Göreve ilişkin sırrın açıklanması

Göreve ilişkin sırrın açıklanması

MADDE 258 – (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/19707

K. 2010/19860

T. 1.12.2010

• GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Olay Yerinde İnceleme Yapmak İsteyen Görevli Polis Memurlarına Geç Geldikleri Gerekçesiyle İçeriye Girmelerini Önlemek Amacıyla Hakarette Bulunup Saldırma Eylemleri )

• POLİSE HAKARET VE SALDIRMA ( Olay Yerinde İnceleme Yapmak İsteyen Görevli Polis Memurlarına Geç Geldikleri Gerekçesiyle – Eylemlerinin Bütün Halinde Görevliye Etkin Direnme Suçunu Oluşturduğu )

5237/m. 125, 258

ÖZET : Sanığın kendisine ait marketten hırsızlık yapılması üzerine, olay yerinde inceleme yapmak isteyen görevli polis memurlarına olay yerine geç geldikleri gerekçesiyle içeriye girmelerini önlemek amacıyla hakarette bulunup saldırma eylemlerinin bütün halinde görevliye etkin direnme suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın kendisine ait marketten hırsızlık yapılması üzerine, olay yerinde inceleme yapmak isteyen görevli polis memurlarına olay yerine geç geldikleri gerekçesiyle içeriye girmelerini önlemek amacıyla gerekçesiyle hakarette bulunup saldırma eylemlerinin bütün halinde TCY.nın 258. maddesinde öngörülen görevliye etkin direnme suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

2- Kabule göre,

a ) 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesinde öngörülen yönteme göre, her iki TCY.sının ilgili hükümleri 5237 sayılı TCY.nın cezada orantılılık ilkesinide gözetilerek düzenleyen 3. maddesi açıkça karşılaştırılarak lehe yasa tespiti edilerek yazılı biçimde karar verilmesi,

b- Yaralama eyleminin 765 sayılı TCY.nın 269. maddesi kapsamında bulunmayıp ayrı suç oluşturacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık B.’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: