Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı önlemler yeterli değildir

Açıklanan önemler arasında ihtiyati haciz, muhafaza ve icra takibine ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması büyük bir eksikliktir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanan aksiyon planı kapsamında açıkladığı yeni önlem paketi reel sektör açısından son derece yararlı ve etkili önlemelerdir, ancak yeterli değildir.

Açıklanan önlem paketi:

– Kredi kanalları açık tutulmaya devam edecektir.
– Firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecektir.
– Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacaktır.
– Yine kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecektir.
– 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeni ile oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi’ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir. Bu uygulama ile firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecektir.

İhtiyati haciz, muhafaza ve icra takipleri

Yukarıda aktardığımız önlemler arasında ihtiyati haczi ve muhafaza tedbirinin önleyecek bir önlem yoktur. Tek başına bu eksiklik yukarıdaki bütün önlemleri bir çırpıda boşa çıkarabilir.

Şöyle ki karşılıksız çekler mücbir sebep koduyla Merkez Bankasına bildirilecek ve firmanın kredibilitesini düşürmeyecektir.

Harika.

Alacaklı karşılıksız çek nedeniyle Asliye Ticaret Mahkemesinden ihtiyati haciz kararı alıp üreticinin can damarını oluşturan makine ve teçhizatlarını haczedip muhafaza altına alırsa bu önlemin hiçbir anlamı kalmayacaktır.

Alacaklı ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde söz konusu karşılıksız çek veya çeklerle kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatacaktır. Bu durumda firma aleyhine başlatılan icra takibi aynen karşılıksız çekte olduğu gibi banka kayıtlarında görülecektir. Alınan önlemlerde icra takiplerinin firmanın kredibilitesini olumsuz etkilemesini önleyecek bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bize göre; açıklanan önlemler arasında ihtiyati haciz kararlarının hacizle sınırlandırılması, kriz süresince haczedilen malların muhafaza altına alınmasını önleyecek bir düzenleme bulunmalıydı.

Ayrıca alınan önlemlerde olduğu gibi 08 2018 tarihinden itibaren yapılacak icra takiplerinin firmaların kredibilitesini etkilemeyeceği açıklanan önlem paketinde yer almalıydı.

Rahmi Ofluoğlu

Posted in Genel. 1 Comment »

One Response to “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı önlemler yeterli değildir”

  1. IBRAHİM KURT Says:

    Icra takipleri durdurulur. Temerrüt faizleri kaldırılırsa. Piyasa birbirini bogaxlamak, yerine. Yatırıma yönelecek. Üretime odoklanacak. Icra takipleri ve temerrüt faizleri. Olduğu sürece kimse piyasaya guvenmez. Anacak çeki alıp kaçan. Senedi alıp. Iş yapmayan dolandiricilarla dolar piyasaya.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: