5237 Sayılı TCK Madde 101 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2008/9224

K. 2009/694

T. 2.2.2009

• CİNSEL SALDIRI ( Eylemin On Yaşındaki Mağdurun Boğazını Sıkıp Ağzını Eliyle Kapatıp Burnunu Sıkarak Cebirle Gerçekleştirilmesi – Sanık Hakkında 5237 S. TCK. Md. 103/4’ün Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI ( Eylemin Cebirle Gerçekleştirilmesi – 5237 Sayılı TCK’nun 103/4. Maddesinin Uygulanması Gereği )

5237/m. 101, 103

ÖZET : On yaşındaki mağdurun boğazını sıkıp, ağzını eliyle kapatıp burnunu sıkarak eylemini maddi cebirle gerçekleştiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 103/4. maddenin uygulanmaması yasaya aykırıdır.

DAVA : Nitelikli cinsel saldırı suçundan sanığın yapılan yargılanması sonunda; çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkümiyetine dair, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.10.2007 gün ve 2006/309 Esas, 2007/368 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafileri ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

KARAR : Beyanlara ve dosya kapsamına göre; on yaşındaki mağdurun boğazını sıkıp, ağzını eliyle kapatıp burnunu sıkarak eylemini maddi cebirle gerçekleştiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 103/4. maddenin uygulanmaması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiileri ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.02.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: