5237 SAYILI TCK MADDE 78 İÇTİHAT

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2004/18181

K. 2006/10269

T. 2.5.2006

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sağlık Ocağında Görevli Hemşire ve Ebe Olan Sanıkların Vücuda Enjeksiyon Biçimi Farklı Olan Kızamık Aşısı Yerine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Kızamık Suyu İle Sulandırılmış Verem Aşısı Yapmaları )

• DİKKAT VE ÖZENSİZLİK SONUCU YANLIŞ AŞI ( Sağlık Ocağında Görevli Hemşire ve Ebe Olan Sanıkların Vücuda Enjeksiyon Biçimi Farklı Olan Kızamık Aşısı Yerine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Kızamık Suyu İle Sulandırılmış Verem Aşısı Yapmaları – Taksirle Yaralama )

• GÖREVİ SAVSAMA ( Sağlık Ocağında Görevli Hemşire ve Ebe Olan Sanıkların Vücuda Enjeksiyon Biçimi Farklı Olan Kızamık Aşısı Yerine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Kızamık Suyu İle Sulandırılmış Verem Aşısı Yapmaları )

5237/m.78/8

5271/m.253,254

ÖZET : Sağlık ocağında görevli hemşire ve ebe olan sanıkların vücuda enjeksiyon biçimi farklı olan kızamık aşısı yerine gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek kızamık suyu ile sulandırılmış verem aşısı yapmaları nedeniyle bebeklerden …’nin bir yıl süreyle gözlem altına tutulmalarına yol açma ve kolunda iltihaplı ceviz büyüklüğünde şişlik oluşturma eylemlerinin özel hüküm niteliğindeki taksirle yarlama suçuna uymaktadır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin redi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Sağlık ocağında görevli hemşire ve ebe olan sanıkların vücuda enjeksiyon biçimi farklı olan kızamık aşısı yerine gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek kızamık suyu ile sulandırılmış verem aşısı yapmaları nedeniyle bebeklerden …’nin bir yıl süreyle gözlem altına tutulmalarına yol açma ve kolunda iltihaplı ceviz büyüklüğünde şişlik oluşturma eylemlerinin özel hüküm niteliğindeki taksirle yarlama suçuna uyması, 5237 sayılı TCK.nun 78/8 maddesinde şikayete tabi suçlarda mağdur ve failin uzlaşması halinde açılan kamu davasının düşürülmesine karar verileceğine ilişkin düzenlemenin sanık yararına olması karşısında, 5271 sayılı CMK.nun 253 ve 254. maddeleri uyarınca uzlaşma işlemlerinin yapılması ve sonucuna göre hüküm kurulması zorunluluğu gözetilmeden yapılan aşının kişilerde olumsuz bir etkiye yol açmadığı gerekçesiyle görevi savsama suçundan beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürlüp sonuçlandırılmak üzere dosyannı esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02.05.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: