5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 79 İçtihat

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2009/2335

K. 2011/14012

T. 29.11.2011

• GÖÇMENLERİN YURTDIŞINA ÇIKMALARINA İMKAN SAĞLAMA ( Türkiyeye Giren Göçmenleri Alıp Ülke İçinden Geçirirken İhbar Üzerine Yakalanan Sanıkların Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Verilen Cezadan Teşebbüs Nedeniyle İndirim Yapılması Gerektiği )

• CEZA MADDE VE FIKRALARI ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu – Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi ile Yetinilmesi Ayrıca Denetim Süresinin Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• DENETİM SÜRESİ ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi ile Yetinilmesi Gereği – Ayrıca Denetim Süresinin Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

5237/m. 58/6-7, 79/1

5271/m. 232/6

ÖZET : Yasadışı yollardan Türkiye’ye giren yabancı uyruklu göçmeni Van’dan alıp Erciş ilçesine götürürken yapılan ihbar üzerine kolluk görevlileri tarafından yakalanan sanıkların eyleminin göçmenlerin yurt dışına çıkmalarına imkan sağlamaya teşebbüs aşamasında kaldığı, verilen cezadan teşebbüs sebebiyle indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek sanıklar hakkında fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak:

1- ) Gerekçeli karar başlığında, suçun işlendiği yer ve zaman diliminin yazılmaması suretiyle C.M.K.nun 232/2-c madde ve fıkrasına aykırılık yapılması,

2- ) Yasadışı yollardan Türkiye’ye giren “66” yabancı uyruklu göçmeni Van’dan alıp Erciş ilçesine götürürken yapılan ihbar üzerine kolluk görevlileri tarafından yakalanan sanıkların eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.nun 79/1. maddesine 6008 Sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen cümleden önce, göçmenlerin yurt dışına çıkmalarına imkan sağlamaya teşebbüs aşamasında kaldığı, 5237 Sayılı T.C.K.nun 79. maddesi uyarınca verilen cezadan teşebbüs sebebiyle anılan Kanunun 35. maddesine göre indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek sanıklar hakkında fazla ceza tayini,

3- ) C.M.K.nun 232/6. madde ve fıkrasına aykırı olarak takdir olunan birim gün sayısı ile bir gün karşılığı 20 TL ile çarpılırken, uygulanan yasa maddesinin karar yerinde gösterilmemesi,

4- ) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 1. fıkranın ( c ) bendinde yazılı sanıkların kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkından, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverme tarihine, 1. fıkrada yazılı diğer haklardan ise 2. fıkra gereğince cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmalarına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

5- ) C.M.K.nun 232/6. madde ve fıkrasına aykırı olarak sanık Fuat Ergin hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik uygulanması sırasında, T.C.K.nun 58/6-7. madde ve fıkralarının karar yerinde gösterilmemesi ve mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağının belirtilmesiyle yetinilmesi gerektiği gözetilmeden, ayrıca infazı sınırlar biçimde denetim süresi belirlenmesine de karar verilmesi,

6- ) Suçta kullanılan 65 … plakalı aracın Abdulbaki Acar’a ait olduğuna dair dosyada mevcut ve fotokopiden ibaret ruhsat fotokopisinin aslı veya onaylı sureti getirtilerek suça konu aracın suç tarihinde kime ait olduğu kesin biçimde saptanıp, Abdulbaki Acar’a ait olması halinde araç sahibi de dinlenerek, sonucuna göre aracın müsaderesi yada sahibine iadesi konusunda bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeyle yazılı biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 29.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: