Bedelsiz senedi kullanma

Bedelsiz senedi kullanma

MADDE 156 – (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2005/9545

K. 2007/3298

T. 14.5.2007

• AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( HUMK.’nun Cevaz Verdiği Ayrık Durumlar Dışında Tanıkla İspat Olunamayacağı )

• TANIKLA İSPAT EDİLEMEME ( Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması – HUMK.’nun Cevaz Verdiği Ayrık Durumlar Dışında )

5237/m. 156, 209

ÖZET : Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması eylemi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun cevaz verdiği ayrık durumlar dışında tanıkla ispat olunamaz.

DAVA : Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçundan sanık Salahattin’in yapılan yargılanması sonunda: Beraatine dair ESKİŞEHİR 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 05.10.2004 gün ve 2003/641 Esas, 2004/686 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 20.10.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 24.03.1989 gün ve 1/2 sayılı kararı gereğince sanığa yüklenen eylemin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun cevaz verdiği ayrık durumlar dışında tanıkla ispat olunamayacağı, elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı ve uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğu dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan,

SONUÇ : Katılan vekilinin suçun sübuta erdiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 14.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: