5237 Sayılı TCK Madde 108 İçtihat

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2006/3167

K. 2008/14116

T. 7.10.2008

• KARŞILIKSIZ ÇEK ( Şikayet Hakkı Düzeltme Hakkı İçin Keşideciye Tanınmış Sürenin Dolduğu Tarihte Doğacağı )

• ŞİKAYET HAKKI ( Karşılıksız Çekte Düzeltme Hakkı İçin Keşideciye Tanınmış Sürenin Dolduğu Tarihte Doğacağı )

• DÜZELTME HAKKI ( Keşide Gününe Göre Hesaplanacak İbraz Süresinin Bitiminden İtibaren En Geç 10 Gün İçinde Kullanılması Gerektiği )

3167-1/m. 8, 16

5237/m.108

ÖZET : Karşılıksız çeklerde şikayet hakkı, düzeltme hakkı için keşideciye tanınmış sürenin dolduğu tarihte doğar. Düzeltme hakkı ise, keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitiminden itibaren en geç 10 gün içinde kullanılmalıdır. Düzeltme hakkı için keşideciye tanınmış sürenin dolduğu tarih dikkate alındığında, şikayet hakkı süresinde olmasına rağmen şikayetin süresinde olmadığı gerekçesiyle düşme kararı verilmesi hatalıdır.

DAVA : Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Şükrü hakkında ANKARA 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 01.06.2004 tarihinde 2004/506 Esas ve 2004/620 Karar sayı ile kurulan TCK’ nun 108. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesi hükmünün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 07.03.2006 tarihinde dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Karşılıksız çek keşide etmek şikayete bağlı bir suç olup, 26.01. 1993 tarihinde yürürlüğe giren 3863 Sayılı Kanunla değişik 3167 Sayılı Kanunun 16. maddesinin ikinci fıkrasında, şikayet süresinin ibraz tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı öngörülmüş; 08.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4814 Sayılı Kanunla değişik 3167 Sayılı Kanunun 16/b. maddesinin 2. fıkrasında ise, şikayet hakkının ” … 8. maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte” doğacağı, yine; “Düzeltme hakkı” başlıklı 8. maddesinde “Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde” düzeltme hakkının kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde;

Keşide ve ödeme yeri itibariyle 10 günlük ibraz süresine tabi olan 31.12.2003 keşide tarihli suça konu çeke ilişkin şikayet hakkının 4814 Sayılı Kanunla değişik 3167 Sayılı Kanunun 16/b. maddesinin 2. fıkrasına göre, 22.01.2004 tarihinde doğacağı, bu hali ile 09.02.2004 tarihinde verilen şikayet dilekçesinin yasal süresinde bulunduğu gözetilmeden, şikayetin süresinde olmadığından bahisle düşme kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA, 07.10.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: