5237 Sayılı TCK Madde 104 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5625

K. 2012/6230

T. 31.5.2012

• NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Eylemin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunu Oluşturduğu – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Yasa Yoluna Başvurulduğunda Suçun Sübutu İle İlgili İnceleme Yapılamayacağı/HAGB Şartlarının Oluşup Oluşmadığının İnceleneceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – Karara Karşı İtiraz Yasa Yoluna Başvurulduğunda Suçun Sübutu İle İlgili İnceleme Yapılamayacağı/HAGB Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilebileceği )

• İTİRAZ YASA YOLUNDA YAPILACAK İNCELEME ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Yasa Yoluna Başvurulduğunda Suçun Sübutu İle İlgili İnceleme Yapılamayacağı/HAGB Şartlarının Oluşup Oluşmadığının İnceleneceği )

• REŞİT OLMAYAN İLE CİNSEL İLİŞKİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Yasa Yoluna Başvurulduğunda Suçun Sübutu İle İlgili İnceleme Yapılamayacağı – HAGB Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilebileceği )

5271/m.231

5237/m.104

ÖZET : Çocuğun beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel istismarı suçunda eylemin reşit olmayanla cinsel ilişki olduğu kabul edilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz kanun yoluna başvurulması halinde, itiraz merciinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesinin şartlarının olup olmadığını, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında hukuka aykırılık bulunup bulunmadığını inceleyebileceği, mercii tarafından suçun sübutu, nitelendirilmesi gibi esasa dair değerlendirme yapılamayacağı gözetilmelidir.

DAVA : Çocuğun beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel istismarı suçundan sanık M.A. ‘ın yapılan yargılaması sonunda; eyleminin reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlediğinin kabulüyle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 104/1, 43 ve 62/1 inci maddeleri gereğince 6 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5 inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına dair Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21.6.2011 tarihli ve 2010/177 Esas, 2011/229 Sayılı Kararına karşı yapılan itirazın kabulüyle anılan kararın kaldırılmasına dair Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7.12.2011 tarihli ve 2011/687 Değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Dosya kapsamına göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz kanun yoluna başvurulması halinde, itiraz merciinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesinin şartlarının olup olmadığını, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında hukuka aykırılık bulunup bulunmadığını inceleyebileceği, mercii tarafından suçun sübutu, nitelendirilmesi gibi esasa dair değerlendirme yapılamayacağı, açıklanmayan mahkumiyet hükmü içeriğindeki hukuka aykırılıkların denetlenemeyeceği, bu gibi hukuka aykırılıkların ancak davanın düşmesi kararı verildiğinde veya hükmün açıklanması ya da yeni bir hüküm kurulması halinde temyiz kanun yoluyla incelenebileceği cihetle işin esasına girmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 uncu maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü İfadeli 21.3.2012 gün ve B.03.0.cig.0.00.00.04-105-34-1719-2012.4614.17184 s. kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriğinin yerinde olduğu anlaşıldığından Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 07.12.2011 tarihli ve 2011/687 Değişik İş sayılı kararının; C.M.K.nın 309 uncu maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına ve dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 31.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: