BAM tüketici senetleri kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18.Hukuk Dairesi’nin tüketici senetleri ile ilgili kararı

Tüketici senetleri nama yazılı olmalı ve her taksit için ayrı bir senet düzenlenmeli

6502 sayılı yasanın 4/5 maddesi tüketici senetlerinin nama yazılı olmasına ve her taksit için ayrı senet düzenlenmesine amirdir. Olayda bu şekil şartlarına uyulmadığı için Bölge Adliye Hukuk Dairesi Read the rest of this entry »

Üst sınır ipoteğinde ipoteğin paraya çevrilmesi

Üst sınır veya azami meblağ veya teminat ipoteği ile adi ipoteği ayıran özellik

 

Üst sınır ipoteğinde alacaklı borcun muaccel olduğunu ve dava tarihi itibariyle alacağının miktarını ispatla mükelleftir.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2018/146
KARAR NO : 2018/1256
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN DOSYANIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİH : 14/09/2017
NUMARASI : 2015/665 Esas – 2017/657 Karar
DAVA : İtirazın İptali
KARAR TARİHİ : 12/12/2018
İlk derece Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dava dosyası incelendi:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ: Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: