5237 Sayılı TCK Madde 126 İçtihat

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2006/7080

K. 2008/111

T. 14.1.2008

• GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Komşusuna Ait İşyerinde Haciz İşlemi Sırasında Eşyaların Kendisine Yediemin Olarak Teslimi İsteğinin Kabul Edilmemesi – Mağdur İcra Müdürünün Duyabileceği Biçimde ‘Böyle İşi Sinkaf Ederim’ Sözleri )

• KOVUŞTURULMASI YAKINMAYA BAĞLI OLMAYAN SUÇ ( Sanığın Hacizde Eşyaların Kendisine Yediemin Olarak Teslimi İsteğinin Kabul Edilmemesi/Mağdur İcra Müdürünün Duyabileceği Biçimde ‘Böyle İşi Sinkaf Ederim’ Sözleri – Görevliye Sövme )

• İCRA MÜDÜRÜNE SÖVME ( Sanığın Hacizde Eşyaların Kendisine Yediemin Olarak Teslimi İsteğini Kabul Etmeyen/Duyabileceği Biçimde ‘Böyle İşi Sinkaf Ederim’ Sözleri – Görevliye Sövme )

5237/m. 125, 126

765/m. 266

ÖZET : Sanığın, komşusuna ait işyerinde yapılan haciz işlemi sırasında haczedilen eşyaların kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin kabul edilmemesi üzerine, mağdur icra müdürünün duyabileceği biçimde “… Böyle işi sinkaf ederim” sözlerinin, kovuşturulması yakınmaya bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, komşusuna ait işyerinde yapılan haciz işlemi sırasında haczedilen eşyaların kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin kabul edilmemesi üzerine, mağdur icra müdürünün duyabileceği biçimde “… Böyle işi sinkaf ederim” sözlerinin, kovuşturulması yakınmaya bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylem yoklukta hakaret olarak kabul edilerek yakınmanın geri alınması nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve o yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden ( HÜKMÜN BOZULMASINA ) , yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: