5237 Sayılı TCK Madde 127 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1261

K. 2008/5306

T. 1.4.2008

• KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARININ BULUNMAMASI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Dosyası Getirtilip 5237 Sayılı TCY’nın 129.Maddesinin Uygulama Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )

• HIRSIZLIK FİİLİ NEDENİYLE HAKARET ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Dosyası Getirtilip 5237 Sayılı TCY’nın 129.Maddesinin Uygulama Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )

• İSNADIN İSPATI ( Sanığın Evinden Yapılan Hırsızlık Olayı Sonrası Katılana Karşı Hakaret Eylemini Gerçekleştirmesi Katılan Hakkında Hırsızlık Suçundan Dava Açıldığı – 5237 Sayılı TCY’nın 129.Maddesinin Uygulama Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )

5237/m.127,129

ÖZET : Sanığın evinden yapılan hırsızlık olayı sonrası katılana karşı hakaret eylemini gerçekleştirmesi katılan hakkında hırsızlık suçundan dava açıldığının anlaşılması ve sanık müdafiinin talebi karşısında, Asliye Ceza Mahkemesinin dava dosyası getirtilip kanıtlarda değerlendirilerek, 5237 sayılı TCY.nın 129.maddesinin uygulama koşullarının bulunup bulunmadığının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın evinden yapılan hırsızlık olayı sonrası katılana karşı hakaret eylemini gerçekleştirmesi katılan hakkında hırsızlık suçundan dava açıldığının anlaşılması ve sanık müdafiinin talebi karşısında, Tavşanlı Asliye Ceza Mahkemesinin 13.07.2006 tarih ve 2006/39 E. 2006/266 K. Sayılı dava dosyası getirtilip kanıtlarda değerlendirilerek, 5237 sayılı TCY.nın 129.maddesinin uygulama koşullarının bulunup bulunmadığının tartışılmaması,

Kabule göre ise;

2-Katılan hakkında hakarete konu hırsızlık eyleminden dolayı kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının bulunmaması karşısında, 5237 sayılı TCY.nın 127.maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan Turan Üstün vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesinden başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.04.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: