Ceza Hukuku

5237 sayılı TCK madde 102 Cinsel Saldırı

5237 sayılı TCK madde 103 Çocukların Cinsel İstismarı

5237 sayılı TCK madde 104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

5237 sayılı TCK madde 106 Tehdit

5237 sayılı TCK madde 107 Şantaj

5237 sayılı TCK madde 108 Cebir

5237 sayılı TCK madde 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

5237 sayılı TCK madde 110 Etkin Pişmanlık

5237 sayılı TCK madde 111 Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması

5237 sayılı TCK madde 112 Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi

5237 sayılı TCK madde 115 İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme

5237 sayılı TCK madde 116 Konut Dokunulmazlığının İhlali

5237 sayılı TCK madde 117 İş ve Çalışma Hürriyetinin İptali

5237 sayılı TCK madde 119 Ortak Hüküm

5237 sayılı TCK madde 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

5237 sayılı TCK madde 124 Haberleşmenin Engellenmesi

5237 sayılı TCK madde 125 Hakaret

5237 sayılı TCK madde 126 Mağdurun Belirlenmesi

5237 sayılı TCK madde 127 İsnatın İspatı

5237 sayılı TCK madde 128 İddia ve Savunma Dokunulmazlığı

5237 sayılı TCK madde 129 Haksız Fiil nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

5237 sayılı TCK madde 131 Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu

5237 sayılı TCK madde 132 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

5237 sayılı TCK madde 133 Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması

5237 sayılı TCK madde 134 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

5237 sayılı TCK madde 136 Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

5237 sayılı TCK madde 139 Şikayet

5237 sayılı TCK madde 141 Hırsızlık

5237 sayılı TCK madde 142 Nitelikli Hırsızlık

5237 sayılı TCK madde 143 Suçun Gece Vakti İşlenmesi

5237 sayılı TCK madde 145 Malın Değerinin Az Olması

5237 sayılı TCK madde 146 Kullanma Hırsızlığı

5237 sayılı TCK madde 147 Zorunluluk Hali

5237 sayılı TCK madde 149 Nitelikli Yağma

5237 sayılı TCK madde 150 Daha az Cezayı Gerektiren Hal

5237 sayılı TCK madde 151 Mala Zarar Verme

5237 sayılı TCK madde 152 Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri

5237 sayılı TCK madde 153 İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme

5237 sayılı TCK madde 154 Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

5237 sayılı TCK madde 155 Görevi Kötüye Kullanma

5237 sayılı TCK madde 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

5237 sayılı TCK madde 157 Dolandırıcılık

5237 sayılı TCK madde 158 Nitelikli Dolandırıcılık

5237 sayılı TCK madde 160 Kaybolmuş veya Hata Sonucu ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf

5237 sayılı TCK madde 161 Hileli İflas

5237 sayılı TCK madde 162 Taksirli İflas

5237 sayılı TCK madde 163 Karşılıksız Yaralanma

5237 sayılı TCK madde 164 Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep

5237 sayılı TCK madde 168 Etkin Pişmanlık

5237 sayılı TCK madde 170 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

5237 sayılı TCK madde 171 Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye sokulması

5237 sayılı TCK madde 173 Atom Enerjisi İle Patlamaya Sebebiyet Verme

5237 sayılı TCK madde 174 Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya el Değiştirmesi

5237 sayılı TCK madde 176 İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama

5237 sayılı TCK madde 177 Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması

5237 sayılı TCK madde 178 İşaret ve engel koymama

5237 sayılı TCK madde 179 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

5237 sayılı TCK madde 180 Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

5237 sayılı TCK madde 181 Çevrenin kasten kirletilmesi

5237 sayılı TCK madde 183 Gürültüye neden olma

5237 sayılı TCK madde 184 İmar Kirliliğine Neden Olma

5237 sayılı TCK madde 186 Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti

5237 sayılı TCK madde 187 Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

5237 sayılı TCK madde 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

5237 sayılı TCK madde 190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

5237 sayılı TCK madde 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurma

5237 sayılı TCK madde 192 Etkin pişmanlık

5237 sayılı TCK madde 193 Zehirli madde imal ve ticareti

5237 sayılı TCK madde 196 Usulsüz ölü gömülmesi

5237 sayılı TCK madde 197 Parada sahtecilik

5237 sayılı Tck madde 199 Kıymetli damgada sahtecilik

5237 sayılı TCK madde 201 Etkin pişmanlık

5237 sasyılı TCK madde 202 Mühürde sahtecilik

5237 sayılı TCK madde 203 Mühür Bozma

5237 sayılı TCK madde 204 Resmi belgede sahtecilik

5237 sayılı TCK madde 205 Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

5237 sayılı TCK madde 206 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

5237 sayılı TCK madde 207 Özel Belgede Sahtecilik

5237 sayılı TCK madde 208 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

5237 sayılı TCK madde 209 Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

5237 sayılı TCK madde 210 Resmi belge hükmünde belgeler

5237 sayılı TCK madde 211 Daha az cezayı gerektiren hal

5237 sayılı TCK madde 212 İçtima

5237 sayılı TCK madde 213 Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit

5237 sayılı TCK madde 214 Suç işlemeye tahrik

5237 sayılı TCK madde 215 Suçu ve Suçluyu Övme

5273 sayılı TCK madde 216 Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

5237 sayılı TCK madde 218 Ortak Hüküm

5237 sayılı TCK madde 219 Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma

5237 sayılı TCK madde 220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

5237 sayılı TCK madde 221 Etkin Pişmanlık

5237 sayılı TCK madde 222 Şapka ve Türk harfleri

5237 sayılı TCK madde 225 Hayasızca hareketler

5237 sayılı TCK madde 226 Müstehcenlik

5237 sayılı TCK madde 227 Fuhuş

5237 sayılı TCK madde 228 Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

5237 sayılı TCK madde 230 Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören

5237 sayılı TCK madde 231 Çocuğun soybağını değiştirme

5237 sayılı TCK madde 232 Kötü Muamele

5237 sayılı TCK madde 233 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

5237 sayılı TCK madde 234 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

5237 sayılı TCK madde 235 İhaleye Fesat Karıştırma

5237 sayılı TCK madde 237 Fiyatları etkileme

5237 sayılı TCK madde 238 Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma

5237 sayılı TCK madde 239  Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

5237 sayılı TCK madde 240 Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma

5237 sayılı TCK madde 241 Tefecilik

5237 sayılı TCK madde 243 Bilişim Sistemine Girme

5237 sayılı TCK madde 244 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

5237 sayılı TCK madde 245 Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

5237 sayılı TCK madde 247 Zimmet

5237 sayılı TCK madde 248 Etkin Pişmanlık

5237 sayılı TCK madde 249 Daha az Cezayı Gerektiren Hal

5237 sayılı TCK madde 251 Denetim Görevinin İhmali

5237 sayılı TCK madde 253 Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması

5237 sayılı TCK madde 256 Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

5237 sayılı TCK madde 257 Görevi Kötüye Kullanma

5237 sayılı TCK madde 258 Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması

5237 sayılı TCK madde 260 Kamu görevinin terki veya yapılmaması

5237 sayılı TCK madde 261 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf

5237 sayılı TCK madde 262 Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

5237 sayılı TCK madde 263 Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu

5237 sayılı TCK madde 264 Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma

5237 sayılı TCK madde 265 Görevi yaptırmamak için direnme

5237 sayılı TCK madde 266 Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

5237 sayılı TCK madde 267 İftira

5237 sayılı TCK madde 268 Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması

5237 sayılı TCK madde 269 Etkin Pişmanlık

5237 sayılı TCK madde 270 Suç Üstlenme

5237 sayılı TCK madde 271 Suç Uydurma

5237 sayılı TCK madde 272 Yalan Tanıklık

5237 sayılı TCK madde 274 Etkin Pişmanlık

5237 sayılı TCK madde 275 Yalan Yere Yemin

5237 sayılı TCK madde 279 Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi

5237 sayılı TCK madde 281 Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme

5237 sayılı TCK madde 282 Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

5237 sayılı TCK madde 283 Suçluyu Kayırma

5237 sayılı TCK madde 285 Tutuklu Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme

5237 sayılı TCK madde 289 Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

5237 sayılı TCK madde 290 Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması

5237 sayılı TCK madde 292 Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması

5237 sayılı TCK madde 293 Etkin Pişmanlık

5237 sayılı TCK madde 297 İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak

5237 sayılı TCK madde 299 Cumhurbaşkanına Hakaret

5237 sayılı TCK madde 301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

5237 sayılı TCK madde 302 Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

5237 sayılı TCK madde 307 Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma

5237 sayılı TCK madde 309 Anayasayı ihlal

5237 sayılı TCK madde 311 Yasama organına karşı suç

5237 sayılı TCK madde 312 Hükümete Karşı Suç

5237 sayılı TCK madde 314 Silahlı Örgüt

5237 sayılı TCK madde 315 Silah Sağlama

5237 sayılı TCK madde 316 Suç İçin Anlaşma

5237 sayılı TCK madde 321 Savaş Zamanında Emirlere Uymama

5237 sayılı TCK madde 323 Savaşta Yalan Haber Yayma

5237 sayılı TCK madde 329 Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama

5237 sayılı TCK madde 330 Gizli kalması gereken bilgileri açıklama

5237 sayılı TCK madde 331 Uluslararası Casusluk

5237 sayılı TCK madde 86 Kasten Yaralama

5237 sayılı TCK madde 105 Cinsel Taciz

5237 sayılı TCK madde 85 Taksirle Öldürme

5237 sayılı TCK madde 89 Taksirle Yaralama

5237 SAYILI TCK MADDE 148 YAĞMA

CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARI

2 Responses to “Ceza Hukuku”

  1. gul yağmur Says:

    eşim 2017 temmuz 31 alındı 2018 ekim ayında 6 yil 10 ay 15 ceza verildi çıkması için nekadar kaldi

  2. lefke Says:

    aynı davadan 109/2–2ay15 gün –aynı dava 148/1–2yıl6ay–125/1–3yıl 4 ay ceza aldım ve toplam ceza mi infazda uygulanır yoksa ayrı ayrı mı uygulanır


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: