5237 Sayılı TCK Madde 97 İçtihat

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3633

K. 2011/2581

T. 30.3.2011

• TERK ( Mağdurların Beyanlarının Alınmamasının İddianamenin İadesi Nedeni Yapılamayacağı )

• MAĞDURLARIN BEYANININ ALINMAMASI ( Terk – İddianamenin İadesi Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• İDDİANAMENİN İADESİ ( Terk – Mağdurların Beyanlarının Alınmamasının İddianamenin İadesi Nedeni Yapılamayacağı )

5271/m. 170

5237/m.97

ÖZET : Terk etme suçunda; mağdurların beyanlarının alınmamasının iddianamenin iadesi nedeni yapılması hukuka aykırıdır.

DAVA : Terk etme suçundan şüpheliler M. A. ve R. A. haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda Gölyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 1.11.2010 tarihli ve 2010/631 soruşturma, 2010/285 esas. 2010/177 Sayılı iddianamenin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun’un 174. maddesi gereğince iadesine dair Gölyaka Sulh Ceza Mahkemesi’nin 12.11.2010 tarihli ve 2010/177 Sayılı karar ına yönelik itirazın reddine ilişkin ( GÖLYAKA ) Asliye Ceza Mahkemesi’nin 7.12.2010 tarihli ve 2010/35 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, Gölyaka Sulh Ceza Mahkemesince, mağdurların beyanlarının alınmaması iddianamenin iadesi sebebi olarak gösterilmiş ise de. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170/3. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun’un 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, 5271 Sayılı Kanunun 170/2. maddesinde yer alan “Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa. Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.” hükmü uyarınca Cumhuriyet savcısının dava açmasının zorunlu olduğu ve bu durumda mahkemece, iddianamede gösterilen olaylarla ilgili olarak ibraz edilen deliller ve yargılama sırasında ibraz edilebilecek diğer deliller birlikte değerlendirilerek yargılama sonucuna göre bir karar verileceği, mahkeme aşamasında mağdurların beyanlarının alınmasının mümkün olduğu gibi, ayrıca eylemin niteliği gözönüne alındığında yaşı küçük ve halen Sosyal Hizmetler Düzce Çocuk Yuvasında kalan mağdurların soruşturma aşamasında beyanlarının alınmasının psikolojik problemlere de yol açabileceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı C.M.K.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 30.1.2011 gün ve 6769 Sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 17.2.2011 gün ve KYB/20011-84822 Sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5271 Sayılı C.M.K.nun 174/1. maddesinde iddianamenin iadesi nedenleri sınırlı olarak gösterilmiş olup, bu gösterilen hallerden birinin bulunması durumunda mahkemece iddianamenin C.Başsavcılığına iadesine karar verilebilir.

“Mağdur beyanlarının alınması” hususu 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 174. maddesinin 1. fıkrası kapsamında iddianamenin iadesi sebebi olarak değerlendirilemeyeceğinden kanun yararına bozma istemine dayalı ihbarname içeriği yerinde görülmekle,

SONUÇ : Gölyaka Sulh Ceza Mahkemesi’nin 12.11.2010 gün ve 2010/177-2009/631 Sayılı iddianamenin iadesi kararına yönelik itirazın kabulü yerine, reddine ilişkin Gölyaka Asliye Ceza Mahkemesi’nin 7.12.2010 tarih ve 2010/35 değişik iş sayılı kararının C.M.K.nun 309/4. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), müteakip işlemlerin mahallinde icrasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 30.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: