5237 Sayılı TCK Madde 81 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4838

K. 2013/718

T. 30.1.2013

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanık Savunması ve Tanıkların Beyanları Ayrıca Değerlendirilerek Bunların Beyanlarının Hangisinin Hükme Esas Alınacağı Tartışılmadan Yanlış Gerekçe İle Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• HAKSIZ TAHRİK ( Olayda Tahrik Uygulamasına İlişkin Gerekçenin Yasada Tanımlandığı Şekilde Sanığa Yönelik Bir Haksız Fiil Oluşturmadığı – Sanık Savunması ve Tanıkların Beyanları Ayrıca Değerlendirilerek Bunların Beyanlarının Hangisinin Hükme Esas Alınacağının Tartışılması Gerektiği )

• TANIK BEYANI ( Kasten Öldürme – Sanık Savunması ve Tanıkların Beyanları Ayrıca Değerlendirilerek Bunların Beyanlarının Hangisinin Hükme Esas Alınacağı Tartışılmadan Yanlış Gerekçe İle Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

5237/m.29,62,81

ÖZET : Dava kasten öldürme suçuna ilişkindir. Oluşa ve dosya içeriğine göre; maktul Ramazan’ın olay günü eşi ile evlerinin bahçesinde kızlarının kaçması ile ilgili tartıştıkları, maktulün kızının kaçması ile ilgili olarak aynı zamanda kayınbiraderi olan sanığı ve ailesini sorumlu tuttuğu, bu sırada yoldan geçen sanığın tartışmayı duyması üzerine, evinde bulunan av tüfeğini alarak maktule ateş ettiği olayda; tahrik uygulamasına ilişkin gerekçenin TCK.nun 29. Maddesinde tanımlandığı şekilde sanığa yönelik bir haksız fiil oluşturmadığı, sanık savunması ve tanıklar Aynur, Nihal ve Emine’nin beyanları ayrıca değerlendirilerek, bunların beyanlarının hangisinin hükme esas alınacağı tartışılmadan yanlış gerekçe ile haksız tahrik hükmünün uygulanması yasaya aykırıdır.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin sair temyiz itirazlarının, katılanlar vekilinin suç niteliğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; maktul Ramazan’ın olay günü eşi ile evlerinin bahçesinde kızlarının kaçması ile ilgili tartıştıkları, maktulün kızının kaçması ile ilgili olarak aynı zamanda kayınbiraderi olan sanığı ve ailesini sorumlu tuttuğu, bu sırada yoldan geçen sanığın tartışmayı duyması üzerine, evinde bulunan av tüfeğini alarak maktule ateş ettiği olayda; tahrik uygulamasına ilişkin gerekçenin TCK.nun 29. Maddesinde tanımlandığı şekilde sanığa yönelik bir haksız fiil oluşturmadığı, sanık savunması ve tanıklar Aynur, Nihal ve Emine’nin beyanları ayrıca değerlendirilerek, bunların beyanlarının hangisinin hükme esas alınacağı tartışılmadan yanlış gerekçe ile haksız tahrik hükmünün uygulanması,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, re’sen de temyize tabi bulunan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 30.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: