Haberleşmenin engellenmesi

Haberleşmenin engellenmesi

MADDE 124 – (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre

cezaya hükmolunur.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2007/13930

K. 2008/12165

T. 3.6.2008

• HIRSIZLIK ( İşyerinin Kepenk Kilitlerinin Kırılması Suretiyle İçeri Girilerek – İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Vermek Suçunun da Oluşması )

• İŞYERİNİN KEPENK KİLİTLERİNİ KIRARAK HIRSIZLIK ( Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Vermek Suçunun da Oluşması )

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( İşyerinin Kepenk Kilitlerinin Kırılması Suretiyle İçeri Girilip Hırsızlık Yapılması Suçunun Aynı Zamanda Mala Zarar Vermek ve İşyerinin Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturması )

• MALA ZARAR VERMEK ( İşyerinin Kepenk Kilitlerinin Kırılması Suretiyle İçeri Girilip Hırsızlık Yapılması Suçunun Aynı Zamanda Mala Zarar Vermek ve İşyerinin Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturması )

5237/m.116,151,145,124,143

5271/m.226

ÖZET : Sanığın, işyerinin kepenk kilitlerini kırmak suretiyle içeri girip hırsızlık eylemini gerçekleştirmiş olduğunun anlaşılmasına göre, eyleminin 5237 sayılı Yasaya göre hırsızlık suçunun yanı sıra aynı yasanın 116/2 ve 151/1. maddelerine uyan işyeri dokunulmazlığını bozmak ve mala zarar vermek suçlarını da oluşturduğu halde bu iki suçtan zamanaşımı içerisinde kamu davası açılmasının olanaklı olduğu kabul edilmiştir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Yasal süre içinde temyiz başvurusunda bulunmayan Üst Cumhuriyet Savcısının bu konudaki isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,

Sanığın, işyerinin kepenk kilitlerini kırmak suretiyle içeri girip hırsızlık eylemini gerçekleştirmiş olduğunun anlaşılmasına göre, eyleminin 5237 sayılı Yasaya göre hırsızlık suçunun yanı sıra aynı yasanın 116/2 ve 151/1. maddelerine uyan işyeri dokunulmazlığını bozmak ve mala zarar vermek suçlarını da oluşturduğu halde bu iki suçtan zamanaşımı içerisinde kamu davası açılmasının olanaklı olduğu kabul edilmiştir.

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- İddianamede ve Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin görüşünde sanık hakkında 5237 sayılı TCY’nın 145. maddesinin de uygulanması istenmiş olmasına rağmen CMK.nun 226. maddesi uyarınca anılan maddenin uygulanmaması için ek savunma hakkı verilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Sanığın, işyerinin kepenk kilitlerini kırmak suretiyle içeri girip hırsızlık eylemini gerçekleştirmesi biçimindeki eyleminin 5237 sayılı Yasanın 124/1-b. maddesine uyduğu gözetilmeden nitelendirmede yanılgıya düşülerek aynı yasanın 142/2-d. maddesi uyarınca uygulama yapılması,

3- Suçun 19.45 ile 09.00 saatleri arasında işlendiğinin yakınanın beyanından anlaşılması karşısında, eylemin 5237 sayılı Yasanın 6/e. maddesi kapsamında geceden sayılan zaman diliminde işlendiğine ilişkin kanıtların neler olduğu karar yerinde açıklanıp tartışılmadan aynı yasanın 143. maddesi uyarınca artırım yapılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Mustafa Şimşek ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle kısmen istem gibi BOZULMASINA, 03.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: