Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

MADDE 329 – (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise birinci fıkrada yazılı olan halde, faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hallerden birinin varlığı halinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2008/7821

K. 2010/1586

T. 3.2.2010

• DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMAK ( Daha Önce Kamuoyunun Bilgisi Olmuş İse Ortak Bir Sır Olma Vasfını Kaybedeceği – Yayın ve Açıklanması Yasaklanan Bilgi Olduğundan Sözedilemeyeceği )

• SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK ( Gizli Kalması Gereken Ya da Yetkili Makamlar Tarafından Açıklanması Yasaklanan Bilginin Ele Geçirilip Yayınlanması – Daha Önceden Kamuoyu Tarafından Bilinmeyen Gizli Bilgi Olması Gerektiği )

• GİZLİ KALMASI GEREKEN BELGELER ( Devletin Çıkarları Bakımından/Daha Önceden Kamuoyu Tarafından Bilinmeyen Gizli Bilgi Olması Gerektiği – Ele Geçirilip Yayınlanması )

5237/m. 329, 330

765/m. 136/1

ÖZET : Dava konusu olayda uygulanan 765 sayılı TCK’nun 136. maddesindeki suçun oluşabilmesi için devletin çıkarları bakımından gizli kalması gereken ya da yetkili makamlar tarafından açıklanması yasaklanan bilginin ele geçirilip yayınlanması ve yayınlanma anında daha önceden kamuoyu tarafından bilinmeyen yani gizli bilgi olması gerekir. Eğer bu çeşit bir bilgi yayınlanıp açıklandığı tarihte esasen daha önce kamuoyunun bilgisi olmuş ve herkes tarafından bilinmekte ise ortak bir sır olma vasfını kaybeder ve onun gizli kalması gereken veya yayın ve açıklanması yasaklanan bir bilgi olduğundan söz edilemez.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava konusu olayda uygulanan 765 sayılı TCK’nun 136. maddesindeki suçun unsurlarının oluşabilmesi için, devletin iç veya uluslararası siyasi çıkarları bakımından gizli kalması gereken ya da yetkili makamlar tarafından yayın ve açıklanması yasaklanan bilginin, ele geçirilip yayınlanma anında gizlilik niteliğini koruması ve failin de böyle bir bilgiyi sır olduğunu ve bu niteliğini bilerek yayın ve açıklamış olması gerekir. Eğer bu çeşit bir bilgi yayınlanıp açıklandığı tarihte esasen daha önce kamuoyunun bilgisi olmuş ve herkes tarafından bilinmekte ise ortak bir sır olma vasfını kaybeder ve onun gizli kalması gereken veya yayın ve açıklanması yasaklanan bir bilgi olduğundan söz edilemez.

S .. Gazetesi’nin 01.05.2003 tarihli nüshasında yayımlanan “işte o genelgeler” başlıklı dava konusu yazı, yukarıdaki açıklama ışığında içeriği itibariyle ele alınıp değerlendirildiğinde, TCK’nun 136/1. maddesi kapsamında gizli kalması gereken bilgi olarak kabul olunamayacağı ve bu niteliği bilinerek yayınlandığının anlaşılmadığı gözetilmeden, sanığın unsurları oluşmayan suçtan beraatı yerine, yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün ( BOZULMASINA ), 03.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: