Kes yapıştır yöntemiyle gerekçesiz kara oluşturulması

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

  1. ESAS    : 2017/9521
  2. KARAR: 2017/11096
  3. T. 25.12.2017

 

 

ÖZET : İddia, savunma, sanıkların leh ve aleyhindeki kanıtların tartışılması, sanıkların savunmalarına neden itibar edildiğinin ve ayrıca dosyada mevcut bilirkişi raporlarından hangisine hangi sebeple itibar edildiğinin denetime imkan verecek şekilde açıklanması gerektiği gözetilmeden iddianame, savunmalar gibi belgelerin kes kopyala yapıştır yöntemi ile karar oluşturularak gerekçesiz şekilde hüküm kurulması,

Suça konu eşyanın dosyada mevcut TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından düzenlenen 03.09.2007 tarihli rapora göre “teknik düzenlemelere uygun motorin” olduğunun tespit edildiği, Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenen 22.06.2007 tarihli rapora göre ise “standartlara uygun olmayan motorin” olduğunun tespit edildiği, suça konu bu eşyanın beyana tabi eşyalardan olduğu ve beyan edilmediği görülmekle, sanıkların savunmalarında suç konusu eşyanın yabancı mahkemelerde ihtilaf konusu olduğu ve eşyanın dava sonuçlanıncaya kadar gemide tutulması kararı verildiği için gemide bulundurdukları ve beyan edemediklerini belirtmekle, bu yabancı mahkemelere ait ilamların aslının veya onaylı suretlerinin dosya içerisine celp edilerek, yabancı mahkemelerde ihtilaf konusu olan bu eşya ile suça konu eşyanın aynı olup olmadığının tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : Mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olmasının Anayasa’nın 141/3 ve CMK.nun 34, 230 ve 289/9. maddelerinin amir hükmü olduğu dikkate alınarak; iddia, savunma, sanıkların leh ve aleyhindeki kanıtların tartışılması, sanıkların savunmalarına neden itibar edildiğinin ve ayrıca dosyada mevcut bilirkişi raporlarından hangisine hangi sebeple itibar edildiğinin denetime imkan verecek şekilde açıklanması gerektiği gözetilmeden iddianame, savunmalar gibi belgelerin kes kopyala yapıştır yöntemi ile karar oluşturularak gerekçesiz yazılı şekilde hüküm kurulması,

 

Kabule göre de;

 

Suça konu eşyanın dosyada mevcut TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından düzenlenen 03.09.2007 tarihli rapora göre ”teknik düzenlemelere uygun motorin” olduğunun tespit edildiği, Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenen 22.06.2007 tarihli rapora göre ise ”standartlara uygun olmayan motorin” olduğunun tespit edildiği, suça konu bu eşyanın beyana tabi eşyalardan olduğu ve beyan edilmediği görülmekle, sanıkların savunmalarında suç konusu eşyanın yabancı mahkemelerde ihtilaf konusu olduğu ve eşyanın dava sonuçlanıncaya kadar gemide tutulması kararı verildiği için gemide bulundurdukları ve beyan edemediklerini belirtmekle, bu yabancı mahkemelere ait ilamların aslının veya onaylı suretlerinin dosya içerisine celp edilerek, yabancı mahkemelerde ihtilaf konusu olan bu eşya ile suça konu eşyanın aynı olup olmadığının tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

 

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan … vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: