Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1779Esas, 2017/4841Karar, 11.07.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1779

K. 2017/4841

T. 11.7.2017

• SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA ( Oluşturulması Dahil Olunması Kullanılması ve Teknik Özellikleri İtibariyle Münhasıran FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mensuplarınca Kullanılan Kriptolu İletişim Ağı Bylock’un Yoğun Biçimde Kullandığı ve Tanık Anlatımına Göre de Örgüte Ait Evlerde “Abi” Statüsünde Kalarak Hiyerarşik Yapıya Dahil Olduğu Kabul Edilen Sanık İle İlgili Hükme Esas Alınan Tüm Delillerin Hukuka Uygun Olarak Elde Edildiğinin Belirlendiği/Kanunda Öngörülen Suç Tipine Uyduğu )

• BYLOCKUN YOĞUN BİÇİMDE KULLANILMASI VE ÖRGÜTE AİT EVLERDE KALINMASI ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma – Hükme Esas Alınan Tüm Delillerin Hukuka Uygun Olarak Elde Edildiğinin Belirlendiği Aşamalarda İleri Sürülen İddia ve Savunmaların Temyiz Denetimini Sağlayacak Biçimde Eksiksiz Olarak Sergilendiği Özleri Değiştirmeksizin Tartışıldığı Vicdani Kanının Kesin Tutarlı ve Çelişmeyen Verilere Dayandırıldığı Eylemlerin Doğru Olarak Nitelendirildiği ve Kanunda Öngörülen Suç Tipine Uyduğu )

• FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ ( Oluşturulması Dahil Olunması Kullanılması ve Teknik Özellikleri İtibariyle Münhasıran FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mensuplarınca Kullanılan Kriptolu İletişim Ağı Bylock’un Yoğun Biçimde Kullandığı ve Tanık Anlatımına Göre de Örgüte Ait Evlerde “Abi” Statüsünde Kalarak Hiyerarşik Yapıya Dahil Olduğu Kabul Edilen Sanık İle İlgili Hükme Esas Alınan Tüm Delillerin Hukuka Uygun Olarak Elde Edildiğinin Belirlendiği/Kanunda Öngörülen Suç Tipine Uyduğu )

5237/m.314

ÖZET : Oluşturulması, dahil olunması, kullanılması ve teknik özellikleri itibariyle münhasıran FETÖ PDY Silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptolu iletişim ağı ByLock’un yoğun biçimde kullandığı ve tanık anlatımına göre de örgüte ait evlerde “abi” statüsünde kalarak hiyerarşik yapıya dahil olduğu kabul edilen sanık ile ilgili hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla hükmün onanması uygun görülmüştür.

DAVA : Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle:

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi: Hükmolunan cezaların süresine göre şanları bulunmadığından sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMK’nın 299. maddesi uyarınca REDDİNE.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, ayrıntıları ve hukuki mahiyeti Dairemizin 24.04.2017 tarih 2015/3 esas 2017/3 karar sayılı kararında ve 14.07.2017 tarih 2017/1443 – 4758 sayılı ilamında açıklandığı üzere: Oluşturulması, dahil olunması, kullanılması ve teknik özellikleri itibariyle münhasıran FETÖ PDY Silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptolu iletişim ağı ByLock’un yoğun biçimde kullandığı ve tanık anlatımına göre de örgüte ait evlerde “abi” statüsünde kalarak hiyerarşik yapıya dahil olduğu kabul edilen sanık ile ilgili hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla;

SONUÇ : Sanık ve müdafiinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 3021. maddesi gereğince temyiz, davasının esastan reddiyle hükmün ONANMASINA, 11.07.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: