Banka kredisine kefil olan borçlunun malvarlığının ihtiyaten haczi

Banka kredisine kefil olan borçlunun malvarlığının ihtiyaten haczi

 

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2018/190 E. , 2018/1060 K.

“İçtihat Metni”

….

….Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 13.05.2016 tarih ve 2015/685 D.İş sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İtirazın iptali davasında ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili; borçlu şirket ile müvekkili banka arasında imzalanan kredi sözleşmesine …’ın da kefil olarak imza koyduğunu, borcun ödenmemesi üzerine hesabın kat edilerek karşı tarafa ihtarname gönderildiğini ve icra takibi başlatıldığını, karşı tarafın itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile borçluların taşınır taşınmaz ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir. Read the rest of this entry »

Yargıtay Borçlulara Nostalji Yaşatabilir..

Tüplü, siyah- beyaz tvler geri gelebilir..

Yargıtay’ın “Plazma Televizyonlar Haczedilebilir” ve “Tüplü Televizyonlar Haczedilemez” kararlarından sonra Tüplü Televizyon satışları patlama yapabilir. Hala piyasada var mıdır bilinmez ancak talep fazlalığından bu televizyonlar yeniden üretime dahi geçebilir.

Belki de siyah-beyaz TV’ler geri gelebilir.

Yargıtay, bu kararlarıyla borçlulara nostalji yaşatabilir.

Yeşim TURAN
Adaletbiz.

Yargıtay kararları için TIKLAYINIZ

Borç prangası

Görsel

Elinizde olmayan nedenlerle ömür ödeyemeyeceğiniz bir borç altına girdi iseniz artık yaşam sizin için çekilmez bir hal alır. Artık sizin için bir gelecek yoktur. Bu durum sizin başınıza her yaşta gelebilir, 20 yaşında da olabilecek bir şey 70 yaşında da…

Ödeyemeyeceği bir borçla karşı karşıya kalan kişi eğer bir batı ülkesinde yaşıyorsa, AB ülkelerinde veya ABD’de ömür boyu borç prangası ile yaşamayacaktır. Batıdaki yasal düzenlemeler kişilerin ödeyemeyecekleri bir borçları varsa onların borçlarını sıfırlamakta, onlara hayata yeniden başlama şansı tanımaktadır.

Türkiye’de ise kişi ömür boyu borçlu  yaşamak zorundadır. Bu yüzden insanlar boşanmakta, sevdiklerinden, eşlerinden, çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

Bu durum hiç de adil değildir. Kişiye bir ömür boyu borçlu yaşamaya mahkum etmek, onu  geleceğini karartmayı çağdaş hukuk kabul etmez. Sanıyoruz hazırlanmakta yeni İİK’da bu çağdışılığa son verilecektir. Ancak o zaman kadar milyonlarca insan borç prangası ile yaşamak zorunda kalacaktır.

Bugün başbakan faiz lobisinden, kredi kartı vurgunundan bahsederken kişilerin ödeyemediği borçlarının silinmesini, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının eğer kişi hiçbir şekilde ödeyemeyecek durumda ise silinmesine talep etmenin tam zamanıdır.

Yurttaşların ödeyemeyecekleri borçları silinsin ..

İcralık durumdaki KOBİ’lerin banka borçları yeniden yapılandırılsın, en az beş yıl uzatılsın.

Bireysel iflası hakimler yönetecek, bireylerin borçlarını hiç bir koşulda ödeyemeyeceğine hakim karar verecektir.Tabii bütün bunlar bir yasal düzenleme ile olacaktır.

Bireysel iflasla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

Bireysel iflas

Maraş tahliyeleri geçersiz, tahliye edilenlerin cezaları infaz edilecek

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kahramanmaraş İcra İcra Ceza Mahkemesinin Taahhüdü ihlale verdiği tahliye kararlarını iptal etti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 18.09.2007 tarih ve 214-181 sayılı ve 17.04.2004 tarih ve 32-97 sayılı kararlarında belirtildiği gibi infaza ilişkin hususların kazanılmış hak oluşturmayacağından tahliye edilenlerin cezaları infaz edilecek. DEVAMI

Hacizler yeni yasaya tabi

Adalet Bakanlığı bir başvuruya verdiği cevapta “6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bir icra takibinde, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bir haciz işleminde artık yeni hükümler uygulanacaktır” diyor.DEVAMI

İcrada keyfiliğe son

KEYFİ DAVRANIŞIN TCK’DAKİ KARŞILIĞI

Devlet memurlarının görevlerinin gereklerine aykırı davranmalarının veya keyfi davranmalarının TCK’daki karşılığı asgariden “görevini kötüye kullanma” başlığını taşıyan TCK’nun 257.maddesidir. DEVAMI

İcralar yeni yasayı nasıl uyguluyor?

İstanbul icraları yeni hacizlere yeni yasayı uyguluyor, Küçükçekmece 1. İcra farklı uygulama yapıyor. DEVAM

Posted in Haciz. Tags: , . 3 Comments »

HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR

Geçici 10. madde eski dosyalar demiyor,” takip işlemleri” diyor.DEVAM

%d blogcu bunu beğendi: