Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

MADDE 233 – (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2006/4314

K. 2007/8117

T. 10.10.2007

• KÖTÜ MUAMELE ( Sanığın Eşi ve Çocuklarına Şiddet Uygulaması – Geçimleri ve Bakımlarıyla da İlgilenmediği/Eylemlerin İki Ayrı Suç Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )

• AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ ( Sanığın Eşi ve Çocuklarının Geçimleri ve Bakımlarıyla İlgilenmemesi – Şiddet de Uygulamasının Ayrı Bir Suç Oluşturacağı )

• ŞİDDET UYGULAMA ( Sanığın Eşi ve Çocuklarına/Kötü Muamele – Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğünü İhlal Etmesinin de Ayrı Bir Suç Oluşturacağı )

• BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Koşullu Salıverilme Tarihine Kadar Geçerli Olacağı )

• CEZANIN ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Sanığın Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Konusundaki Mahkeme Kanaatı Açıklanmadan Karar Verilmemesi Gerektiği )

5237/m.51, 53, 232/1, 233/1

ÖZET : İddianamede sanığın eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı ve geçimleri ve bakımlarıyla ilgilenmediğinden bahisle kamu davasının açılması karşısında şiddet ögesinin de kanıtlanması durumunda eylemlerin iki ayrı suç oluşturduğu gözetilmeyerek eylemlerin tümüyle kötü mumele kapsamına girdiğinin kabul edilmesi,

Belli haklardan yoksunluğun koşullu salıverme tarihine kadar olacağının gözetilmemesi,

Sanığın tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusundaki mahkeme kanaatı açıklanmadan ertelemeye yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-İddianamede sanığın eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı ve geçimleri ve bakımlarıyla ilgilenmediğinden bahisle kamu davasının açılması karşısında şiddet ögesinin de kanıtlanması durumunda eylemlerin 5237 Sayılı TCY.nın 232/1, 233/1. maddelerine uyan iki ayrı suç oluşturduğu gözetilmeyerek eylemlerin tümüyle 233/1. madde kapsamına girdiğinin kabul edilmesi,

2-Uygulamaya göre de;

a )TCY.nın 53/3. maddesi uyarınca, aynı maddenin ( 1-c ) fıkra ve bendindeki haklardan yoksunluğun koşullu salıverme tarihine kadar olacağının gözetilmemesi,

b )TCY.nın 51/1-b maddesindeki ölçütler gözetilerek sanığın tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusundaki mahkeme kanaatı açıklanmadan ertelemeye yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık A… Turan’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, 1412 Sayılı CYY.nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: