5237 Sayılı TCK Madde 95 İçtihat

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3608

K. 2012/20031

T. 18.6.2012

• ÇOCUĞA KARŞI EZİYET SUÇU ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Eziyet Suçunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerin Düzenlenmediği/Suçun Nitelikli Halinin Gözetilerek Cezanın Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Yaraların Ağırlığı Nedeniyle Asgari Haddin Üzerinde Ceza Tayini Gerektiği/Ayrıca Yaralama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• EZİYET ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Yaraların Ağırlığı Nedeniyle Asgari Haddin Üzerinde Ceza Tayini Gerektiği/Ayrıca Yaralama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Eziyet Suçunun Nitelikli Halinin Oluştuğu/Ayrıca Yaralamadan Hüküm Kurulmaması Gerektiği )

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLER ( Sanıkların Katılanın 13 Aylık Çocuğu Olan Mağdurun Vücudunda Sigara Söndürüp Aç Susuz Bıraktığı/Döverek Kolunu Kırdıkları – Eziyet Suçunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerin Düzenlenmediği/Suçun Nitelikli Halinden Ceza Tayin Edileceği )

5237/m. 3, 44, 61, 86, 95, 96

ÖZET : Sanıkların muhtelif zamanlarda katılanın 13 aylık çocuğu olan mağdurun vücudunda sigara söndürmek, ısırmak ve olay günü de arabada saatlerce tek başına aç susuz bırakıp bakımını da yapmadan, dövüp kolunu kırmak suretiyle süreklilik gösteren eylemlerinin, eziyet suçunu oluşturduğu ancak; işkence suçunda netice sebebiyle ağırlaşmış halleri düzenleyen maddesine benzer bir düzenlemenin eziyet suçunda yer almayıp nitelikli hallerin belirtilmiş bulunması karşısında, sonuçta meydana gelen yaraların niteliği gözetilerek sanıkların eylemlerinin bir bütün halinde nitelikli eziyet suçunu (TCK’nın 96/2-a maddesinde yaptırıma bağlanan )ve yaraların ağırlığı nedeniyle orantılılık ilkesi ile asgari haddin üzerinde ceza tayini gerektiği gözetilmelidir. Ayrıca yaralama suçundan ceza tayin edilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

Oluşa, dosya kapsamına, B… Devlet Hastanesi’nin 27.10.2007 günlü ve B… Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 08.11.2007 tarihli raporları kapsamına göre, sanıkların muhtelif zamanlarda katılan A.’in 13 aylık çocuğu olan mağdurun vücudunda sigara söndürmek, ısırmak ve olay günü de arabada saatlerce tek başına aç susuz bırakıp bakımını da yapmadan, dövüp kolunu kırmak suretiyle süreklilik gösteren eylemlerinin, eziyet suçunu oluşturduğu, ancak; işkence suçunda netice sebebiyle ağırlaşmış halleri düzenleyen TCK’nın 95. maddesine benzer bir düzenlemenin eziyet suçunda yer almayıp TCK’nın 96. maddesinin 2. fıkrasında nitelikli hallerin belirtilmiş bulunması karşısında, sonuçta meydana gelen yaraların niteliği gözetilerek TCK’nın 44. maddesi uyarınca sanıkların eylemlerinin bir bütün halinde TCK’nın 96/2-a maddesinde yaptırıma bağlanan eziyet suçunu oluşturacağı ve yaraların ağırlığı nedeniyle TCK’nın 3. maddesinde yer alan orantılılık ilkesi ile 61. maddesinde yazılı ölçütler gözetilerek asgari haddin üzerinde ceza tayini gerektiği gözetilmeden, ayrıca yaralama suçundan da ceza tayini,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA ), 18.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: