Kes yapıştır yöntemiyle gerekçesiz kara oluşturulması

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

  1. ESAS    : 2017/9521
  2. KARAR: 2017/11096
  3. T. 25.12.2017

 

 

ÖZET : İddia, savunma, sanıkların leh ve aleyhindeki kanıtların tartışılması, sanıkların savunmalarına neden itibar edildiğinin ve ayrıca dosyada mevcut bilirkişi raporlarından hangisine hangi sebeple itibar edildiğinin denetime imkan verecek şekilde açıklanması gerektiği gözetilmeden iddianame, savunmalar gibi belgelerin kes kopyala yapıştır yöntemi ile karar oluşturularak gerekçesiz şekilde hüküm kurulması, Read the rest of this entry »

Tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesi, tapiler, şüpheden sanık yararlanır

  1. Ceza Dairesi         2016/2822 E.  ,  2017/993 K.

ÖZET

CMK’nın 217. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereği mahkeme huzurunda dinlenilmeyen ve tartışılmayan tanıkların beyanlarına dayanarak hüküm kurulamaz,

Şüpheden sanık yararlanacağı,

Tanıktan ele geçen uyuşturucu maddeyi sanığın verdiğine ilişkin somut olay ve olgularla örtüşmeyen tespit ve fiziki takip tutanağı ile telefon görüşmeleri dışında delil bulunmadığı bu nedenle mahkûmiyetine kararının doğru olmadığı,

Sanığın telefon konuşmalarına dair tapileri kabul etmemesi durumunda sanığın ses örnekleri aldırılarak ses kayıtlarının sanığa ait olup olmadığı konusunda adli tıp kurumu fizik ihtisas dairesine veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılması gerektiği,

Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine tanıktan ele geçen uyuşturucu maddeyi sanığın verdiğine ilişkin delil bulunmadığı,

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: