5237 Sayılı TCK Madde 82 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3497

K. 2013/658

T. 30.1.2013

• TASARLAYARAK ÖLDÜRME ( Öldürme Kararı İle Eylem Arasında 50 Dakika Süre Geçtiği – Eylemin Tasarlayarak Öldürme Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Öldürme Kararı İle Eylem Arasında 50 Dakika Süre Geçtiği – Eylemin Tasarlayarak Öldürme Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme/Maktulün Tartışma Nedeniyle Sanığın Kulağını Çektiği – Yapılan İndirimin Fazla Olduğu )

• CEZADA İNDİRİM UYGULANMASI ( Kasten Öldürme/Maktulün Tartışma Nedeniyle Sanığın Kulağını Çektiği – Yapılan İndirimin Fazla Olduğu )

5237/m.29,81,82

ÖZET : Öldürme kararı ile eylem arasında sadece 50 dakikanın geçtiği incelemeye konu somut olayda tasarlamanın koşullarının bulunmadığı gözetilmeden, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması yerine tasarlayarak öldürme suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Sanığın, maktulün başkanı olduğu kooperatifte kısa bir süre çalışması ve ücretini alamaması meselesi nedeniyle çıkan tartışma üzerine maktulün sanığa küfür ederek kulaklarından çekmesi eylemleri nedeniyle haksız tahrik indirimi yapılması doğru ise de haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve daha vahim olaylar dikkate alındığında; asgari hadden indirim yapılması yerine eksik ceza tayin edilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA VE KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın eyleminin sübutu kabul, takdire ve tahrikin bulunduğuna ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçeler ile kısmen kabul kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesinde haksız tahrikin derecesine yönelen, katılanlar vekilinin haksız tahrik bulunmadığına ve TCK 62. Maddesinin uygulanmaması gerektiğine, yaş küçüklüğü indiriminin yanlış olduğuna ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1 – ) Oluşa ve dosya kapsamına göre; Sanığın,maktulün başkanı olduğu kooperatifte kısa bir süre çalışması ve ücretini alamaması meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu,olay günü saat 00:00 sıralarında köy kahvesine gelen sanığın alacağını istemesi üzerine maktulle tartışmaya başladıkları, maktulün sanığa küfür ettiği ve kulaklarından tutarak dışarıya çıkardığı, saat 00:10 sıralarında kahvehaneden ayrılan sanığın eve giderek av tüfeğini aldığı ve köye 300-400 m. uzaklıktaki olay yerine giderek saat 00:44 ‘te cep telefonu ile maktulü aradığı ve olay yerine çağırdığı, saat 01:00 sıralarında olay yerine gelen maktulün aracından indiği sırada sanığın saklandığı yerden iki el ateş ederek maktulü öldürdüğü olayda;

a- ) Tasarlamanın oluşması için, bir kimseye karşı belli bir suçu işleme kararının verilmesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında failin ruhsal dinginliğe ulaşabileceği ve öldürme kararını soğukkanlı bir şekilde gözden geçirmesine yetecek kadar makul bir sürenin geçmesi, bu süre içerisinde sebat ve ısrar gösterilerek karardan dönülmemesi gerekmekte olup, öldürme kararı ile eylem arasında sadece 50 dakikanın geçtiği incelemeye konu somut olayda tasarlamanın koşullarının bulunmadığı gözetilmeden, sanığın kasten öldürme suçundan TCK.nun 81. maddesi ile cezalandırılması yerine yazılı şekilde tasarlayarak öldürme suçundan hüküm kurulması,

b- ) Sanığın, maktulün başkanı olduğu kooperatifte kısa bir süre çalışması ve ücretini alamaması meselesi nedeniyle çıkan tartışma üzerine maktulün sanığa küfür ederek kulaklarından çekmesi eylemleri nedeniyle haksız tahrik indirimi yapılması doğru ise de haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve daha vahim olaylar dikkate alındığında; 18 yıldan 24 yıla kadar cezadan indirim öngören TCK.nıın 29 maddesinin uygulaması sırasında, asgari hadden indirim yapılması yerine yazılı şekilde 21 yıl hapis cezası verilerek eksik ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafıinin ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan hükmün, tebliğnamedeki düşünce hilafına ( BOZULMASINA ), 30.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat İbrahim Menderes ÇÖLOVA tarafından gönderilmiştir.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: