Etkin pişmanlık

Etkin pişmanlık

MADDE 201 – (1) Sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya kabul eden kişi, bu para veya kıymetli damgaları tedavüle koymadan ve resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli damgaların üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli damgaların ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Sahte para veya kıymetli damga üretiminde kullanılan alet ve malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve bu malzemenin üretildiği veya saklandığı yerleri ilgili makama haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve bu malzemenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2005/2513

K. 2005/12505

T. 22.12.2005

• GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yabancı Uyruklu 40 Kişinin Yakalandığı ve Bu Şahıslar Hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanununa Muhalefet Suçundan İşlem Yapıldığı – Yabancı Uyruklu Şahıslar Hakkında Açılan Dava Dosyasının Getirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edilmesi Gerektiği )

• PASAPORT KANUNUNA MUHALEFET ( Yabancı Uyruklu Şahıslar Hakkında Açılan Dava Dosyasının Getirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edilmesi Gerektiği )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 Sayılı TCK’nun 201/A Maddesiyle 5237 Sayılı TCK’nun 79/1-B Maddesinin Karşılaştırılıp 201/A Maddesinin Sanık Lehine Olduğunun Belirlenmesine ve Buna Göre Önceki Yasa Sonraki Yasa Değerlendirilmesinde Kül Halinde Uygulama Yapılması Gerektiği )

5237/m.53,79/1-b,201/a

ÖZET : Olay tarihinde yurtdışına çıkış yapacağı belirlenen yabancı uyruklu 40 kişinin yakalandığı ve bu şahıslar hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığının anlaşılması karşısında, yabancı uyruklu şahıslar hakkında açılan dava dosyasının getirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesiyle sanığın hukuki durumunun buna göre tayin edilmesi gerekir.

765 Sayılı TCK.nun 201/a maddesiyle 5237 Sayılı TCK.nun 79/1-b maddesinin karşılaştırılıp 201/a maddesinin sanık lehine olduğunun belirlenmesine ve buna göre önceki yasa sonraki yasa değerlendirilmesinde kül halinde uygulama yapılması gerekir.

DAVA : Göçmen kaçakçılığı suçundan hükümlü Şihsinan Çiçekli 5237 sayılı TCK.nun lehe hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunmakla yapılan inceleme sonunda; 5237 sayılı TCK.nun 79/1-b maddesi uyarınca hükümlülüğüne dair ( MUĞLA ) 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.6.2005 gün ve 272 esas, 103 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.9.2005 günü daireye gönderilmekle incelendi:

KARAR : 1-Olay tarihinde Koyunbaba mevkiinde yurtdışına çıkış yapacağı belirlenen yabancı uyruklu 40 kişinin yakalandığı ve bu şahıslar hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığının anlaşılması karşısında, yabancı uyruklu şahıslar hakkında açılan dava dosyasının getirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesiyle sanığın hukuki durumunun buna göre tayin edilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması;

2-Kabule göre de;

765 Sayılı TCK.nun 201/a maddesiyle 5237 Sayılı TCK.nun 79/1-b maddesinin karşılaştırılıp 201/a maddesinin sanık lehine olduğunun belirlenmesine ve buna göre önceki yasa sonraki yasa değerlendirilmesinde kül halinde uygulama yapılması gerekirken, hükme 5237 sayılı yasanın 79/1-b maddesiyle başlanması ve ardından da 765 Sayılı yasanın 201/a maddesiyle hükme devam edilmesi ve bundan sonra da 5237 Sayılı yasanın 53 .maddesine dönülmek suretiyle cezalandırmada karma uygulama yapılması;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 22.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: