Etkin pişmanlık

Etkin pişmanlık

MADDE 274 – (1) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

(2) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir.

(3) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadarı indirilebilir.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2007/1993

K. 2007/3971

T. 30.4.2007

• YALAN TANIKLIK ( Sanığın Onu Yalan Tanıklığa Azmettirdiğine İlişkin Kanıtlar Gösterilmeden Yükletilen Suçların Oluştuğunun Kabulüyle Etkin Pişmanlıktan Söz Edilmek Suretiyle Eksik Soruşturma Sonucu Cezaya Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Yalan Tanıklık – Sanığın Onu Yalan Tanıklığa Azmettirdiğine İlişkin Kanıtlar Gösterilmeden Yükletilen Suçların Oluştuğunun Kabulüyle Etkin Pişmanlıktan Söz Edilmek Suretiyle Eksik Soruşturma Sonucu Cezaya Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )

• BASKI ALTINDA AÇIKLAMA YAPTIĞI İDDİASI ( Sanığın İçeriğini Bilmediği Dilekçeyi Mahkemeye Kendisinin Vermediğini Savunması Karşısında Bu Husus Araştırılıp Adı Geçenin Yalan Tanıklık Yapıp Yapmadığının Saptanması Gerektiği )

5237/m.274/1

ÖZET : Sanığın N’nin baskısı altında o açıklamaları yaptığını bildiren içeriğini bilmediği dilekçeyi mahkemeye kendisinin vermediğini savunması karşısında, bu husus araştırılıp adı geçenin yalan tanıklık yapıp yapmadığı saptanmadan ve sanık N.nin de onu yalan tanıklığa azmettirdiğine ilişkin kanıtlar gösterilmeden, yükletilen suçların oluştuğunun kabulüyle 5237 sayılı TCY.nın 274/1. maddesi uyarınca etkin pişmanlıktan söz edilmek suretiyle sanık N. hakkında eksik soruşturma sonucu cezaya hükmolunması, yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Gelmeyen sanık Mahmut Altan Alataş’ın Asliye Hukuk Mahkemesindeki yargılama sırasında tanık olarak dinlendiği 19.9.2000 ve 18.11.2000 günlü anlatımlarının doğru olmadığı, sanık Nurkan Bağcılar’ın baskısı altında o açıklamaları yaptığını bildiren 12.11.2002 tarihli içeriğini bilmediği dilekçeyi mahkemeye kendisinin vermediğini savunması karşısında, bu husus araştırılıp adı geçenin yalan tanıklık yapıp yapmadığı saptanmadan ve sanık Nurhak Bağcıların da onu yalan tanıklığa azmettirdiğine ilişkin kanıtlar gösterilmeden, yükletilen suçların oluştuğunun kabulüyle 5237 sayılı TCY.nın 274/1. maddesi uyarınca etkin pişmanlıktan söz edilmek suretiyle sanık Nurkan Bağcılar hakkında eksik soruşturma sonucu cezaya hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık Nurkan Bağcılar müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: