5237 Sayılı TCK Madde 105 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/10722

K. 2012/9346

T. 2.10.2012

• CİNSEL TACİZ ( Sanığın Kendisinden 42 Yaş Küçük Lise Öğrencisi Olan Mağdureye 1 Yıl Boyunca Camdan Cinsel Organını Gösterdiği – Mağdurenin Sanıkla Arasında İftira Atmasını Gerektirir Herhangi Bir Husumet Bulunmadığı/Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçunun Oluşacağı )

• YAŞI KÜÇÜK MAĞDUREYE 1 YIL BOYUNCA CAMDAN CİNSEL ORGANINI GÖSTERMEK ( Mağdurenin Sanıkla Arasında İftira Atmasını Gerektirir Herhangi Bir Husumet Bulunmadığı – Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçunun Oluşacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Kendisinden 42 Yaş Küçük Lise Öğrencisi Olan Mağdureye 1 Yıl Boyunca Camdan Cinsel Organını Gösterdiği – Mağdurenin Sanıkla Arasında İftira Atmasını Gerektirir Herhangi Bir Husumet Bulunmadığı/Eylemin Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçu Olduğunun Gözetileceği )

• ÇOCUĞA KARŞI İŞLENEN CİNSEL TACİZ ( Sanığın Lise Öğrencisi Olan Mağdureye 1 Yıl Boyunca Camdan Cinsel Organını Gösterdiği – Mağdurenin Sanıkla Arasında İftira Atmasını Gerektirir Herhangi Bir Husumet Bulunmadığı/Eylemin Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçu Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.105

ÖZET : Cinsel taciz suçunda; lise öğrencisi olan mağdurenin kendi onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda, kendisinden 42 yaş daha büyük olan sanığa iftira atmasını gerektirir, sanık ile aralarında önceye dayalı herhangi bir husumetlerinin bulunmadığı gibi, mağdure ve annesinin aşamalardaki tutarlı ve samimi görülen anlatımlarına, tanığın beyanları ve dosya içeriğine göre; okula gidip gelmek için sanığın evinin önünden geçen mağdureye, bu geçişleri sırasında yaklaşık bir yıl boyunca evin camının iç kısmından pijamasını indirip cinsel organını gösterme biçiminde gerçekleşen eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Cinsel taciz suçundan sanık A.’in yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan beraatine dair Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 16.04.2009 gün ve 2008/… Esas, 2009/…. Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılanlar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Lise öğrencisi olan mağdurenin kendi onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda, kendisinden 42 yaş daha büyük olan sanığa iftira atmasını gerektirir, sanık ile aralarında önceye dayalı herhangi bir husumetlerinin bulunmadığı gibi, mağdure ve annesinin aşamalardaki tutarlı ve samimi görülen anlatımlarına, tanık Havva’nın beyanları ve dosya içeriğine göre; okula gidip gelmek için sanığın evinin önünden geçen mağdureye, bu geçişleri sırasında yaklaşık bir yıl boyunca evin camının iç kısmından pijamasını indirip cinsel organını gösterme biçiminde gerçekleşen eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden soyut ve kanuni olmayan gerekçelerle beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA , 02.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: