5237 Sayılı TCK Madde 94 İçtihat

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2006/1809

K. 2006/8537

T. 24.11.2006

• İŞKENCE YAPMA SUÇU ( İlgili Hastanede Tedavi Gördüğü Süreye İlişkin Kayıt ve Raporlar Getirtilerek Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Müştekide Tanısı Konulan Depresyona İlişkin Bulguların Kişide Meydana Getireceği Rahatsızlıkların Sonucu Olarak Beyanına Ne Ölçüde İtibar Edileceği Saptanarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )

• UZMAN RAPORU ALINMASI ( Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Müştekide Tanısı Konulan Depresyona İlişkin Bulguların Kişide Meydana Getireceği Rahatsızlıkların Sonucu Olarak Beyanına Ne Ölçüde İtibar Edileceği Saptanarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )

5237/m.94

ÖZET : Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden müştekiye ait tedavi kaydı olup olmadığı araştırılarak varsa, kayıt ve raporların ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğinde 1996-2001 yılları arasında tedavi gördüğü süreye ilişkin kayıt ve raporların getirtilip bundan sonra dava konusu dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek müştekide tanısı konulan “Majör Depresyon”a ilişkin bulguların kişide meydana getireceği rahatsızlıkların sonucu olarak beyanına ne ölçüde itibar edileceği saptanarak hüküm kurulması gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : İşkence yapma suçundan sanıklar Hacı Musa Deveci ve Mehmet Hatipoğlu’nun yapılan yargılamaları sonunda; beraatlerine dair ( İZMİR ) 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.10.2004 gün ve 79 esas, 363 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.3.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Karar tarihinde yetkisi bulunmadığından müdahil vekilinin duruşmalı inceleme isteğinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca oybirliğiyle ( REDDİNE ),

Dosya üzerinde yapılan incelemede;

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığının 4.8.2004 günlü yazısı içeriğinden, müşteki Neşe Bilgen’in 1996 ve 2001 yılları arasında dokuz kez “Majör Depresyon” tanısı ile muayene ve tedavi edildiği, tam olarak tıbbi şifa bulamamış, rahatsızlığının nüks etmiş olması nedeniyle de üç kez Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiğinin anlaşılması karşısında; Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden müştekiye ait tedavi kaydı olup olmadığı araştırılarak varsa, kayıt ve raporların ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğinde 1996-2001 yılları arasında tedavi gördüğü süreye ilişkin kayıt ve raporların getirtilip bundan sonra dava konusu dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek müştekide tanısı konulan “Majör Depresyon”a ilişkin bulguların kişide meydana getireceği rahatsızlıkların sonucu olarak beyanına ne ölçüde itibar edileceği saptanarak hüküm kurulması gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş müdahil Neşe Bilgen vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 24.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: