5237 Sayılı TCK Madde 141 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/30816

K. 2013/2466

T. 11.2.2013

• SANIĞIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN GİDER BULUNMADIĞI ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Açılmış Kamu Davasında Yargılama Giderlerinin Hazine Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI ( Sanığın Kusurundan Kaynaklanan Bir Gider Bulunmadığı – Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilen Sanığın Katılan Lehine Dilekçe Yazım Ücreti Ödemesine ve Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulmasına Karar Verilemeyeceği )

• YARGILAMA GİDERLERİNİN HAZİNE ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI ( Sanığın Kusurundan Kaynaklanan Bir Gider Bulunmadığı – Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Açılmış Kamu Davasında Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )

• SANIĞIN KATILAN LEHİNE DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI ( Sanığın Kusurundan Kaynaklanan Bir Gider Bulunmadığı – Hazine Üzerinde Bırakılacağı )

6352/m.Geç.2

5271/m.223

5237/m.141

ÖZET : Sanığın kusurundan kaynaklanan bir gider bulunmadığından elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan açılmış kamu davasında yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanığın katılan lehine dilekçe yazım ücretini ödemesine ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.03.2012 gün ve 2011/4-415 esas, 2012/92 karar sayılı kararında da belirtildiği gibi, CMK. nun 327. maddesinin birinci fıkrası; şeklinde düzenlemeye yer vermiş olup, maddenin gerekçesinde ise kavramı ile giderlerin anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

Somut olayda ise, dosya kapsamına göre sanığın kusurundan kaynaklanan bir gider bulunmadığından elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan açılmış kamu davasında yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, 6352 sayılı Yasanın geçici 2/2 ve CMK. nun 223/4-a maddeleri gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanığın katılan lehine dilekçe yazım ücretini ödemesine ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiyle düzeltilmesi mümkün bulunmakla; hüküm fıkrasından dilekçe yazım ücretine hükmedilmesine ilişkin bölümün çıkarılarak yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 11.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: