İFLAS KADER DEĞİLDİR

Şirketiniz borca batık ve borç ödeme güçlüğü içindeyse paniğe gerek yok.
Bu durum dünyanın sonu demek değildir, çünkü çözümsüz değilsiniz, hukukta çareler tükenmez.
Size iki önemli çözüm sunuyoruz;
Özel konkordato ve resmi konkordato.
ÖZEL KONKORDATO
Yasalarımızda açıkça düzenlenmiş bir özel konkordato mevcut değildir. Biz anlatım kolaylığı açısından alacaklılar ile borçlunun borçların tasfiyesi konusunda uzlaşmalarına özel konkordato diyeceğiz.
Alacaklılar ile borçluların bir araya gelip uzlaşmaları pratikte çok zor, nerede ise imkansızdır. Bunun nedeni ise alacaklıların kendilerini hukuken güvende hissetmemeleri ve önerilen protokolün borçlunun bir oyalama taktiği olabileceği şüphesidir.
Çünkü gayri resmi olarak varılacak uzlaşma sonucu yapılacak protokole borçlunun uymaması halinde alacaklılar başa dönmek zorunda kalacaklar ve belki de bu arada borçlu mal varlığını bir şekilde azaltmış olacaktır.
Uzlaşmanın alacaklılara güven vermesi için resmi nitelik kazanması gerekir. Borçlu ile alacaklılar arasında yapılacak bu özel anlaşmaların resmiyet kazanmasının tek yolu asliye ticaret mahkemesine gitmek değildir. Anlaşmanın resmiyet kazanması için uzlaşma tutanağının avukat ve alacaklılar tarafından birlikte imzalanması yeterlidir.
Özel konkordato avukat nezaretinde yapılırsa resmi nitelik kazanır
Avukatlar avukatlık kanununun verdiği yetki ile alacaklılara uzlaşma önerisinde bulunabilirler. Alacaklıların avukatın önerisini kabul etmeleri halinde varılan uzlaşma bir tutanakla tespit edilir ve tutanak avukat ve alacaklılar tarafından imzalanırsa bu tutanak artık yasal olarak bir ilam niteliğindedir.
Borçlunun bu tutanakla tespit edilen ödeme planına uymaması halinde alacaklılar ilamlı takibe geçebilecektir. İlamlı takibe ise yapılabilecek itirazlar çok sınırlıdır. Bu nedenlerle artık borçlunun icraya başvurmamaları için alacaklıları oyalamasından söz edilemez.
RESMİ KONKORDATO
Kanuna göre özel resmi konkordato ayırımı yoktur.  Anlatım kolaylığı açısından bu ayırımı yapacağımızı yukarıda söylemiştik.

15 Mart 2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren
“İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile iflasın ertelenmesi hukuk sistemimizden çıkarılırken yeni bir konkordato düzenlemesi getirilmiştir.Biz bu düzenlemeyi eski düzenlemedeki iflasın ertelemesinde daha gerçekçi bulmaktayız.

Düzenleme ile ödeme güçlüğü içerisindeki firmalara iflastan önce son şans tanınmaktadır.
KORKORDATO
Sermaye şirketleri için (Limitet, Anonim şirketler)
Varlıkları borçlarını karşılamayan sermaye şirketleri ve kooperatifler asliye ticaret mahkemesinden konkordato sürecinin başlatılması için talepte bulunabilirler.
Şahıslar için
Borçların vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan şahıslar da aynı şekilde asliye ticaret mahkemesinden konkordato sürecinin başlatılmasını talep edebilirler.
Konkordatoda Görevli ve Yetkili Mahkeme
Konkordato başvurusunda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.
Yetkili mahkeme ise şirketler için muamele merkezinin yargı çevresindeki Asliye Ticaret Mahkemesidir.
Şahıslar için ikamet adresidir.
Konkordato başvurusu nasıl yapılır?
Konkordato başvurusu bir dilekçe ve kanunda sayılan zorunlu ekleri ile birlikte yapılır.
Konkordato Projesi
Ekler arasında yer alacak olan; bilgi, deney ve emek gerektiren en önemli belge Konkordato projesidir.
İCRA TAKİPLERİ DURUR
Konkordato talebi üzerine mahkeme, kanunda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir.
Geçici mühlet kararı ile amme alacakları dahil bütün takipler durdurur.
Geçici Mühlet
Mahkeme üç ay için geçici mühlet kararı verecektir, mahkeme gerekli görürse geçici mühleti iki ay daha uzatabilir.
Kesin Mühlet
Geçici mühlet içerisinde mahkeme Konkordato projesini yeterli bulursa bir yıllık kesin mühlet kararı verir. Kesin mühlet altı ay uzatılabilir.
Konkordato Komiseri
Mahkeme geçici mühlet kararı ile birlikte bir veya birden fazla hükümet komiseri atar.
Hükümet komiserlerinin görevi firmanın işlerini yakından izlemek ve mahkemeye rapor vermektir.
DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: