Çek Suç Kayıtlarının Adli Sicilden Silinmesi

Çek Suç Kayıtlarının Adli Sicilden Silinmesi

T.C.
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
                                       ANKARA

Sayı : 2012/267
Konu : Karşılıksız Çek

T.C
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne
                                                                             ANKARA

03/02/2012 tarihinde yürürlüğe giren 5941 Sayılı Yasada değişiklik yapan 6273 Sayılı Yasa ile karşılıksız çek suçları için adli sicile işlenmesi gereken adli para cezaları ortadan kaldırılmıştır.

Daha önce kesinleşmiş olan adli para cezası öngörülen kararların uyarlaması sonucu adli para cezası verilemeyeceğinden oluşmuş olan adli sicil kaydının silinmesine karar vermek gerekmektedir.
Aynı zamanda yasa ile söz konusu ceza kaldırıldığından “Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğü” tarafından da söz konusu kayıtların silinmesi gerekmektedir.

Uyarlama kararları sonucu olarak yasal olarak silineceği göz önünde bulundurularak ayrıca Genel müdürlüğünüze kararın infazı için gönderilmesi halinde ülke çapında ve karşılıksız çek dosyaları düşünüldüğünde çok önemli bir yazışma gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle karşılıksız çek suçlarından verilen adli para cezasına ilişkin adli sicil kayıtlarının silinmesinin gereği için ayrıca Genel Müdürlüğünüze yazı yazılmasının gerekip gerekmediği; resen Genel Müdürlüğünüzce silme işleminin yapılıp yapılamayacağı hususunun mahkememize bildirilmesi, ayrıca cevabi yazının işin mahiyeti gereği diğer mahkemelere de ivedi olarak bildirilmesi,
Arz olunur.
Hakim 30968

T.C
ADALET BAKANLIĞI
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.AİG.0.03.00.00-251.03.02-6808-2012/3090/4323
Konu : Karşılıksız çek suçları

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Karşılıksız çek suçlarından verilen mahkumiyetlere ilişkin adli sicil kayıtlarının silinmesi için Genel Müdürlüğümüze yazı yazılmasının gerekip gerekmediği ve re’sen silme işleminin yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi istemini içeren Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/02/2012 tarihli ve 2012/267 Muh. sayılı yazısı incelenmiş olup,

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 12. maddesi gereği; bu tür kayıtlara dair bireysel talep üzerine silme işlemleri yapıldığı gibi, bir yandan da toplu silme için gerekli çalışmaların devam etmekte olduğu hususunda;
Bilgilerinizi rica ederim.

Salih ÇİMEN
Bakan a.
Hakim
Daire Başkanı

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: