5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/28524

K. 2011/3635

T. 27.10.2011

• HIRSIZLIK ( Kesinleşmiş Hükümlülüklerin İnfaz Aşamasında Toplanmasının Öngörüldüğü – Hükmolunan Cezaların Ayrı Ayrı Yerine Getirilmesi Yerine Toplanmalarına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• MALA ZARAR VERME ( Kesinleşmiş Hükümlülüklerin İnfaz Aşamasında Toplanmasının Öngörüldüğü – Hükmolunan Cezaların Ayrı Ayrı Yerine Getirilmesi Yerine Toplanmalarına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLÜLÜKLERİN TOPLANMASI ( İnfaz Aşamasında Toplanması Gereği )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( İddianamede Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 119/1-c Uygulanmasının İstenmediği – Ek Savunma Hakkı Verilmeden Uygulama Yapılamayacağı )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Konut Dokunulmazlığını Bozma – İddianamede Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 119/1-c Uygulanması İstenmediği/Ek Savunma Hakkı Verilmeden Uygulama Yapılamayacağı )

5237/m.119, 141, 151

5271/m.216

5275/m.99

ÖZET : Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarında; kesinleşmiş hükümlülüklerin infaz aşamasında toplanmasını öngörüldüğü gözetilmeden, hükmolunan cezaların ayrı ayrı yerine getirilmesi yerine toplanmalarına karar verilmek suretiyle hüküm kurulması,

Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunda iddianamede sanık hakkında Md. 119/1-c ( birden fazla kişi tarafından ) maddesinin uygulanması istenmediği halde, ek savunma hakkı verilmeden uygulama yapılması hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : I- )Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükme yönelik temyiz incelenmesinde:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 Sayılı T.C.K.ında cezaların toplanmasına dair bir düzenleme bulunmadığı, 5275 Sayılı Kanunun 99 uncu maddesinde de kesinleşmiş hükümlülüklerin infaz aşamasında toplanmasını öngördüğü gözetilmeden, hükmolunan cezaların ayrı ayrı yerine getirilmesi yerine toplanmalarına karar verilmek suretiyle yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık A.E. ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 322 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından cezaların toplanmasıyla ilgili kısmın çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA,

II-Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelenmesine gelince;

İddianamede sanık hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nin 119/1-c maddesinin uygulanması istenmediği halde, 5271 Sayılı C.M.K.nun 216 /1 inci maddesi uyarınca ek savunma hakkı verilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık A.E. ve müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 27.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: