Küçük, Orta işletmeler ve yurttaşlar için konkordato giderleri

Yeni konkordato işletmesi ayırım gözetmeksizin borç ödeme güçlüğü içerisinde olan herkese konkordato talep etme imkanı vermektedir.

Ancak bu yasal düzenleme yüksek gider avansları nedeni ile fiilen işlemez durumda.konkordatox

Asliye Ticaret Mahkemeleri sanki bir merkezden yönetiliyormuş gibi konkordato talep eden küçük işletmelere alacak miktarına ve alacaklı sayısına bakmadan aylık 5 bin lira ücretle 3 komiser tayin etmekte ve 5 aylık komiser maaşına hükmetmektedirler. Bu durumda sırf komiser maaşı 75 bin lira tutmaktadır.

Kabaca şirketler için mahkemelerin tensiben karar verdiği gider avansları şöyle:

3x5000x5 =75.000 lira 5 aylık 3 komiserin ücreti,

İflas Avansı  15.000 lira

Diğer           10.000 lira civarı

Toplam         = 100 bin lira.

Ön Proje için mali müşavire ödenecek tutar: 25 bin lira

Avukat Ücreti                                           :75 bin lira

Toplan                                                     :100 bin lira,

Sonuç olarak konkordato talep eden küçük ve orta işletmelerin 200 bin lira nakit para ihtiyaçları olacaktır. İşletme orta büyüklükte bir işletme ise siz bu gidere ortalama 20 bin lira da finansal analiz raporu için ekleyin orta büyüklükte bir işletmenin konkordato sürecini başlatması için 220 bin lira nakit parasının hazır olması gerekmektedir.

İşin makulü asliye ticaret mahkemelerinin küçük işletmeler için 1 komiser tayin etmeleri ve gerekli görülürse bir kereliğine yeteri kadar bilirkişi tayin etmeleridir. Bilirkişilere bir kere için ücret ödeneceğinden  işletme için büyük bir yük oluşturmayacaktır.

Bu durumda küçük işletmeli gider avansı 50 bin liraya yakın azalacaktır.

Bakanlar Kurulu Tebliğine göre küçük ve orta büyükte işlet tanımı

  1. b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  2. c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Avukatların da işletmenin durumuna göre ücret talep etmelerinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Yurttaşlar için konkordato isteme gideri

20 bin lira civarında konkordato ön gider avansı,

30 bin lira mali müşavir ve avukat ücret, yaklaşık 50 bin lira.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: