecek. 1. derece yakınlarımız anne ve babalarımızı hiç suçları olmadığı halde rahatsız edip zor durumda bırakarak psikolojisini bozamayacak.Tek suçları bizleri dünyaya getirmek olan anne ve babalarımız tüm yaşanan olayların üzerine bir de evdeki eşyalarından olmayacaklar.Bir yerlerde okudum bazıları evde ki perdeleri bile alıyormuş.Hatta yanlış hatırlamıyorsamAntalya’da da bir evcil hayvan da haczedilmişti de Ankara müdahale etmişti.
  Sn.Rahmi Hocam geçen gün bana cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim size.

 33. brave Says:

  Hocam hayırlı akşamlar.Sizi sorularımızla yorduğum için tekrar özür dilerim.Ticari borçlarımdan dolayı şimdilik yasalaşmadığından dolayı ev eşyalarına haciz karaları devam ediyor peki eşimin üzerine kayıtlı olan ve hatta onun kredisi ile alınmış ve kredisini kendisinin ödemeye devam ettiği aracına haciz getirebilirlermi bu konuda bilgilerinize ihtiyacım var teşekkür ederim.Saygılar

 34. kerem Says:

  Rahmi bey öncelikle size çok teşekkür ediyorum bizleri aydınlattığınız için. elektrik kaçakçılığı hırsızlıktan çıkıyor bu yasayla bu durumda elektrik kaçakçılığından hırsızlık sabıkası olanların sicil durumu değişcekmi? ne olcak bu durumda ? tekrar teşekkürler kolay gelsin .

 35. angle Says:

  Arkadaşlar alt komisyonu sürekli mail; telefon ve fax yağmuruna tutalım lütfen.Bu yasanın çıkması borç içinde yüzen herkesi yakından ilgilendiriyor.Geçtiğimiz hafta 7 kişi bu sebeple intihar ederek hayatına son vermiş bulunmakta.Ayrıca bence kredi ve kartların takibe düşmesi hususunda yaşanan aşırı faize de yasa ile bir çözüm getirilmeliydi.Peynir ekmek gibi dağıtılan kredi kartı ve krediler yüzünden bilinçsiz borçlanan herkes için ödemelerde kolaylık gerekiyor.Bugün evine bin tl maaş ile gelir sağlayan insanımızın büyük bir kısmının en az 700 tl ev kirası ödediğini ve de kalan parayla geçinmeye çalıştığını unutmamak gerek.Bu durumda gelir-gider hesabı yapmadan kredi kartı dağıtan bankalar için avukat arkadaşlara sormak istiyorum çok mu masumlar.Bence %50 den fazla oranda 1500 TL maaş ile geçinen bir kişiye 10.000 TL kefilsiz kredi imkanı sağlarken yanında da en az 2000 TL limitli kartlar dağıtırken onlarda düşünmeliydiler.Bu hususta o kadar doluyum ki televizyonlara çıkıp geçen gün CHP milletvekilinin kırmış olduğu konuşma rekorunu bu hususta bende kırabilirim.Bu konuya haberciler bile duyarsız kaldı sanki.Eğer haber yaparlarsa yasa daha erken çıkar.Habercilerden de yardım bekliyoruz….

 36. özü Says:

  rahmi hocam gerçekten sizi kutluyrm.üşenmeden biz beyinsizlere yardımcı oluyrsunuz.yazarkende utanıyrm açıkçası

  • askin Says:

   Evet, bu doğrultuda Rahmi Bey’ in size de cevap vereceğine kesin gözle bakıyorum.

  • Atilla Says:

   terbiyeli ol lütfen. kimseye bilgi istiyor diye bu sekilde hakaret edemezsiniz. basak bir sorununuz varsa ..bir psikologla görüsmenizi tavsiye ederim.bu tavriniz ile kendinizi kime ispatlama derdindesiniz..bu postayi yazarak utanmaniz gerekir. hocadan hemen özür dileyin!!!

 37. Atilla Says:

  hocam ben yurtdisindayim adima yaplan ödeme tebligatlarindan dolayi hacizler var. esim benim adima avukat tutabiliyor. bu avukat ile noter gitse mal ayriligi rejimine gecisimiz olanakli mi? ya da mal ayriligi rejimine gecisnasil olacak-Cok tesekkur ederim

  • rahmiofluoglu Says:

   Mal rejimleri sözleşme ile olur..Eşinizin bunu vekaletle yapması mümkün değil..Kendi kendisi ile sözleşme yapmaz..Bir başka vekil tayin ederek ağağıdaki gibi bir sözleşme yapmalısınız..
   MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ
   Eşler birlikte söz alarak …/…/…. tarihinde evlendik. Aramızda mal ayrılığı rejimini kabul ettik:
   1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.
   2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.
   3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.
   4- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payına ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine vermesini isteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler. …/…/…
   Ad Soyad Ad Soyad
   İmza İmza

 38. angle Says:

  Arkadaşlar;
  şimdi aradım Ankara’yı.Komisyon bugün paketi görüşüyor.İnşallah en kısa zamanda çıkacak.Dün bana telefonda sana 2 gün süre bile yok diyen sevgili avukatın neden bu kadar heyecanlı olduğunu paketle ilgili gelişmeleri duyunca öğrendim.Gelsin alsın alacağı eşyalarımın değeri 2 bin tl bile değil.Bu problem geçen yıl yaptığım maddi hasarlı bir trafik kazası ile ilgili.Zincirleme trafik kazasında en arkada olduğum için yüzde 50 kusurlu bulundum.Ama ne olursa olsun trafik sigortası kapsamında bir durumdu.Axa sigorta banada ilamsız ödeme emri göndermiş.Ödeme emri her zaman yapıldığı gibi muhtara bırakılmış.Binanın dış kapısına yapıştırdıkları kağıt da kaybolmuş olacak ki görmedim.Sonra karşı komuşumuz biri geçen bir kağıt yapıştırdı kapıya deyince muhtara sorduk ve ödeme emrini almış olduk.Sonra da itiraz ettim ama axa sigortanın avukatı Sn Mehmet Murat EYİ bana ödemek zorunda olduğumu geç itiraz ettiğimi 2 gün içinde geleceğini.Ancak 2 taksit yapabileceğini.Yapabileceği birşey olmadığını söyledi.Bende bana süre verin araştıracağım ayrıca ödeyebilecek durumda değilim.Herşeyimi kaybettim.Şu anda elimde borçlarım ve 700 tl maaşım var dedim.Bu parayla yaşanır mı? dedi.Yani yalan söylediğimi düşündü.(Galiba avukat beye göre bu maaşla yaşayabildiğim için Guines rekorlara başvurmalıyım)Sonra Hür sigortayı aradım.Netice de ya biz ya da onlar ödeyecek bu parayı dedi.Şu anda biz onlara dava açtık dedi.Şimdi soruyorum buradan herkese.Avukat Bey zaten tahsil edeceği 10.ooo TL tutarında ki meblağ için ödeyemeyeceğim açıkça ortada olan bu miktar için evimden 2000 tl lik eşyayı kaldırsa ne elde edecek?Dün akşam sayesinde tansiyonum 16 ya kadar yükseldi ellerim uyuştu.Kalp krizi geçirseydim ya da cinnet geçirip kendime birşey yapsaydım hukuku bir tarafa bırakalım vicdanen ne yapacaktı.Borçlu olsam sonuna kadar alsın hiçbirşey söyleyemem.Haklıdır derim ya da uzlaşmaya çalışırım.Ama borcu ödeyecek sigorta şirketi zaten.
  Sayın Rahmi hocam başıma son 2 yıldır gelen bunca olaydan sonra; katsayının kalkmasının avantajıyla tekrar üniversite sınavına girip avukat olacağım.Siz benim bu hususta idolüm oldunuz.
  Sizden istirhamım bana bu durumda yapabileceğim birşey olup olmadığı hususunda yardımcı olabilir miysiniz? Hacize 2 gün içinde gelirim diyor icra memurunu alıp bu doğru mu? Yoksa bu bir süreç alır mı?Menfi tespit davası açsam işe yarar mı ve bu davayı açmak için sürem ne kadar? Teşekkür ederim. Saygılar

 39. bünyas Says:

  rahmibey pazartesi günü sorularımı göndermiştim değerlendirmeye alınıyor denildi.ama hala ses yok.yanlış bişeylermi yazdım anlamadım.vergi mahkemem varve olaki kaybedersem eşimin üstündeki araca haciz gelirmi?aramızda eşimle mal paylaşımı falan yok.şimdiden teşekkürler.

 40. saltanat Says:

  sn rahmi bey bana 4060tan böyle bi mesaj geldi açıklamasını bilen varsa lütfen yardımcı olurmu BAKIRKÖY 10 İCRA DAİRESİNİN 2011/3518 NOLU DOSYASINDA BORÇLU VE MUFLİS ÖZCAN CUKURLU YA GÖNDERİLEN TEPLİGAT 24/02/2012 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLDİ diye yazıyor açıklamasını bilen varsa yardımcı olurmu özcan çukurlu ben değilim yalnız benim arkadaşım olur

 41. murat yılmaz Says:

  rahmi bey size bişey danışcam,2010 yılından telefon ve kredi kartı borçlarım vardı ödeyemedim yasa çıkınca benide kapsarmı eve haciz gelirmi gelse bile ne alabilir tşk. ler iliginiz için

  • rahmiofluoglu Says:

   Yasadan sonra yapılacak hacizleri kapsar..

   • Zeynel Says:

    Sevgili Rahmi bey;
    3.yargı paketinin onayından sonra haciz işlemi yapılamayacağını veya bir başka deyişle kısmen yapılabileceğini anlıyoruz (kıymetli evrak, süs eşyası, antika, altın, para veya aynı eşyanının birden fazlasını…) Benim icra dosyam 2004 den beri devam eden ancak beni bulamadıkları için de haciz yapamadıkları bir dosya. Sorum şu; haciz işlemi yapılmaması için icra dosyasının tarihinin bir önemi var mı? Yoksadan yasadan sonra icralık olanlar için midir bu yasa. Ancak benim anladığım kadarıyla benim evimim bulsalar bile bana da yeni yasa uyarınca haciz işlemini yapamayacakları şeklindedir.

    Değerli Hocam ; inanın korkudan evde oturamıyorum , gözüm hep kapıda gelen gidene bakmaktan bittim artık. Cevap vermeyi uygun görürseniz çok sevinirim.

    Saygılarımla

    Zeynel Tarhan

 42. murat yılmaz Says:

  arkadaşlar alt komisyonu aradım bugün çıkması 1 aydan fazla sürer diyo bayan arkadaş mail faks telefonlarla hızlandıralım bence yasanın bir an önce çıkması için

 43. murat yılmaz Says:

  ARKADAŞLAR TBMM ADALET KOMSİYONU telefonu 312-420 53 23 arayalım yasanın bir an önce çıkması için lütfen

 44. murat yılmaz Says:

  slm arkadaşlar adalet alt komisyonunu arayalım veya faks mail yagmuruna tutalım yasa bir an önce çıksın,yoksa çok bekleriz çıkması için tşk. ler

 45. dogan Says:

  selam arkadaşlar ben 2008 den berli icra ile ugrasırım gitdiler geldiler gitdiler geldiler iflaz etmiştim hiç bir seyim kalmamıştı hiç bir eşya göturmedıler ama evde satıs yaptılar alıcıda saten cıkmıyor artık duyarlı ınsanlarımız aglayanın malı gulene fayda etmeyecegni biliyorlar aradan dort yıl gecdı ve yuze yaratanım imkanlar verdi su an durumum duzeldi ve durst davranarak odemelere basladım tabiki bankalarda faizleri siliyorlar dosyanın eskıdıgı için aynı durumda olan arkadaslar varsa bankalarla anlassın faizleri komile siliyorlar saygo
  ılarımla

 46. Ayhan Aktaş Says:

  sayın değerli avukatımız rahmi bey türkiyenin birde kefillik sorunu var kefillik yüzünden baba oğulu kardeş kardeşe arkadaş arkadaşa vs.kefil olmuşlar sahtekar asıl borçlular ben battım diye işin kolayını bularak kenara çekilmişler ve birde emeklinin maaşına haczin konulmamasından ötürü de insanlık yapan borçlar kefilerin üzerine yıkılmıştır.bu konuyu da günde me getirerek kefillerin durumuna da bir çözüm yok mu kefillikten kurtulmanın çaresi var mı kefillerde çok aciz duruma düşmüşlerdir.bende kefil mağdurum ve en az on kişi benim çevremde biliyorum.yardımcı olursanız kanayan bir yaraya merhem olacaksınız.saygılarımla.

 47. şükran Says:

  sonsuz saygılarımla rahmi bey….yol gösterdiğiniz için ayrıca teşekkürler!sayenizde,notere başvurarak,mal ayrılığı rejimine geçtik..borçlar kocamın…ev eşyaları benim üstüme…bu durumda haciz gelirse ev eşyalarımı götüremeyecekler değilmi?saygılarımlaaa..allah sizden razı olsun ..

 48. murat yılmaz Says:

  rahmi bey ilginizi görüyorum allah sizden razı olsun şu yasa inş. bir an önce çıkar herkes rahatlar

 49. murat yılmaz Says:

  slm arkadaşlar az önce adalet komisyonunu aradım 7 mart çarşamba günü görüşülcek dedi bayan arkadaş herkesin aramasını tavsiye ederim bir an önce çıksın diye tşk. ler

  • ceyhun Says:

   evet bende aradım 7 MART Çarşamba saat 10: 30 da alt komisonda görüşülecek bitmezse görüşmeler perşembe günü devam edecek…

 50. 1966_1966 Says:

  RAHMİ slmlar bn yüksel eşimim adına bir alışveriş mağazasından eşya aldık devamlı alış veriş yptığım mağaza işlerim biraz bozuldu ödeyemedim tebligat geldi hacze gelicez dediler gelmediler telefon üstüne telefon bıktırdılar en son yine aradılar eşim için dolandırıcılık davası açıcaklarını söyll
  ediler bnim sizden istediğim adresim sabit dolandırıcılık davası açılırmı bize tlofonla ulaşıyolar blki 10 adet aynı dosyadan tebligat geldi kaçmıyoruzda cevplarsanız sevinirim saygılarımla

 51. ahmet Says:

  rahmi bey alt komisyondaki tasarıyı inceledim.geçici 26. maddenin 10. maddesinde şöyle diyor;GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. .ben bundan şu sonucu çıkarttım.kanun yasalaşmadan önce açılan dosyalar için ev eşyası haczi yapabilecekler.Benmi yanlış yorumluyorum?Yanlışsa doğrusu nedir?Bizi aydınlatırsanız çok memnun olurum.Teşekkürler

  • rahmiofluoglu Says:

   Doğrudur ama haciz işlemi yasadan sonra yapılacaksa yeni düzenleme geçerlidir.

   • mehmet Says:

    yasadan önce (2007) icra dosyası açılmış ama şuana kadar tebliğ ve icra yapılmamış dosyaları kapsarmı peki .2007 de acılan davalar için yasadan sonra evden eşyaları alırlarmı.

 52. ceyhun Says:

  Sayın Hocam
  3. yargı paketinin çıkması halinde ev haczinin kalkması, kanunun yayımından önceki takipleride kapsayacak mı?
  Saygılarımla

  • rahmiofluoglu Says:

   Takip ile haczi karıştırıyoruz ..Takip eski olabilir, haciz yasa değişikliğinden sonra uygulanabilir..yasadan sonra uygulanacak bütün hacizlere yeni yasa uygulanır..

   • ceyhun Says:

    teşekkür ederim hocam

   • halil Says:

    bunu hacze gelenlere savunurken nasıl bir strateji uygulamalıyız.çünkü haciz memurları ile birlik olan katipler alakasız yerlere bile (akraba eş dost – kişiye ait olan borç için şirkete gibi.)açın ihtihkak dava sı deyip haciz yapıyorlar.
    yasayı uygulamayan katip ve icra memurunu yaptırım nedir.

 53. Kamer Says:

  Rahmi bey sitenizi elimden geldigince takip ediyorum su an maaleef cogu insan gibi biz de zor drumdayiz. Esimde bende issiziz esimin 1 sene evvelalmis oldugu bir tuketici kredisi vardi ikimizde issiz kalinca odeyemez duruma dustuk banka ilamsiz takiplerde odeme emri gonderdi bunun uzerine esimle birlikte bankanin avukatina giderek anlasma yoluna gittik ocak ve subatta 2500er lira odeyin dedi protokol imzalamadik sadece sozel olarak anlasdik borc harc ocakta 2500 tl odedik subat ayini odeyemedik avukatta hacize gelecegiz dedi. Aldigimiz kredi 15000 tl evimde beyaz esya haricinde degerli birseyim yok hacize ne zaman gelirler? Ve esimde bende issiz oldugumuzdan oturu zaten su anda da odeyebilecek durumda degiliz hacizden sonrasi ne olur?

 54. ahmet Says:

  İcra Kanunu ile ilgili taslaktaki değişiklikleri okursan bu değişikliklerin taslak yasalaşıp yürürlüğe girdikten sonra açılacak takipler için uygulanacağını göreceksin.

  Bu değişikliklerden önce açılmış icra takiplerinde yeni hükümler dikkate alınmayacak. yani eski icra dosyaları eski düzen devam edecek, hacizler filan da kalkmayacak.

  Bu bir avukatın bey ‘in düşüncesi acaba doğrumu?

  • rahmiofluoglu Says:

   Bence kısmen doğru kismen yanlış.. Söz konusu olan hacizdir, takip yeni eski farketmez bütün kanundan sonra uygulanacak hacizlere için yeni kanun geçerli olur..

  • bahadır koçan Says:

   Bu Ahmet kim bilmiyorum ama bildiğim şey bir şey bilmediği ve amacı ortalığı karıştırmak olduğu.Şayet bu kanun çıkarsa takip başlamış ama ev eşyası haczi gerçekleşmemiş dosyaları da kapsayacak. Ancak haciz işlemi uygulanmış ve muhafaza altına alınmış eşyalar için yapılacak bir şey yok. Tabii görüşmelerde farklı bir madde eklenmez ise. Ahmet denilen kişinin yazdığı gibi önemsiz işe yaramayacak bir yasa gibi göstermenin bir alemi yok. Bu yazı biraz ideolojik yazıya benziyor.

   • ahmet Says:

    Sayın bahadır ; ben kim miyim ben iflas etmiş biri olarak onlarca haciz dosya ile defalarca ev eşyamın kaldırılmasına bire bir yaşadım.Borcumu
    çoğunu ödedim ama hala eski icra takip dosyalarım var .şu an ödeme gücüm yok yavaş yavaş birikim yapıp borç ödeme yapıyorum. Her an bir avukat gelip eşyamı götürecek korkusu var. İdeolojik ve kafa karıştıracak bir şey yok. Sadece gelecek olan herkez farklı yorumluyor.

  • bahadır koçan Says:

   Ahmet kardeşim durumuna gerçekten üzüldüm. Sizi kırdı isem özür dilerim. Ama yazım şekliniz ve anlatımınız insanlarının moralini bozacak şekilde olması beni rahatsız etti. Tekrar size ve tüm borçlu kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Av. Rahmi bey Türkiye’nin Robin Hood’u olarak her zaman saygı ile anılacaktır.

 55. şükran Says:

  ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM SAYIN HOCAM !!!SAYGILARIMLA..

 56. şükran Says:

  sayın hocam,olağanüstü mal ayrılığı rejimine geçmek için notere mi başvurmalıyım ?hemen başlamak istiyorum işlemlere!? hocam sabrınız için!!! emeğiniz için!!! sonsuz teşekkürler..

 57. aysen Says:

  eşimin işleri kötüye gidince alacaklılar evimize hücum ettiler sanırım 10 tane eve icra geldi şu anda evimizde dogru dürüst eşya kalmadı çamaşırı elimle yıkıyorum. bulaşıgı elimle yıkıyorum evde 37 ekran bir tv var eskiciden 30 liraya aldık laptop var bunuda saklıyoruz biryere giderken. benim sormak istedigim bu yargı paketi kanunlaşınca , yediemin deposunda bekleyen eşyalarımızı borcumuzu ödemeden alabilecekmiyim. şimdiden teşekkür ederim saygılarımla

 58. şükran Says:

  rahmi bey iyi çalışmalar..saygılar..kocamın kredi kartları ve kredileri borçlarından dolayı ihtarnameler geldi..biz yeni evlendik.1 yıl bile olmadı evleneli..eşyaları herşeyi eski eşinde kalmış..bana gelirken 2 valiz giyimlerini getirdi sadece!ben 16 yıldır çalışıyorum devlet dairesinde.evdeki bütün eşyalar kendimin!ben çalışıp kazandımda aldım evimin eşyalarını.tek tek .alın terimle kazandım..yeni ve eski olmak üzere 2 tane tv ! var,2 tane! tv sehpası var mesela.. bazı eşyalarımın bana ait faturaları var.bazılarını yok.haciz gelir ve bu eşyalarımı götürebilecekmi?ev eşyalarımı götürmemeleri için ne yapmalıyım hocam?sabırlızlıkla cevabınızı bekliyorum hocam ..saygılarımla..iyi çalışmalar…

  • rahmiofluoglu Says:

   Umraım 3. Yargı Paketi değişikliğe uğramadan yasalaşır..Bu takdirde sorununuz kalmayacak..Bu durumda faturaları sunarsınız ama gene de haczederler..Mal ayrılığı rejimine geçin, size ait eşyaları notere tespit ettirin..

   • şükran Says:

    çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz değerli cevaplarınız için .çok sağolun ..notere mi başvurmalıyım,mal ayrımı yaptırmak için ?doğrumu anladım sizi hocam ?

 59. fatih Says:

  sayın rahmi bey bundan yaklaşık iki ay önce annemin evine gidip okuma yazması olmamasına rağmen eşyalarını yedi emin yapıp annemin üstüne imzalatmışlardır..bunun resmiyeti olurmu nasıl bi çözüm yapa biliriz bilgilendirirseniz sevinirim

  • rahmiofluoglu Says:

   Eşyaları haczetmişler, annenize yediemin olarak teslim etmişler..Anneniz yedieminlikten vazgeçebilir..Eğer annenize taahhüd imzalatmışlarsa buna karşı dava açabilirsiniz..

   • fatih Says:

    hocam ne imzalattığını bilmiyoruz nasıl öğrene biliriz…peki bu işten zarar göre bilirmi annem okuma yazması olmadığı belli noterde bile bunların kanıtı var noterde işi olduğu zaman iki şahitle yapılmış evraklarımızda var

   • rahmiofluoglu Says:

    Dosyaya bakınız veya avukat baksın..

   • fatih Says:

    hocam artı annemin türkçeside zayıfdır fazla bilmez önüne kağıtları koyup imzalatmışlar annem sigortadan gelindi sanmış çocuklar öyle söylemiş bilmeyen kişiler yani annemede oo fırsatta imzalatmışlar yoksa bukadar zaman beklemezdik dava açsak siz yardımcı olsanız nasıl olur hocam şimdiden tşkler

 60. bitsin artık Says:

  hocam mrb ben bir meslektaşınızın eşiyim evlenmeden evvel cahilik döneminde olan bir hatadan dolayı davalık olduk evlendikten sonra evime hacize geldiler eşyalarımı götürdüler ancak eşyalar faturalı ve eşimin ilk evliğindendi istihkak davası açtık kaybettik zaten eşyalarda gitmişti yeddi eminde çürüdü işin ilginçi karşı taraf avukatımın eşim olduğunu bildiği halde hacize gelmesi ve bilmiyordum demesi eşyanın tabiyatı ayrıkı ama ne yaparsın böyle adamlar da var

 61. orhan demir Says:

  rahmi bey sizi uzun süredir takip ediyom allah razı olsun 2007 yılında iflas ettim benim bir yakinim bana yardım mahiyetinde 100 bin dolar yardım etti ben bu arada o şahsa 95 bin dolarını ödedim 5 bin dolar borcum kaldı şimdi tutturdu 50 bin dolar faiz verecen diyor beni tehdit ediyor ben ne yapmalıyım

 62. fatih Says:

  rahmi bey bundan yaklaşık iki ay önce ikametgah etmediğim yani annemin ikametgah ettiği yere haciz memurları ve avukatlar tarafından gidiliyor. annemin okuma yazması olmamasına rağmen eşyaları yazıp yedi emin olarak imzalatmışlar bunun için ne yapmam gerekiyor

 63. erol yılmaz Says:

  hocam kolay gelsin.maaş hacizli.3 tanede taahhüt verdim.545 tl bir borç var.banka eve geleceğiz diyor.2 taksitle ödeyeyim diyorum.hakaret ediyor.evine geleceğim diyor.nuh diyor peygamber demiyor

 64. Levent Akçay Says:

  Rahmi bey merhabalar, yeni icra iflas yasasına göre mesela 2010 yılında açılmış bir icra takibinden dolayı borçlunun evindeki eşya muhafaza altına alınabilecek mi? Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.

  • rahmiofluoglu Says:

   EV HACİZLERİ İLE İLGİLİ YASA HENÜZ ÇIKMADI..DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞİRSE BUNDAN SONRAKİ HACİZLERDE GEÇERLİ OLACAK…İCRA TARİHİ ÖNEMLİ DEĞİL HACİZ TARİHİ ÖNEMLİ..TAKİP HANGİ YILDA OLURSA OLSUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRA YENİ YASA GEÇERLİ OACAK

 65. mağdur.. Says:

  rahmi bey merhaba bende çok zor durumdayım bi fikrinizi almak istiyorum. benim 6 adet kredi kartı borcumdan dolayı ayrı ayrı dosyalrım var. yalnız ben 1,5 yıl önce evlendiğim için ikemengahım hala annemin evinde gözüküyor bikaç kartımı taksite bağlatım ve kapatım diğerlerinide taksite bağlatım ama ödeyemedim hepsine yetişemiyorum çünkü birtanesinde taahüt veridm 2 taksitti tekini ödedim diğerini ödeyemedim. şimdi avukatlarda hacize geleceğiz diyorllar. annemin evinden eşya almaya hakları varmı soyadım değişti evlenmişim oraya gidip bişey alabilrlermi yada pat diye çilingirle açıp eve girebiliyolarmı sonuçta annemde o evden taşınmış ama ikemtgahını henüz almamş olabilr ? bi bilgi veriseniz sevinirim gerçekten zor durumdayım şimdiden teşekürler.

 66. bahadır koçan Says:

  Aşağıda size bir form da yorum yapan avukat zihniyetini yayınlıyorum. ALLAH bu gibilerin eline düşürmesin.
  Av.Monur
  Ayrıca ev eşyası hacizlerinden bir avukat olarak çok iyi sonuç alıyorum.Borçlunun durumu beni hiç ilgilendirmez.Zaten borçluların tamamı dolandırma kastıyla hareket ediyorlar.Dürüst insan ne yazık ki kalmadı memlekette dolayısıyla eşya haczi kaldırılmamalıdır.İbret olsun diye ,yaptırım gücü olarak zaten başka ne kaldı ki elimizde

 67. bahadır koçan Says:

  Arkadaşlar yorumları ibretle okuyorum. Sayın Rahmi bey sağ olsun elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Ben bunca yıllık gazeteciyim Rahmi bey gibi alacaklının olduğu kadar borçlunun ve ailesinin de hakkını gözeten avukat görmedim duymadım. ALLAH kendisinden razı olsun. Çok sormuşsunuz bende katkıda bulunayım dedim. Sayın Başbakan konu ile ilgili açıklama yaptıktan sonra icra daireleri evlerde haciz işlemini yavaşlatmaya başladılar. Bu yasanın aylar öncesinden çıkması bekleniyordu. Ancak ne avukatlar ne de icra müdürleri ihtimal vermiyordu. Ama Sayın Başbakan açıklama yapınca konunun ciddiyeti anlaşıldı.Her ne kadar icra memurları evde haciz işlemini yavaşlatsalar da avukatlar yasa çıkmadı diye ısrar edince mecburen uyguluyorlar. Yani yasa çıkana kadar her an gelebilirler.Yasa esas komisyondan alt komisyona gönderildiği için biraz uzayabilir. 2-3 ayı da bulabilir. ALLAH herkesin yardımcısı olsun.

 68. AHMET Says:

  Sayın Av.Rahmi Bey,
  Gönlünüzdeki tüm dilekleriniz kabul olur inşallah,biz dürüst borçluları birer suçlu görmediğiniz için hayatınızda mutluluk ,sağlıklı bir ömür dilerim.
  3.yargı reform paketi TBMM kabul edilirse ( iik dahil) eski haciz dosyaları kapsıyor mu? Bazı Avukatlar bu tasarının ancak yeni acılacak icra dosyalarına gecerli olacağını söylüyor . Doğrusu nedir?

  • rahmiofluoglu Says:

   Yeni yapilacak hacizleri kapsar, gecmise yurumez.

   • Vatandaş Says:

    Rahmi bey benim bu konuda kafam karıştı.
    Eve daha önce yapılmış olan hacizler değilde, henüz haciz yapılmamış ama açık olan icra dosyası var, bu yasa çıktıktan sonra bu icra dosyasına göre haciz eski kanunlara göremi yapılacak ? O zaman yasanın kimseye bir faydası yada yargı yükünü hafifletir bir etkisi kalmıyor ki ?

   • rahmiofluoglu Says:

    KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN SONRA YAPILACAK HACİZLER YENİ KANUNA GÖRE YAPILIR..ESKİ KANUNA GÖRE DEĞİL..

   • ceyhun Says:

    rahmi Bey 3.yargı paketi ne zaman çıkacak bilginiz var mı?

  • ceyhun Says:

   ARKADAŞLAR TBMM ADALET KOMSİYONU telefonu 312-420 53 23 arayalım yasanın bir an önce çıkması için…..

 69. angle Says:

  Sn Ofluoğlu;
  Öncelikle yanımızda olduğunuz ve sorularımızı kısa sürede cevapladığınız için teşekkür ederek söze başlamak isterim.Ben de kredi ve kredi kartı mağduruyum.Ancak hatanın büyüğü bu kredileri net gelir araştırması yapmadan zamanında sokaklarda stand kurup kredi kartı dağıtan bankalar da değil mi? Benim 4 adet kredi kartım ve 1 adet kredim icra da.İşsiz kaldım ve 6 ay dan fazla süre iş bulamadım.Şimdi 700 tl maaşla çalışıp 400 TL sadece kira ödüyorum.Hasta ve yaşlı bir annem var.Babam ben on iki yaşındayken öldü ve maaş vs kalmadı.Anlayacağınız hiçbir yan gelirim yok.Buna rağmen bu borçları taksite bağlatıp sıra ile ödemeye çalışıyorum.Garanti bankasına olan borcumun son iki taksiti.Ama hepsine birden yetişmem mümkün değil.Şimdi diğer banka avukatları beni hacizle uyarıyor.Benim evimden eşyamı almaları onlara ne fayda sağlayacak.Alt tarafı bir oturma grubum bir buzdolabım bir çamaşır makinam 12 sene önce almış olduğum bir bilgisayarım var.Alsalar ne olacak.Sadece şeker hastası olan 65 yaşındaki annemin üzülmesine sebep olacaklar.Böyle bir durumda mutlu mu olacaklar yoksa sorunları mı çözülecek. Kaçmadığım yer değiştirmediğim zor da olsa bu borçları ödemeye çalıştığım için mi suçluyum.Neden bankalar 10 bin tl kredileri ayda 100-200 tl gibi taksitlerle hala vermelerine rağmen bize neredeyse 2 katı faiz uygulayıp birde taksitleri küçült müyorlar? Avukat’ a durumumu anlatıyorum bana diyor ki tamam 4 taksit yapalım.Bu borçları ödememizi istemiyorlar mı?
  Şİmdi merakla 3. yargı paketinin geçmesini bekliyorum açıkçası.Ama ben o paket geçse de ödeme yapacağım.İnşallah en kısa sürede geçer.

 70. ahmet Says:

  icraya gelen memurlar veya güvenlik güçleri veya AVUKAT ,
  bir evin yatak odasına içeriye girebilir mi?

 71. süleyman Says:

  rahmi bey benim kredi kartı borçlrım yaklaşık 4 veya 5 sene öncesine ait geçen hafta bana bankalardan birinin borçlarını devrettigi bir avklık bürosundan bu ayın 17 sine kadar borcumu ödememi aksi taktirde hacize başlanacagını yazan bir mektup geldi..acaba haciz işlemlerine ne zaman başlarlar yani eve gelmeleri kaç günü bulur?? bir haftadır uyuyamıyorum.selamlar kolay gelsin

  • rahmiofluoglu Says:

   BİR AYDAN FAZLA..

   • mehmet Says:

    sayın rahmi bey 5 bınlık 1 çekım avukatlık olmuş 3 bın ödedım 2 bın kalmız sıkıntılardan dolayı ödyemedım daha önce markatım vardı satım vergi levhası başkaların adına 14 şubata hacız arabası adamın kapısana gelmış adam benı aradı avukatla kunuştum 2 gün içinde yanınıza orıyacam dedım tamam dedıler gıtıler 15 şubata 1 gün sonra tekar icra arabası adamın marketıne gelmış dün yanı adam ya dün geldınız markat benım ilede maları gütürecez demışler adam av saldırmış kavga gitmışler tekrae aradım av bu ne dedım bız işımızı yapyoruz ya dedım hangi kanuna dayanarak vergi levhası başasının adına banım borcumu ne hakla başkasında tahsil edyosunuz vesayre bı rezaletle karsıkarşıyayız ne yapcaz halımız ne olcak bu konuda bı yardımınıza ihtıyacımız var lütfrn bu konuda bılgisı olan yazsın

   • rahmiofluoglu Says:

    AVUKATI BAROYA ŞİKAYET EDİN..

 72. alican Says:

  ARKADAŞLAR GERÇEKTEN SORUNLARINIZI DİLE GETİRMEK BİR AN ÖNCE 3 YARGI PAKETİNİN MECLİSTEN ÇIKMASINI İSTİYORSANIZ KAN EMİCİ MAFYA GİBİ HAREKET EDEN BAZI AVUKATLARDAN KURTULMAK İSTİYORSANIZ BİZZAT KONUNUN MUHATABI BAKAN SADDULLAH ERGİNİ ARAYIN TELEFONLARINI KİLİTLEYİN 0312 419 46 69

  BİRDE KANUN NE ZAMAN MECLİSTEN GEÇECEK DİYE MERAKTA EDİYORSANIZ BİZZAT KENDİNİZ ÖĞRENİN DİYORUM KANUN VE TEKLİFLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAYIN SİZE SÖYLESİNLER 0312 418 67

  BU ARADA AV.RAHMİ BEYİNDE ÇABA VE GAYRETLERİNİ UNUTMAMAK LAZIM ONA SONSUZ TEŞEKÜRLERİMİ SUNARIM GERÇEKTEN BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDIR SAYIN RAHMİ BEY

  • ceyhun Says:

   kanun ve teklifler genel müdürlüğü nün numarasını eksik yazmışsın… numarayı verirsen arayalım hergün

  • ceyhun Says:

   3.yargı paketi alt komisyona sevk edildi 15.02.2012 tarihinde.Eğer mücadele etmezsek yasanın çıkması 2 ayı bulabilir, onun için adalet komisyonuna sürekli olarak telefon edelim, fax çekelim.
   Tel: 312- 420 53 23 Fx : 312 – 420 53 24

 73. şükran Says:

  sayın hocamiyiki varsınız.emeğinizden dolayı minnetarız size…hocam,yeni yasada KOBİ lerin iş görür halde olmasını sağlayan araç gereçlen haczedilemeyecek gibi bi ibare vardı…küçük dershane de buna tabi mi ki acaba?bi bilginiz varmı hocam?işyerindeki dersliklerdeki araçlar,masa,sandalyeler gitmesede borç kapatmak için çalışabilecek durumda olsak diye hayal etmekteyizde..saygılarımızla..

 74. alper Says:

  slm hocam 3 yıl önce ehliyet kursuna 350 tl borç kalmıştı ve şimdi tebligat gelmiş ne katar mderim şimdi ve ödemessem ne olur tşk ler

 75. Tuğrul Toprak Says:

  Merhaba Hocam
  Beni avukat bürosundan aradılar borcun var ödemezsen haciz gelecek dediler hesap numarası vercem oraya borcu ödemen lazım ama bana herhangi bir belge tebligat gelmedi sadece telefonda söylediler sonucu ne olur? Teşekkürler

  • rahmiofluoglu Says:

   Böyle 5-6 ay ararlar sonra ödeme emri gelir..belki daha sonra haciz..

   • Tuğrul Toprak Says:

    Teşşekkürler hocam ama ortada borcum olduğuna dair bir belge yok borcum varsa öderim zaten .Galiba yeni haciz yasasından dolayı bir an önce para koparmak istiyorlar.

 76. ilkan Says:

  saygıdeğer üstadım öncelikle bizlere yardımlarınızla yorumlarınızla çok emeğiniz geçti allah razı olsun hocam bir borcumdan dolayı tahhattütden cezaevinde kaldım sonra kefilleri dosyaya muafakat vermesi biraz nakit ödeme ile dışarı çıktım avukat bey işyerimden makinalarımmı almıştı şimdi geri vermiyor satişınıda istedi alıcı çıkmadı çok zor durumdayım bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz saygılarımla yanıtlarsanız çok memnun olurum..

 77. ufuk Says:

  sayın hocam devlet memuruyum maasımın 4/1inde bankalara olan borcum yuzunden icra kesintisi fakat sırada bekleyen 4 dosya daha var ev haczi olurmu yada ne olur????

 78. yeliz ERGÜN Says:

  Saygıdeğer avukat Rahmi bey Allah sizden razı olsun bizim gibi mağdurların haklarını savunuyorsunuz. Benim eşim benden habersiz işini kurtarmak için yüklü bir borcun içine girmiş benim haberim de yok kefilliğimde daha sonra eşim işi bozulunca bu borcu ödeyemez duruma geldi. Evimize bu borçlardan dolayı sürekli icra gelmeye başaladı 3 çocuğum var eşyalarımı avukat götürdüğü zaman çocuklarımla yer yatağında yatıyoruz biraz kendimizi düzeltip eşya alıyoruz tekrar icra geliyor yine götürüyor hep böyle devan ediyor ayrıca çocuklarımın ve benim psikolojim bozuluyor eşim bu borcun içinden çıkamadı doğru dürüst eve bile gelmiyor bu icra yüzünden aramız açıldı boşanmayı düşünüyorum ama çocuklar evin dağılmasını istemiyor boşanmıyorum bu seferde huzurum yok ben ne yapacağımı şaşırdım eve komşu bile alamıyorum eşyasızlıktan eşimin yapmış olduğu bu borç ve icrada benim ve çocuklarımın ne suçu var cezasını bizler çekiyoruz sanki biz borçlanmışız gibi allah aşkına buna bir son verilsin yetkililer insafa gelsinde bir rahat nefes alalım hergün icra gelecek korkusu içinde yaşamayalım en azından ev eşyalarına icra gelmesin bu yasa çıkacakmı ne zaman yasallaşacak bu konu hakkında bizleri aydınlatırsanız seviniriz.

 79. iflas Says:

  slm sayın rahmi bey bende endişeli olsamda dört gözle bu ev eşylarını haciz gitmeyecek kanunu bekliyorum nezaman çıkacak herks söylüyor ama resmiyette birşey görünmüyor bilgi verirseniz çok seviniriz

 80. şükran Says:

  sayın hocam…3.yargı paketinin hızlandırılmasında gündemdeki MİT glişmeleri etkili olurmu sizce?mesela haftaya yürürlüğe girmesini büyük bi ihtimal olabilirmi?

 81. şükran Says:

  rahmi bey saygılarımla…3.yargı paketi haftaya masaya yatırılacakmış?doğru mu bu?bi bilginiz var mı?teşekkürler..

 82. Engin Says:

  Merhabalar oncelikle bu kanunu çıkaranlara teşekkür ediyorum Gercektende yukarıda yazılı değerli kardeşimiz sayın av tayyibe kaygısız gibii avukatların Allah yokluğunu vermesin.

 83. mehmet Says:

  selam oncelikle böyle bi site için teşekkür ederim. Benim size bir kac sorunum var yardımcı olursanız sevinirim. Bundan 1 sene önce karşılıksız 6 bin Tl çek için dükkanımıza hacize geldiler bizde bi makina mızı verdik 15 bin tl degerinde o zamanlar abim firmanın ortagıydı ve makinamizi kaldırdılar sonra abimden makinanızı geri vermek üzere 10bin Tl lik senet imzalatmışlar ve işlerimiz kötü gitti için o senedi ödeyemedik sonra her ay bin tl verelim ama makina mızı verin dedik cevap olarakta biz makinanızı sattık dedi avukat ısrarla 10bin lirayı isteyince bizde bin tl her ay verelim dedik olmaz dedi bu hafta 2bin haftaya 2bin sonra her ay bin lira dedi bizimde durumumuz yoktu ve bugun icra memuruyla stajer avukatı geldi evimizdeki Tv, çamaşır ve bulaşık makinasına haciz koydu bizim ne yapmamız lazım hem makinamızı aldılar hemde evimize geldiler şimdiden teşekkür ederim saygıılarımla

  • rahmiofluoglu Says:

   İİK 82. maddeye göre haczedilmezlik şikayetinde bulunun..Dilekçeyi icra mahkemsine yazın..TV, Buzdolabı, çamaşır makinesi zaruri ihtiyaçtır, haczedilemz diye belirtin..SENETLER İÇİN NE DİYEYİM, AVUKATLA ARANIZDA BİR SÖZLEŞME VAR MI? Avukatı baroya şikayet edin..

   • mehmet Says:

    gercekten cok ama cok teşekkür Allah razı olsun. Avukatla sözleşme yapmamışlar ama ben eve geldiklerinde icra memuru bana sordu ve hacız tutanagına (makinanızı geri vermek üzere 10bin Tl lik senet imzalatmışlar) bunu yazdırdım bunun faydası olurmu birde ben makina mı geri almak istemiyorum artık senedimi geri alabilir miyim birde anladıgım kadarıyla memura yanlış anlatılmış anlatmaya calıştım ama anlamadı şimdi geldiklerinde yeni senet için geldiler ama memur makina yı aldılar ama alacagını karşılamıyor sanıyor ve bu yüzden geldigini biliyor

   • mehmet Says:

    birde 5 bin liralık çek karşılıgı 15 binliralık makina alındı yediemini aradık bulamadık adres yanlıştı ve 6 binliraya kendileri aldıgını söylediler makina için 10 bin tl senet verdiler ve şimdi senet için ugraşıyoruz ayrıca makina ortada yok ceki dahi iadesi olması

   • rahmiofluoglu Says:

    Bakınız bunlar bu sitede soru cevapla halledilecek işler değil..Dosyalar incelenmeli, olaylar masaya yatırılıp analiz edilmeli..Bu bir avukatlık iş..Uzaktan kumanda ile çözülecek bir iş değil..Ben bu tür konulara internet sitelerinde çözüm bulunamıyacağını düşünüyorum..

 84. şükran Says:

  rahmi bey saygılar…kartlar borcum ve krediler borcum var.işyerime haciz gelirmi?yada eve mi gelir haciz?yeni yasada iş yerine de hacizi engelliyor değilmi*?*kobi olarak ?dershanem var..teşekkürler..

 85. bünyamin Says:

  2007 yılında yedi ortak ltd şirket kurduk 2009 da devir yaptık.aktif ve pasifi ile.2012 ocak ayı itabariyle vergi dairesinden ödeme emri geldi.gelen borç bizim dönemimize ait olarak geldi,ancak son ortaklarda arsa araba bulunmasına rağmen son ortaklardan bu borcu tahsil yeteneği varken bunları satmadan yada onlara maaş haczi yapmadan bu borcu bizden talep etmesi doğrumu?

 86. ceyhun Says:

  EVET.AV RAHMİ BEY ADAM GİBİ ADAM MIŞ.HELAL OLSUN ONA.kardeşim insanlar zamanında hatalar yapmışlar hatalarını düzeltecekler
  ama bazı avukatlar kendilerini bir şey sanıyorlar eşyaları hemen götürüyorlar sonrası İNTİHAR..YAZIK DEĞİLMİ ARKASINDA BRAKTIĞI ÇOCUKLARI EŞİ.ONLARI SİZ Mİ BAKICANIZ.AYIP AYIP AMA BEN KİME ANLATIYORUM Kİ.BAZI AVUKATLAR VAR.ADAM GİBİ ADAM. BAZILARI VAR HAA EŞEK HAA O FARKETMEZ.GÜNAH GÜNAH İNSANLARIN ÜSTÜNE BU KADAR GELMEYİN….MAAŞINA GİRİN EŞYALARI ALMAYIN…..TAYİP ERDOĞANA BURDAN SESLENMEK İSTİYORUM SAYIN BAŞBAKANIM YARDIM EDİN…BİZİ İŞİNİ BİLMEYEN BAZI MEMURLARIN VE BAZI AVUKATLARIN İNSAFINA BIRAKMAYIN…

 87. Osman Says:

  Aslında sormak istediğim senet borcum var birde bankalara bunlar için eve icra geliyorum .geliyorsada eşyaları aliyorlarmi

 88. firuz Says:

  Sayın Rahmi Ofluoğlu,
  Yeni pakette ev haczi yanı sıra İş yeri hacizleri ile ilgili bir düzenleme var mı?
  İş yeri hacizleri bugünkü gibi sürerse nasıl normalleşmeye geçilebilir,borçlar
  ödenebilir.

 89. bulut oguzhan Says:

  slm zaman ayırıp cevap yazdıgınız için ALLAH RAZI OLSUN.benim kardeşimin eşi nin çekten aranması var hepsini ödedik düşüm aldık bir tane kaldı polis sorup duryor ne yapmalıyız yardımcı olursanız sevinirim.saygılarımla.

 90. NesebeY48 Says:

  Sayın Av.Rahmi Bey Selamlar bir konudan dolayı sizi rahatsız edeceğim kusura bakmayın,eşimin
  karşılıksız çekten dolayı bu gün yani 07.02.2012 tarihli mahkemesi vardı bazen sebeplerden dolayı mahkemeye katılamadık fakat E Devlet ten girerek baktık ki , bu günkü olan mahkememiz 24.04.2012 tarihine ertelenmiş , oysa mahkememizin açılıs sebebi karsılıksız çek olaraktı acaba niçin bu gün dosyayı bitmesi gerekirgen ileri bi tarihe atıldı bu konuda acil bir cevap verirseniz sevinirim saygılarımı sunarım …

  • rahmiofluoglu Says:

   BU dosyalarla ilgili 10 yıl çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağına karar verecek mahkeme..Bu nedenle ileri tarihe vermiş olabilir..

 91. neşebey48 Says:

  07 Şubat 2012 Salı, 18:00
  selam sayın rahmi bey sizi bir konumda rahatsız ediyorum eşimin bugün dava türü karsılıksız cekten izmir 4 sul cezada mahkemesi vardı dosya kapanacak derken 24/04/2012 tarihine ertelenmiş eşimde mahkimeye katılamadı bu ne iştir dava acılş sebebi karşılıksız cek diye yazıyor anlamış deyilim acil cevap verirseniz rahatlayacağım saygılar

 92. neşebey48 Says:

  selam sayın rahmi bey sizi bir konumda rahatsız ediyorum eşimin bugün dava türü karsılıksız cekten izmir 4 sul cezada mahkemesi vardı dosya kapanacak derken 24/04/2012 tarihine ertelenmiş eşimde mahkimeye katılamadı bu ne iştir dava acılş sebebi karşılıksız cek diye yazıyor anlamış deyilim acil cevap verirseniz rahatlayacağım saygılar

  • rahmiofluoglu Says:

   10 YIL YASAK KARARI İÇİN DOSYAYI İNCELEYECEK..

   • NesebeY48 Says:

    vermiş olduğunuz cevap için teşekur ederim kolay gelsin saygılar sunarım iyi çalışmalarve bu bilgiler için ve tüm cevaplarınız için allah sizden razı olsun

 93. iflas Says:

  çıksın artık şu yasa eşimin her aradığında kalbim yerinden çıkacak eve haciz geldi diye anamı babamı eve davet edemiyorum bi misafir geldigi zaman bir an önce gitsin ler diye dua ediyorum iki parça eşya borcumu degil nakliye hamal ve depo parasına yetmez ama bazı haram zade avukatlar yoktan anlamıyor dilerim hemen çıkarda bu yasa nefes alırız

 94. şükran Says:

  rahmi bey..saygılar sunarım .emeğinizden dolayı teşekkürlerimi borç bilirim size..eşimin 15 tane kredi kart borcu ,2 tane bankaya kredi borcu var ..iş kurdu,onun giderlerine harcama yaptıydı hep..uğraştık ,didindik,son aylarda ödeyemez duruma geldi.ihtarname gelecek diye bekliyoruz artık bu duruma geldik..nasıl bi yol önerirsiniz,ne yapabiliriz?sizin önerilerinize çok ihtiyacımız var!kocama nasıl yardımcı olabilirim .?ev eşyalarım hepsini kendim almıştım?hacizle gidecekmi?yeni yasa ne zaman yürürlüğe girecek?işyerine haciz gelmese,çalışıp ödemeye çalışsak diye ümit ediyoruz!?saygılarımla..acil cevabınızı beklemekteyim sayın hocam..saygılarımla..

 95. saadet Says:

  yeni icra haciz kaldırma yasası ne zaman çıkacak?bi bilginiz varmı?yada ne zaman masaya yatırılacak?allah aşkına bi bilen varsa söylesin ,ilgi versin …çok mağdur,çok psikolojik bunalımdayız..kocamın borçları ödeyemediği için benim ev eşyalarım gidecekmi yoksa?

 96. umut Says:

  3- yargı paketi su an adalet komisyonundamı

 97. K.K Mağduru Says:

  merhaba ben yaşımdan dolayı olsa gerek 1.5 senedir iş bulamamaktayım. hal bçyle olunca kredi kartlarımın borçlarını taksitlerini ödeyemez hale geldim 3 aydır ödeme yapamıyorum ve evime sürekli bankalardan uyarı telefonları ve postalar gelmekte. kendi adıma hiçbir mal varlığım yok eşimin adınada herhangi birşey yok. şuan zaten evime ekmek bile bulmakta zorlanıyorum arada bir anten montajına tamire çıkıyorum onlardan elde ettiğim gelirde haftada olursa 1 oda olmazsa yok 20-30 TL. çalışırken ödemelerimde herhangi bir sıkıntı yoktu işsiz kalınca başladı.
  haciz işlemi başlarsa ne olacak evde sadece 1 çamaşır makinesi birde buzdolabı var?

  meclis bu konuyu nezaman yasalaştıracak ?????

 98. brave Says:

  bu yasa tasarısı hala mecliste mi? merak ediyorum 3. yargı reformu paketi açıklandı ve bazı kanunlar mesela çek yasası onaylandı.Lütfen hala görüşülen tasarılar varmı ve öncelikle eve haciz kaldırılması hala mümkünmü? bilgisi olan arkadaşlardan yanıt bekliyorum

 99. hüseyin Says:

  ticareti kiminle yaptığınız önemli siz evdeki günahsız çocuklarlamı ticaret yaptınız ki hakkınızı oradan almaya çalışıyorsunuz bu nasıl bir adalettirki babaların yada annelerin kusurunu çocuklar çeksinler bu nasıl bir anlayışki kusursuz gariplerin yaşamları boyunca sürekli tıravmasını yaşayacakları bir uçurumun içerisine itiliyorlar bir yanda çocuklarımızın eğitimlerini psikolojilerini dünya standartlarına ulaştırmaya çalışan bir ülkeyiz diğer yandan çocuklarımıza ömürleri boyunca unutamayacakları bir deprasyonu yaşatacak zavallı bir yasayı konuşuyoruz kaldırılmalı hiç bir avukat icra memuru hiç bir eve girememeli insanlık onurumuzu ayaklar altına aldırmamalıyız ben en çokta bu gaflete ticareti ve mesleği uğruna düşen ve malesef zaman içerisinde yozlaşan bir takım avukat arkadaşlarımıza üzülüyorum alah onlarada yardım etsin onların içerisindeki vijdan muhasebesi çok ama çok daha büyük

  saygılar.

 100. GERCEKCI Says:

  Halk tabiriyle söyleyeyim :

  “Avukatların, düzgünleri haricinde kalan, büyük kısmının yatacak yerleri yok…”


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: