5237 Sayılı TCK Madde 129 İçtihat

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/24658

K. 2012/18375

T. 25.9.2012

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiği – Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Araştırılacağı )

• DARP NEDENİYLE DİRENME VE HAKARET ( Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiği – Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle Hakaret Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Gözetileceği )

• TANIK BEYANI ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret – Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiğinin Gözetileceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme/Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiği – Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Araştırılacağı )

• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE HAKARET ( Sanığın Olay Sırasında Karakolun İçerisine Alınarak Darp Edildiğine Dair Savunmasının Tanık Beyanıyla Desteklendiği – Haksız Fiil Nedeniyle Hakaret Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Gözetileceği )

5237/m.29, 129, 265

ÖZET: Sanığın, olay sırasında karakolun içerisine alınarak darp edildiğine dair savunmasının tanık beyanıyla desteklenmesi karşısında, savunmanın doğruluğu araştırılıp olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, görevi yaptırmamak için direnme suçu yönünden haksız tahrik, hakaret suçu yönünden ise haksız fiil nedeniyle hakarete ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağının tespiti gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Süresinden sonra, ek temyiz dilekçesinde duruşmalı inceleme isteminde bulunulmuş ise de. cezanın tür ve miktarına göre temyiz isteminin duruşmalı yapılması mümkün olmadığı gibi süresinden sonraki talepte dikkate alınarak duruşmalı inceleme yapılmamıştır.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, olay sırasında karakolun içerisine alınarak darp edildiğine dair savunmasının tanık A. B.’ın beyanıyla desteklenmesi karşısında, savunmanın doğruluğu araştırılıp olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, görevi yaptırmamak için direnme suçu yönünden T.C.K.nın 29, hakaret suçu yönünden ise 129. maddelerindeki haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık M. Ü.’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: