Maddi gerçek aydınlatılmadan, her türlü şüphen uzak kesin kanaat oluşmadan nitelikli dolandırıcılıktan cezaya hükmedilemez

15. Ceza Dairesi 2018/1350 E. , 2018/1408 K.

Maddi gerçek aydınlatılmadan, her türlü şüphen uzak kesin kanaat oluşmadan nitelikli dolandırıcılıktan cezaya hükmedilemez

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : Sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat

Nitelikli dolandırıcılık suçundan, sanıklar … ve … hakkında verilen beraat hükümleri O yer Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından, sanıklar …, … … ve … hakkında verilen beraat hükümleri ise katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü,
… İnşaat şirketi yetkilisi sanık …’ın, SS … Konut Yapı Kooperatifi ile yapmış olduğu inşaat ihale sözleşmesinden kaynaklanan satış yetkisi uyarınca, Karşıyaka 2. Noterliği’nin 14/07/2005 tarihli “kooperatif üyelik hakkı devir sözleşmesi” ile katılana 4,000 TL bedel karşılığında kooperatifteki suça konu 5, 12, 25 ve 26 nolu dairelere tekabül eden üyelik hak ve hissesinin tamamını devir ettiği, ayrıca suça konu dairelerin toplam 98,000 TL bedel ile satışının yapıldığına dair aynı tarihli harici yazılı gayri menkul satış sözleşmesi düzenledikleri, yapılan bu sözleşmeler uyarınca, aynı tarihte kooperatifi başkanı sanık …’ın imzası ile katılana kooperatife üye olduğuna dair “ortaklık belgesi” düzenlenerek verildiği, yine aynı tarihte kooperatif yönetici ve saymanı olan sanıklar …, … ve …’in katılımı ile yapılan toplantı neticesinde katılanın ortaklığa kabul edildiğine dair karar defterinde karar alındığı, buna rağmen sanıkların daha sonra katılana satışı yapılan daireler için 30 gün içerisinde kooperatife ödeme yapmadığı ve belge sunmadığı, dolayısı ile ortaklığın kendiliğinden sona erdiği beyan edilerek katılana satışı yapılmış olan daireleri üçüncü şahıslara devretmiş oldukları, bu surette sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia olunan somut olayda,
Katılanın, “suça konu kooperatifin 4 adet daire hissesini sanık …’dan devraldığını, sanıklardan … ve … ile kooperatif başkan ve üyesi olan …’le görüştüğünü, kooperatif yöneticisi sanık …’a 38.000 TL elden ödeme yaptığını, toplam 15.000 değerinde 3 adet çek verdiğini, daha sonra 45.000 TL’sını Akbank’tan havale yaptığını” beyan etmesi, sanık …’ın da katılanın ortaklığa kabul edilmesi sonrasında ödemelerini süresinde yapmadığı için üyeliğinin otomatik olarak düşürüldüğünü beyan etmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, kooperatif defter ve belgeleri getirtilerek, konusunda uzman bilirkişi heyetine tevdii ile, katılanın ortaklık başvurusu ve ortaklık kaydı sonrasında ödeme yapıp yapmadığı, yaptı ise ne kadar yaptığı, suça konu dairelerin hangi tarihte başkalarına satıldığı, satılma tarihinde kooperatife her hangi borcu olup olmadığı, kooperatif aidatlarının ödenmemesi nedeni ile otomatik üye silme prosedürünün başka üyelere uygulanıp uygulanmadığı, bu işlemler yapıldığı sırada kooperatif yönetimin de kimlerin olduğu ve hangi işlemde hangi sanığın bulunduğu hususunda ayrıntılı rapor aldırılması ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet savcısı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: